Is uw Ziektewet uitkering afgewezen?Vragen? Bel ons: 085 5000 202

Wanneer u als werknemers wegens ziekte geheel of gedeeltelijk niet meer in staat bent om werk te verrichten kunt u recht hebben op een Ziektewetuitkering. Volgens de wet zijn alle werknemers verzekerd.

Als u in loondienst ziek wordt dan betaalt uw werkgever gedurende 2 jaar uw loon door. Uw werkgever is verantwoordelijk voor uw re-integratie en u moet voldoen aan uw re-integratieverplichtingen. Echter indien u een contract voor bepaalde tijd heeft dan kan het zo zijn dat u ziek uit dienst gaat. Wat dan? In dat geval kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen en is het UWV verantwoordelijk voor uw re-integratie. Dit geldt overigens ook als u binnen 4 weken nadat uw contract is afgelopen ziek wordt. In dat geval moet u zich op uw eerste ziektedag melden bij UWV. Wanneer u dit doet vraagt u automatisch een Ziektewetuitkering aan.

De werknemer met een arbeidsovereenkomst waarin de overeenkomst regelt dat de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten heeft in beginsel wel recht op ziekengeld (art.19 ZW) maar als regel geen betaling ziekengeld bij recht op loondoorbetaling (art. 29 lid 1 ZW). Art. 29 lid 2 Ziektewet geeft limitatieve opsomming van gevallen waarin ziekengeld wordt uitgekeerd.

Wanneer heeft u recht op uitbetaling van ZW-uitkering?

Beroep op de Ziektewet staat open voor werknemers die: (1) geen werkgever (meer) hebben, zoals zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie hun dienstverband afloopt tijdens ziekte. (2) een werkgever hebben maar een – gepercipieerd – hoog ziekterisico hebben (no-riskpolis, orgaandonoren en zwangere vrouwen). Omdat deze groepen onder de werkingssfeer vallen van het vangnet van de ZW worden zij ook wel vangnetters genoemd.

Ingevolge art. 29 lid 2 Ziektewet hebben de volgende werknemers recht op een Ziektewet-uitkering: Vangnetters zonder werkgever én Werknemers met loonaanspraak, indien:

  • ziek wegens orgaandonatie
  • zieke zwangeren buiten verlofperiode
  • ”no-riskpolis“ art. 29b (wn met Wia-uitkering)
  • oudere werknemers art. 29d

Er kan sprake zijn van een aftrek van de uitkering art. 7:629 lid 5 BW. Het loon wordt verminderd met het bedrag van enige geldelijke uitkering die de werknemer toekomt krachtens enige wettelijke voorgeschreven verzekering of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de werknemer niet deelneemt, voor zover deze uitkering betrekking heeft op de bedongen arbeid waaruit het loon wordt genoten. Het loon wordt voorts verminderd met het bedrag van de inkomsten, door de werknemer in of buiten dienstbetrekking genoten voor werkzaamheden die hij heeft verricht gedurende de tijd dat hij, zo hij daartoe niet verhinderd was geweest, de bedongen arbeid had kunnen verrichten.

Niets eens met de beslissing van het uwv?

Bent u ziek en wilt een Ziektewetuitkering ontvangen? Heeft de verzekeringsarts van het UWV u geschikt bevonden om weer te gaan werken? In dat geval maakt u geen aanspraak op een Ziektewetuitkering. Indien u het niet eens bent met deze beslissing moet u daartegen binnen 2 weken bezwaar maken.

Het oordeel van de verzekeringsarts is vaak erg summier en het komt weleens voor dat niet al uw beperkingen zijn meegenomen in de beoordeling. In dat geval klopt het oordeel ook vaak niet en dan moet u bezwaar maken. De bezwaartermijn is zeer kort en u moet daarom meteen actie ondernemen. Een juiste arbeidsrechtadvocaat heeft veel ervaring op het gebied van de Ziektewet en het maken van bezwaar bij het UWV. De beste oplossing is het inschakelen van een advocaat. Deze kan bekijken wat voor jou de mogelijkheden zijn en welke stappen er moeten worden genomen.

Het in de arm nemen van een advocaat hoeft niet duur te zijn

Je zult dit zien in de prijsindicaties. Deze zul je ontvangen van onze aangesloten advocaten. Bovendien kan je in aanmerking komen voor een vergoeding van de overheid voor de rechtshulp kosten. Voor meer vragen hierover kan je altijd bij ons terecht.


Direct op zoek naar een advocaat die jou helpt bij het krijgen van een Ziektewet uitkering?

Plaats gratis jouw zaak!

Zo gemakkelijk werkt Lawspot

Step 1 white

1. Plaats een zaak

Plaats jouw juridische probleem door enkele simpele vragen te beantwoorden.

Step 2 white

2. Advocaat pitcht

Ontvang pitches van gekwalificeerde advocaten die je graag willen helpen.

Step 3 white

3. Jij hebt de controle

Vergelijk reacties, prijsindicaties en reviews en kies de advocaat die het beste bij jou past.


Een Ziektewet Advocaat vinden via Lawspot.nl

Het onafhankelijke platform Lawspot.nl helpt je bij het vinden van een goede advocaat voor jouw specifieke zaak. Dit gaat op een makkelijke en snelle manier. De advocaten die aangesloten zijn bij ons platform zijn uiteraard allemaal gecertificeerd en zullen vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. Bovendien is het gebruik van Lawspot.nl gratis en vrijblijvend. Plaats jouw zaak vandaag nog op Lawspot.nl en vind de advocaat die jou het beste kan helpen.


badge

Onafhankelijk platform

Lawspot.nl is een onafhankelijk platform. Wij hebben geen enkel belang bij welke advocaat je uiteindelijk kiest. Dit maakt ons uniek!

road-sign

Gratis Ziektewet advocaten vergelijken

Vergelijk gratis pitches van advocaten gericht op jouw juridische probleem. Zo kun je de advocaat kiezen die bij jou past.

lock

Betrouwbaar en veilig

Met jouw persoonlijke gegevens wordt strikt vertrouwelijk omgegaan. Jouw zaak is anoniem en wordt beveiligd opgeslagen.

download

Gemakkelijk en snel

Een juridisch probleem is zo geplaatst op Lawspot.nl. Binnen enkele klikken ontvang je reacties van gekwalificeerde advocaten.

pennon

Geheel vrijblijvend

Ook nadat je voor een advocaat hebt gekozen, zit je nog nergens aan vast. Het gebruik van Lawspot.nl is geheel vrijblijvend.

road-sign

Anoniem

Jouw geplaatste zaak is anoniem. Jouw contactgegevens worden pas met een advocaat gedeeld wanneer je hier zelf voor kiest.


Zoek je een betaalbare en betrouwbare Ziektewet advocaat?

Plaats gratis jouw zaak!     Meer weten?