Wraker

Wraker

Een van de belangrijkste beginselen in de rechtspraak is de onpartijdigheid van de rechter. Hiervoor bestaan meerdere waarborgen. Een rechter kan zichzelf terugtrekken van de zaak wanneer hij denkt dat hij niet onpartijdig is of kan zijn in de zaak. Een procespartij kan een rechter ook wraken. Deze partij wordt dan een wraker genoemd.

Wrakingsprocedure

Wraking is een procedure waarin een procespartij een verzoek kan doen om een nieuwe rechter, omdat de rechter volgens de procespartij niet onpartijdig is.

Het is wel de bedoeling dat men de rechter alleen wraakt wanneer deze vooringenomen is of wanneer er objectieve gronden zijn om te twijfelen aan de onpartijdigheid van de rechter. Men kan niet constant ongegrond wrakingsverzoeken indienen, dat is misbruik van het recht, zo blijkt uit een zaak uit 2016.

Verbod voor veelvuldige wraker

In deze zaak had eiser een wrakingsverzoek ingediend. Hij deed dit op basis van twee gronden. Allereerst had de rechter hem geen gelegenheid hebben geboden om voorafgaand aan de inhoudelijk behandeling van de zaak formele punten aan te voeren. Daarnaast had de rechter een getuige verzocht de zaal te verlaten.

Overwegingen wrakingskamer

De wrakingskamer die wrakingsverzoeken in behandeling neemt overwoog het volgende. Wraking is mogelijk wanneer de onpartijdigheid van de rechter in het geding is. Bijvoorbeeld wanneer de rechter jegens een van de procespartijen vooringenomen is of wanneer daar op basis van objectieve gronden een vermoeden toe is.

Rechter was niet vooringenomen

In dit geval vond de wrakingskamer niet dat de rechter vooringenomen was, ook al had de rechter tweemaal het verzoek om formele punten van tevoren afgewezen en had de rechter inderdaad een getuige verzocht de zaal te verlaten.

Taakuitvoering van de rechter

Deze handelingen horen bij de taakuitvoering van de rechter. De rechter moet regie op zitting voeren en de procesorde bewaken. In dit geval had de rechter gevraagd om de formele punten te bewaren tot na de inleiding van de rechter. Daarnaast had de rechter de getuige verzocht de zaal te verlaten omdat het een gesloten (familierecht) zitting betrof. In beide gevallen handelde de rechter dus zoals hij zijn taken behoorde uit te voeren.

Wrakingsverbod

In deze zaak oordeelde de wrakingskamer niet alleen dat het wrakingsverzoek werd afgewezen, maar de verzoeker kreeg ook zelfs een wrakingsverbod. De afgelopen jaren had verzoeker namelijk al vaker wrakingsverzoeken ingediend.

Ongegronde verzoeken

Elk van die verzoeken bevatte echter helemaal geen gronden die betrekking hadden op de persoon van de rechter en eventuele vooringenomenheid. Alle verzoeken werden daarom afgewezen, of niet ontvankelijk verklaar en soms zelfs niet in behandeling genomen.

Misbruik van het recht

Deze verzoeker maakte dus misbruik van zijn recht op wraking om zo de voortgang van het proces te verstoren. Daarom zal deze verzoeker geen wrakingsverzoeken meer mogen indienen. Zijn misbruik van het recht op wraking leidt tot een wrakingsverbod.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

wraking

Veel gelezen artikelen

Bel nu