Zakelijke mediation

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation blijkt een zeer effectieve wijze van conflictbehandeling. Deze gerichte bemiddeling biedt oplossingen voor allerlei meningsverschillen op de werkvloer, zoals bij een verstoorde arbeidsverhouding. Via zakelijke mediation raken alle betrokken partijen met elkaar in gesprek. Samen spreken ze het conflict door en lossen op die manier de situatie op. Vaak helpt een gespecialiseerde mediator het proces te begeleiden.

Toepassing zakelijke mediation

De inzet van mediation gebeurt op vele plekken. Bijvoorbeeld bij een scheiding of tijdens een arbeidsconflict. Maar mediation speelt ook een belangrijke rol bij het oplossen van zakelijke conflicten. Deze wijze van ‘conflict-mediation’ gaat over allerlei typen geschillen, zoals:

Dit type bedrijfsconflict kan zich zowel intern als tussen meerdere organisaties afspelen.

Niet-juridische zaken

Bij zakelijke mediation kunnen vaak ook niet-juridische zaken worden opgelost. Denk bijvoorbeeld aan emoties die hoog oplopen of communicatieproblemen. Door deze ook op te lossen is de kans groter dat de relatie tussen partijen goed blijft.

Voor wie is zakelijke mediation?

Zakelijke mediation wordt vaak ingezet in conflicten tussen werkgevers en werknemers, tussen medewerkers onderling, bij teamconflicten of conflicten tussen directieleden. Daarnaast kan zakelijke mediation ook extern worden ingezet, bijvoorbeeld als er tussen twee bedrijven of tussen een bedrijf en een andere samenwerking een geschil over een contract bestaat.

Achterliggende gedachte zakelijke mediation

De gedachte achter mediation is dat de betrokken partijen de kans krijgen om samen te spreken over de situatie en om zo met elkaar op zoek te gaan naar oplossingen. Positieve uitkomsten zorgen dat tweespalt afneemt. Een mediator is aanwezig bij deze gesprekken. Hij stelt zich hierbij neutraal op en bewaakt het proces als gespreksleider en bemiddelaar. Als de partijen dreigen vast te lopen, dan stuurt de mediator bij.

Het is bij het oplossen van het conflict door mediation van belang dat alle betrokken partijen bereid zijn in overleg te gaan. Vanzelfsprekend moet er verder genoeg ruimte zijn om te onderhandelen over de verschillende uitwegen. Tenslotte is het erg belangrijk dat er vertrouwen is in een goede en soepele afloop.

Neutrale opstelling mediator

Anders dan andere juridische varianten van ondersteuning stelt de mediator zich neutraal op tijdens het proces. Bij mediation spelen een vertegenwoordiger of afgevaardigde geen rol. De neutrale positie is erg belangrijk. Betrokkenen maken immers samen gebruik van de diensten van de zakelijke mediator. Het is van belang dat deze mediator geen oordeel vormt of een vooroordeel kenbaar maakt. In geen geval mag de mediator het verloop beïnvloeden. De gedachte achter deze vorm van mediation is dat het aan de betrokkenen zelf is om tot een akkoord te komen. De afspraken krijgen uiteindelijk vaste vorm door het opmaken van een vaststellingsovereenkomst.

Verschillende fases van zakelijke mediation

Het traject van zakelijke mediation heeft verschillende fasen.

Inventarisatiefase

Ten eerste de inventarisatiefase. In dit stadium brengt de mediator het conflict in beeld. Hiervoor gaat de mediator vaak eerst één op één in gesprek met de betrokken partijen. Zo krijgt de mediator een beeld van de situatie. Dit noemen we ook wel de caucusronde.

De openingsfase

Tijdens de openingsfase vindt het eerste gezamenlijke gesprek plaats. Tijdens dit gesprek gaan partijen in op de spelregels van het proces. Zo is het voor beide partijen duidelijk hoe het mediationtraject zal verlopen.

Onderhandelingsfase

Tijdens deze fase bekijkt de mediator wat de belangen en wensen van beide partijen zijn. Ook wordt er gekeken naar wat partijen al hebben geprobeerd om het conflict op te lossen. Vervolgens begeleidt de mediator beide partijen richting de onderhandelingen. Partijen gaan hierbij met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen. De mediator kan tijdens deze fase suggesties doen, maar is vooral een gespreksbegeleider. Hij leidt het gesprek richting een deal waar beide partijen tevreden mee zijn. Lukt dit niet, dan kan er tussendoor ook weer een één op één gesprek gevoerd worden.

Afrondingsfase

Uiteindelijk is het de bedoeling dat partijen tot een overeenkomst komen. Tijdens de afrondingsfase wordt de deal nog een keer doorgenomen. De mediator kijkt dan of beide partijen elkaar goed hebben begrepen en legt de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst.

Voordelen zakelijke mediation

Een voordeel van mediation is dat partijen zelf voor een groot deel kunnen bepalen op welk tempo ze het traject doorlopen. Dit geeft goede gelegenheden om het conflict binnen een korte tijd te doorlopen. Afspraken hoeven niet op locatie plaats te vinden. Digitale mogelijkheden zijn natuurlijk ook handig om het proces goed te laten verlopen.

Voordeel 1: lage kosten

Uiteindelijk ligt het voornaamste voordeel van het gebruiken van zakelijke mediation op financieel gebied. Doordat partijen samen optrekken, wordt aanzienlijk bespaard op de inzet van juridische uren. Bijvoorbeeld in vergelijking met de kosten van het inschakelen van een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Voordeel 2: verergering voorkomen

Ook voorkomt zakelijke mediation dat de twist uit de hand loopt. Zonder zakelijke mediation stappen mensen vaak naar de rechter. Vaak adviseren rechters dan ook te kiezen voor het doorlopen van mediation. Zo hoeven zij geen overbodige uitspraken te doen. Zo’n rechterlijke uitspraak heeft namelijk veel meer invloed op de onderlinge verhoudingen tussen betrokken partijen.

Voordeel 3: sneller verloop

Doorgaans verloopt een mediation procedure een stuk sneller dan een gerechtelijke procedure. Een mediationtraject bestaat doorgaans uit 2-5 gesprekken. Op deze manier kan je binnen een paar weken het geschil opgelost hebben. Je hoeft immers niet te wachten op zittingen van de rechtbank en de hierop volgende uitspraak.

Voordeel 4: informeel

De mediationprocedure is een informeel traject. Het bestaat namelijk uit gesprekken met een onafhankelijke neutrale procesbegeleider. Je hoeft geen dagvaardingen te schrijven en naar zittingen te gaan. Het belangrijkste is namelijk dat je gesprekken voert met je wederpartij. Dit is dus een stuk informeler dan een rechtszaak. Dat is ook weer een voordeel voor langdurige (klant)relaties. Die wil je niet beschadigen met het starten van een rechtszaak.

De mediator

Het is belangrijk om een deskundige mediator in te schakelen die goed luistert en het proces vakkundig begeleidt. Let ook op dat de mediator een MfN– of ADR certificaat heeft en specialist is in zakelijke mediation. Daarnaast is het mogelijk om een advocaat in te schakelen die hulp kan bieden bij mediation. Lees hier meer over een mediation advocaat.

Kosten zakelijke mediation

Normaal gesproken kost een mediator ongeveer €150,- per uur. Dit is het bedrag exclusief btw. Doorgaans betalen beide partijen deze kosten voor de helft. Als je graag andere afspraken hierover wilt maken, kun je deze vastleggen in de mediationovereenkomst. Uit de praktijk blijkt dat voor een zakelijk conflict vaak twee bijeenkomsten voldoende zijn om het conflict op te lossen.

Veelgestelde vragen zakelijke mediation

Wat is zakelijke mediation?

Ontstane conflicten kunnen door zakelijke mediation effectief en snel opgelost worden. Dit geldt ook voor conflicten die zijn ontstaan in een vroeg stadium. De partijen die betrokken zijn bij het conflict gaan in overleg met elkaar en komen onder begeleiding van een zakelijke mediator tot een oplossing.

Welke vormen van mediation zijn er?

Er zijn een groot aantal vormen van mediation die zich allemaal toespitsen op een specifiek gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Algemene mediation;
  • Business mediation (zakelijk mediation);
  • Familie mediation;
  • Onderwijs mediation;
  • Arbeidsmediation;
  • Overheid mediation;
  • Mediation bij een echtscheiding.

Hoe gaat mediation in zijn werk?

Mediation is als het ware een soort bemiddelingsproces. Hierbij worden twee partijen waartussen een conflict speelt begeleid door één en dezelfde mediator. De mediator stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op. Het doel van mediation is het oplossen van een juridisch probleem.

Wat mag een mediator niet doen?

Een mediator neemt geen beslissing over de inhoud. Ook vereist zijn taak terughoudendheid in het geven van zijn mening.

Wie betaalt de kosten van een mediator?

Partijen moeten dit onderling afstemmen. Dit kan vervolgens in de mediationovereenkomst genoteerd worden.

De zakelijke mediators van Lawspot

Ben je verwikkeld geraakt in een zakelijk conflict en wil je dit graag oplossen zonder naar de rechter te stappen? Onze mediators staan je graag bij. Zij staan cliënten bij door heel Nederland. Onze zakelijke mediators zijn gevestigd in heel het land, zoals in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar je dus ook woont: bij ons vind je een mediator bij jou in de buurt.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde mediator gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

zakelijke mediation

Veel gelezen artikelen

Bel nu