Lawspot Advocaten

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation blijkt een zeer effectieve wijze van conflictbehandeling. Deze gerichte bemiddeling biedt oplossingen voor allerlei meningsverschillen op de werkvloer. Zoals bij een verstoorde arbeidsverhouding. Via zakelijke mediation raken alle betrokken partijen met elkaar in gesprek. Samen doorspreken ze het conflict en lossen op die manier de situatie op. Vaak helpt een gespecialiseerde mediator het proces te begeleiden.

Toepassing

De inzet van mediation gebeurt op vele plekken. Bijvoorbeeld bij een scheiding of tijdens een arbeidsconflict. Maar mediation speelt ook een belangrijke rol bij het oplossen van zakelijke conflicten. Deze wijze van ‘conflict-mediation’ gaat over allerlei typen geschillen, zoals:

  • bij het overnemen van een bedrijf
  • het fuseren van meerdere bedrijven
  • reorganiseren
  • contractuele voorwaarden en verplichtingen
  • overige zaken die vallen onder het ondernemingsrecht

Dit type bedrijfsconflict kan zich zowel intern als tussen meerdere organisaties afspelen.

Achterliggende gedachte

De gedachte achter mediation is dat de betrokken partijen de kans krijgen om samen te spreken over de situatie. En om zo met elkaar op zoek te gaan naar oplossingen. Positieve uitkomsten zorgen dat tweespalt afneemt. Een mediator is aanwezig bij deze gesprekken. Hij stelt zich hierbij neutraal op en bewaakt het proces als gespreksleider en bemiddelaar. Als de partijen dreigen vast te lopen, dan stuurt de mediator bij.

Neutrale opstelling mediator

Anders dan andere juridische varianten van ondersteuning stelt de mediator zich neutraal op tijdens het proces. Bij mediation spelen een vertegenwoordiger of afgevaardigde geen rol. De neutrale positie is erg belangrijk. Betrokkenen maken immers samen gebruik van de diensten van de zakelijke mediator. Het is van belang dat deze mediator geen oordeel vormt. Of een vooroordeel kenbaar maakt. In geen geval mag de mediator het verloop beïnvloeden. De gedachte achter deze vorm van mediation is dat het aan de betrokkenen zelf is om tot een akkoord te komen. De afspraken krijgen uiteindelijk vaste vorm door het opmaken van een vaststellingsovereenkomst.

Verschillende fases van mediation

Het traject van zakelijke mediation heeft verschillende fasen. Ten eerste de inventarisatiefase. In dit stadium brengt de mediator het conflict in beeld. Ook krijgen de betrokken partijen in deze fase een beeld van de situatie. Dit is relevant, omdat er vaak conflicten ontstaan uit ‘alleen’ een miscommunicatie. Deze is vaak makkelijk op te lossen.

Oplossing

Als de situatie duidelijk is, verplaatst de aandacht zich naar de oplossingen. De mediator maak hierbij duidelijk welke gevolgen de verschillende uitkomsten hebben voor de partijen (en hun onderlinge verhoudingen). Hierna gaan de partijen onderhandelen. Zo komen ze tot een deal waar elk tevreden over is. De gemaakte afspraken leggen betrokken vast in een overeenkomst.

Bereidheid partijen

Het is bij het oplossen van het conflict door mediation van belang dat alle betrokken partijen bereid zijn in overleg te gaan. Vanzelfsprekend moet er verder genoeg ruimte zijn om te onderhandelen over de verschillende uitwegen. Tenslotte is het erg belangrijk dat er vertrouwen is in een goede en soepele afloop.

Voordelen

Een voordeel van mediation is dat partijen zelf voor een groot deel kunnen bepalen op welk tempo ze het traject doorlopen. Dit geeft goede gelegenheden het conflict binnen een korte tijd te doorlopen. Afspraken hoeven niet op locatie plaats te vinden. Digitale mogelijkheden zijn natuurlijk ook handig om het proces goed te laten verlopen.

Voordeel 1: lage kosten

Uiteindelijk ligt het voornaamste voordeel van het gebruiken van zakelijke mediation op financieel gebied. Doordat partijen samen optrekken, wordt aanzienlijk bespaard op de inzet van juridische uren. Bijvoorbeeld in vergelijking met de kosten van het inschakelen van een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Voordeel 2: verergering voorkomen

Ook zorgt zakelijke mediation voorkomen dat de twist uit de hand loopt. Zonder zakelijke mediation stappen mensen vaak naar de rechter. Vaak adviseren rechters dan ook te kiezen voor het doorlopen van mediation. Zo hoeven zij geen overbodige uitspraken te doen. Zo’n rechterlijke uitspraak heeft namelijk veel meer invloed op de onderlinge verhoudingen tussen betrokken partijen.

De mediator

Het is belangrijk om een deskundige mediator in te schakelen die goed luistert en het proces vakkundig begeleidt. Let ook op dat de mediator een MfN– of ADR certificaat heeft en specialist is in zakelijke mediation. Daarnaast is het mogelijk om een advocaat in te schakelen die hulp kan bieden bij mediation. Lees hier meer over een mediation advocaat.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Zakelijke mediation

Veel gelezen artikelen

Bel nu