Zwarte lijst

Zwarte lijst

De wetgever heeft een lijst gemaakt met bedingen die hij als onredelijke bezwarend aanmerkt, maar welke bedingen wel voor kunnen komen in algemene voorwaarden. De zwarte lijst heeft betrekking op bedingen die voorkomen in algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een overeenkomst tussen een consument enerzijds en een bedrijf anderzijds. De bedingen die men terug kan vinden op de zwarte lijst zijn vernietigbaar.

In Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek is de zwarte lijst opgenomen. Bedingen die uitsluiten dat een consument de overeenkomst kan ontbinden, bedingen die de wettelijke verjaringstermijn korter maken en bedingen die een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst na een jaar realiseren, staan op deze lijst en zijn dus onredelijke bezwarend.

Limitatieve opsomming

De opsomming van bedingen die als onredelijk bezwarend zijn aan te merken is limitatief. Alleen de bedingen op de zwarte lijst zijn onredelijk bezwarende bedingen. Het is echter wel zo dat bedingen die niet op de lijst staat, ook nog als onredelijk bezwarend aangemerkt kunnen worden.

Grijze lijst

Naast de zwarte lijst bestaat er ook nog een grijze lijst. Het verschil met die lijst is dat de bedingen op de grijze lijst worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Maar de bedingen op de zwarte lijst zonder meer onredelijk bezwarend zijn. De bedingen die op de grijze lijst staat, zijn dus niet zonder meer onredelijk bezwarend. Er is tegenbewijs mogelijk. Het is afhankelijk van het oordeel van de rechter of de bedingen op de grijze lijst als onredelijk bezwarend aan te merken zijn.

Reflexwerking

Overeenkomsten die tussen bedrijf en consumenten gesloten zijn, zijn vatbaar voor toepassing van de zojuist besproken grijze en zwarte lijst. Echter, het is zo dat kleine ondernemers, werkgevers met minder dan 25 werknemers in dienst, via de reflexwerking ook bescherming genieten van de grijze en zwarte lijst.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

zwarte lijst

Veel gelezen artikelen

Bel nu