Ziekmelding

Ziekmelding

Indien een werknemer zich bij zijn werkgever ziekmeldt, zal de werkgever vaak even de werknemer benaderen en hem vragen wanneer het mogelijk is dat hij weer begint met werken. In de meeste gevallen kan dat al na een paar dagen, waarna de werknemer ook inderdaad weer zijn werkzaamheden oppakt. Daarom verlopen bijna alle ziekmeldingen zonder problemen. Echter, het komt ook voor dat ziekmeldingen voor problemen zorgen, vooral wanneer de werkgever de ziekmelding niet accepteert.

In dit blog lees je meer over de gevolgen wanneer de werkgever een ziekmelding niet accepteert. Tevens bespreken we in welke gevallen een ziekmelding terecht of onterecht geaccepteerd wordt. Tot slot vertellen we wat een werknemer kan doen ingeval de werkgever de ziekmelding niet accepteert.

Niet geaccepteerde ziekmelding

Als een werknemer zijn ziekmelding indient, bestaan er een paar gronden voor de werkgever om de ingediende ziekmelding niet te accepteren. Bijvoorbeeld:

  • De werknemer vervult niet het vastgestelde reglement voor het doorgeven van ziekmeldingen;
  • De werkgever is van mening dat de werknemer helemaal geen klachten heeft en dus niet ziek is;
  • De werkgever gelooft dat de werknemer klachten heeft, maar volgens hem valt zijn geval niet onder ‘ziekte’ (er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een arbeidsconflict);
  • De werkgever stelt dat de werknemer niet meer in dienst is bij hem (dit is in de meeste gevallen zo bij een ontslag op staande voet).

Als de werkgever stelt dat hij de ziekmelding van de werknemer op terechte wijze niet accepteert, dan zal hij deze werknemer gewoonweg beschikbaar achten voor het verrichten van arbeid. Als de werknemer in dat geval niet komt opdagen, omdat hij stelt dat hij wel degelijk ziek is, zal de betreffende werkgever in de meeste gevallen zijn loon stopzetten.

Hoe kan een werknemer omgaan met een niet geaccepteerde ziekmelding?

Ten eerste is het belangrijk om te kijken of de betreffende ziekmelding op terechte wijze niet is geaccepteerd. Als er bijvoorbeeld daadwerkelijk sprake is van een arbeidsconflict waardoor de werknemer zich heeft ziekgemeld, kan het zijn dat de ziekmelding inderdaad terecht niet door de werkgever geaccepteerd is. Als je twijfelt, is het aan te raden om een jurist in te schakelen; het belang is immers hoog, namelijk het behouden van jouw werk.

In principe is het omgaan met een ziekmelding die onterecht niet geaccepteerd is makkelijk. De betreffende werkgever is ten slotte geen arts en kan daarom ook helemaal niet een inschatting maken over de vraag of je daadwerkelijk ziek bent of juist niet. Daartoe is alleen een Arboarts of een bedrijfsarts toe in staat. In deze situatie is het dus het woord van de werknemer tegen het woord van de werkgever.

Indien een ziekmelding onterecht niet wordt geaccepteerd, raden wij je aan om een aangetekende brief te sturen. Vermeld hierin het volgende:

  • De datum waarop ja als werknemer de ziekmelding in principe ingediend heeft, dit is in de meeste gevallen de eerste dag van ziekte;
  • Je mag als werknemer aangeven welke klachten van ziekte je hebt, denk hierbij aan ‘griep’. Dit is echter niet een plicht, maar het is wel mogelijk dat dit het begrip van jouw werkgever vergroot;
  • Het gegeven dat je als werknemer gewoonweg opnieuw gaat werken vanaf het moment dat de ziekte over is;
  • De vraag of de werkgever je als werknemer naar een bedrijfsarts of Arboarts wil doorsturen als hij van mening is dat je helemaal niet ziek bent.

Bedrijfsarts en Arboarts na een ziekmelding die niet geaccepteerd is

Als de werknemer voor een langere periode ziek is, dan komt hij automatisch in aanraking met de bedrijfsarts of een Arboarts. Dit zal plaatsvinden binnen een periode van zes weken na de eerste melding van ziekte. In de meeste gevallen zal dit sneller zijn dan de genoemde periode indien de werkgever de betreffende ziekmelding niet geaccepteerd heeft.

De bedrijfsarts of de Arboarts maakt een zogenoemde probleemanalyse. Hierin bekijkt hij welke klachten je hebt en zal hij ook oordelen over het feit of de ziekmelding terecht of onterecht is. Aan de hand daarvan is in de meeste gevallen ook vast te stellen wat verder als beste handelswijze dient.

Als je het niet eens bent met de vaststelling van de bedrijfsarts of de Arboarts, is het aan te raden om bij het UWV een zogenoemd deskundigenoordeel aan te vragen. Dit kost 100 euro en hierbij gaat een arts van UWV beoordelen of de betreffende ziekmelding onterecht of terecht is.

Dreiging van werkgever met stopzetten loon of reeds stopgezet

In de meeste gevallen dreigt een werkgever met zogenoemde disciplinaire maatregelen als hij de ziekmelding van zijn werknemer niet accepteert. Vaak zal dat gaan om het stopzetten van zijn loon of het opschorten ervan. Meestal is dit echter niet terecht en heeft de werknemer wel degelijk recht op zijn loon. Het is dan wel van belang dat de werknemer zijn verplichtingen is nagekomen.

Als je werkelijk ziek bent en het bijvoorbeeld niet draait om een arbeidsconflict, heb je in de volgende gevallen recht op loon:

  • Je voldoet als werknemer aan de re-integratieverplichtingen;
  • Je hebt als werknemer voldaan aan de inlichtingenplicht en blijft daar ook verder aan voldoen, zodat jouw werkgever de mogelijkheid heeft om te controleren of je ziek bent.

Als de werkgever dreigt met het feit om het loon van de werknemer stop te zetten of indien hij zijn loon al heeft stopgezet of opgeschort, is het aan te raden om een jurist in te schakelen. Het is immers van belang dat je deskundig en spoedig actie onderneemt als werknemer, omdat elke niet geaccepteerde ziekmelding verschillend is en omdat het eenmaal om een grote belangen draait, namelijk onder andere jouw inkomen.

Ingeval daarvan sprake is, zal eerst gekeken worden of de ziekmelding van de werknemer onterecht was of niet. Dit wordt zowel op medisch vlak, dus met betrekking tot het rapport van de bedrijfsarts of Arboarts, als op juridisch vlak bekeken. Als vastgesteld wordt dat de ziekmelding terecht is, zal in de meeste gevallen gekozen worden om de werkgever te contacteren (op vriendelijke wijze). Als dat niet tot een oplossing leidt en de betreffende werkgever alsnog het loon van de werknemer opschort of stopzet, kan in kort geding via een zogenoemde loonvordering toch nog afgedwongen worden dat het loon van de werknemer uitbetaald wordt.

Conclusie

Als een ziekmelding van de werknemer niet geaccepteerd wordt, kan hij zelf aan de werkgever een brief zenden, waarin hij de datum waarop hij zich heeft ziekgemeld en het verzoek voor het inplannen van een afspraak bij de bedrijfsarts of Arboarts vermeld. Uiteindelijk zal deze bedrijfsarts of Arboarts concluderen of er sprake is van een terechte of onterechte ziekmelding.

Het komt vaak voor dat de werkgever onterecht een ziekmelding van zijn werknemer niet accepteert. In de meeste gevallen komt de werknemer daar met zijn werkgever zelf uit. Echter, als dat niet het geval is, loopt de situatie meestal spoedig uit de hand en leidt dit tot stopzetting van het loon van de werknemer, opschorting van zijn loon of zowaar tot ontslag.

Als je hier als werknemer mee te maken krijgt, dan is het aan te raden om zo spoedig mogelijk een jurist in te schakelen. Hoe eerder je het aanpakt en advies vraagt, hoe groter de kans op een goede afloop.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Ziekmelding

Veel gelezen artikelen

Bel nu