WOZ-bezwaar Lelystad

Op 1 januari 2023 is het weer zover: de gemeente Lelystad bepaalt dan de WOZ-waarde van jouw woning. Hierbij taxeert de gemeente de waarde van je onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld je huis. Het vaststellen van de verkoopwaarde is een geautomatiseerd proces. Hierdoor schat de gemeente de WOZ-waarde vaak te hoog in. Met als gevolg dat jij meer belasting moet betalen. Handig van de gemeente, maar nadelig voor jou! Wil je deze kosten voorkomen? Dat kan. Als je op tijd een WOZ-bezwaar indient in Lelystad, dan bespaar je het hele jaar fors op meerdere belastingen!

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Maar 2.5% van de Nederlandse woningeigenaren maken bezwaar tegen de WOZ-waarde. Echter, deze groep wordt jaarlijks steeds groter. Logisch, want je raakt geld kwijt aan hoge rekeningen. Daarnaast stijgen niet alleen de WOZ-waardes, maar ook de belastingtarieven. Je betaalt dus al snel veel belasting. Best oneerlijk, maar vooral ook niet nodig. Niet voor niks dus dat een groeiend aantal mensen in Lelystad bezwaar maakt tegen hun WOZ-beschikking. Zeker in deze dure tijden loont het om via deze weg je rekening niet onnodig te laten slinken. Na het maken van WOZ-bezwaar resulteert dit meestal in een daling van 10% van de WOZ-waarde. Maak dus snel WOZ-Bezwaar in Lelystad!

Wat de gemeente Lelystad over het hoofd ziet

Het ontbreekt de gemeente Lelystad aan specifieke informatie om de WOZ-waarde van iedere woning nauwkeurig vast te stellen. De hoogte van de beschikking is dus altijd een globale schatting. Zo houden ze bijvoorbeeld geen rekening met de toename van criminaliteit en drugshandel in de wijk, de parkeeroverlast en het lage energielabel van de woning. Maar daardoor betaal je wél meer belasting dan nodig is! Onze bestuursrecht juristen helpen je daarom graag met het indienen van WOZ-bezwaar in Lelystad.

Taxatievoorschriften

Bij de bepaling van de waarde kijkt de gemeente naar het bedrag dat de verkoop van jouw woning zou opleveren rond 1 januari van het voorgaande jaar. Dit bedrag noemen we ook wel de marktwaarde. Hiervoor kijkt de gemeente naar vergelijkbare woningen die rond die tijd zijn verkocht. Deze datum is de waardepeildatum. Bij het bepalen van de marktwaarde mag de gemeente geen rekening houden met beperkte rechten zoals vruchtgebruik, of met eventuele renovatiekosten.

WOZ-waarde Lelystad controleren

Twijfel jij aan de WOZ-waarde die de gemeente Lelystad heeft vastgesteld? Dan kan je deze waarde controleren. Op de website van het WOZ-waarde loket kan je de WOZ-waarde van jouw woning en die uit jouw omgeving bekijken. Daarnaast kan je ook een taxatieverslag opvragen bij jouw gemeente. Vaak wordt dit verslag direct al meegestuurd met de WOZ-beschikking.

Taxatieverslag

In het verslag zie je vervolgens hoe de gemeente de WOZ-waarde van jouw woning heeft bepaald. In het taxatieverslag zijn vaak drie woningen opgenomen die recent in jouw buurt verkocht zijn. Zo krijg je een beeld van wat de marktwaarde van jouw eigen woning is. De gemeente gebruikt echter de verkoopcijfers van alle verkochte woningen om uiteindelijk tot de WOZ-waarde te komen.

Kadaster

Tenslotte is het ook mogelijk om koopsominformatie op te vragen bij het Kadaster. Je ontvangt dan vervolgens informatie over de aankoopprijzen van (vergelijkbare) woningen uit jouw regio. Kom je er dan achter dat je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, neem dan contact met ons op.

Waarom WOZ-bezwaar in Lelystad indienen

De WOZ-waarde wordt gebruikt bij het bepalen van meerdere belastingen. Gemeenten geven vaak aan dat bezwaar tegen de WOZ-waarde vaak maar een paar tientjes besparing oplevert. Dat komt omdat zij enkel naar de onroerende zaakbelasting kijken. De WOZ-waarde heeft echter invloed op de volgende belastingen:

  • Afvalstoffenheffing;
  • Erf-en schenkbelasting;
  • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait);
  • Onroerende zaakbelasting;
  • Rioolheffing;
  • Vermogensbelasting;
  • Verhuurderheffing;
  • Watersysteemheffing.

Voorbeeld WOZ-bezwaar Lelystad

De gemiddelde WOZ-waarde in Lelystad is €260.000. De onroerende zaakbelasting die je aan de gemeente betaalt voor de woning is een percentage van de WOZ-waarde. In de gemeente Lelystad is dit percentage 0,1447%. Is jouw woning getaxeerd op €260.000? Dan betaal je dus €376,22 aan onroerendezaakbelasting.

Besparing onroerende zaakbelasting

Ben je van mening dat de waarde van de woning lager is. Dan is het verstandig om WOZ-bezwaar in te dienen in Lelystad. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de waarde lager ligt wegens aardbevingsschade, parkeeroverlast, of door overlast van toenemende criminaliteit in de wijk. Is de waarde bijvoorbeeld in werkelijkheid €225.000? Dan betaal je €325,57 aan onroerende zaakbelasting. Je bespaart dan €50,65 aan onroerende zaakbelasting.

Besparing inkomstenbelasting

Verder bespaar je nog op de inkomstenbelasting. Je betaalt namelijk inkomsten belasting over het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is 0,45% van de WOZ-waarde. Hier betaal je vervolgens minimaal 37,07%-49,50% belasting over. Dit betekent dat je vervolgens nog eens €58,39 -€77,96 bespaart op je inkomsten belasting. Je ziet: de kosten lopen flink op en de besparing is groot. Slim dus om gauw in bezwaar te gaan en zo overbodige uitgaven te voorkomen.

WOZ-bezwaar indienen Lelystad

De Digitale Belastingbalie van de gemeente voert de WOZ uit in Lelystad. Zij sturen jou de WOZ-beschikking toe. Het bezwaar op deze beschikking dien je daarom ook bij hen in.

Bezwaartermijn

De termijn voor het maken van bezwaar is zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking. Na deze termijn is het niet mogelijk om nog bezwaar te maken. Dit betekent dat de WOZ-waarde dan vaststaat. Als je dit wilt voorkomen is het belangrijk dat je zo snel mogelijk bezwaar maakt.

De gemeente moet binnen het kalenderjaar waarin je bezwaar hebt gemaakt een beslissing nemen. Als je bezwaar heb gemaakt in de laatste zes weken van het kalenderjaar, heeft de gemeente hier zes weken voor. De gemeente kan dit maximaal een keer met zes weken verlengen.

Belangrijke argumenten

Criminaliteit in Lelystad

De toenemende criminaliteit in Lelystad heeft invloed op de WOZ-waarde van uw huis. Immers, als er een hogere mate van criminaliteit in een wijk is, dan heeft dit invloed op het woongenot van de bewoners. Daarmee wordt ook de vraag naar woningen in die wijk beïnvloed. Als de vraag daalt en het aanbod daalt mee, dan zal dit automatisch een negatief effect hebben op de WOZ-waarde van de woning.

Vliegveld

De mogelijke komst van Lelystad Airport kan een hoop gevolgen met zich mee brengen. Zo maakt men zich zorgen over de uitstoot en de geluidsoverlast van het vliegveld. Dit kan ook gevolgen hebben voor de WOZ-waarde in Lelystad. Wanneer er in een wijk een hoge mate van geluidsoverlast is, dan heeft dit ook invloed op hoe graag mensen in die wijk willen wonen. Hierdoor wordt ook de vraag beïnvloed, waardoor de huizenprijzen en dus de WOZ-waarde daalt.

Verkeerd oppervlak

Soms klopt de oppervlakte van de woning in de WOZ-beschikking niet. Hierdoor klopt de WOZ-waarde dan ook niet. Een grotere woning is namelijk meer waard.

Belemmerende omgevingsfactoren in Lelystad

De omgeving van de woning heeft invloed op de WOZ-waarde. Windmolens, snelwegen, spoorwegovergangen verlagen bijvoorbeeld de verkoopwaarde van uw woning.

Achterstallig onderhoud

De gemeente moet de WOZ-waarde vaststellen aan de hand van de verwachte verkoopprijs op 1 januari van het jaar daarvoor. Wellicht moet er nog onderhoud aan jouw woning gebeuren. Dit betekent dat de woning waarschijnlijk niet voor dezelfde prijs verkocht zal worden als vergelijkbare woningen in jouw buurt. Toch gebruiken gemeenten vaak deze gegevens wel.

Energielabel

Een woning met een laag energielabel heeft vaak een hoge energierekening. Daarom worden dit soort woningen vaak minder snel verkochten is de prijs vaak lager.

Juridische hulp in Lelystad

Op zoek naar juridische hulp in Lelystad bij het indienen van WOZ-bezwaar? Wij helpen je niet alleen met het indienen van het bezwaarschrift. Onze advocaten staan je ook bij tijdens de procedure bij de rechter. Ga je in hoger beroep? Ook dan kunnen onze advocaten je helpen. Wat je ook nodig hebt, onze advocaten helpen je graag. Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 –5000 202.

Beroep tegen beslissing op bezwaar

Als je het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar kan je hiertegen in beroep bij de rechter. Ook hiervoor geldt de termijn van 6 weken om het beroepschrift in te dienen. Het beroepschrift dien je vervolgens in bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Midden Nederland. Wees erop bedacht dat je griffierechten moet betalen om in beroep te gaan. Als je de zaak wint, krijg je meestal je geld terug.

Hoger beroep

Als je het niet eens bent met de uitspraak van de rechter kan je nog in hoger beroep. Dit beroep dien je in bij de belastingkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ook in hoger beroep moet je griffierechten betalen.

Gratis WOZ-bezwaar in Lelystad

Heb jij hulp nodig bij het indienen van WOZ-bezwaar in Lelystad? Wij helpen je graag. Onze juristen staan je kosteloos bij. Is het bezwaar gegrond? Dan betaalt de gemeente ons een onkostenvergoeding, daartoe zijn ze volgens de wet verplicht. Is het bezwaar ongegrond? Ook dan betaal je niets. Wij staan je bij op basis van no cure no pay.

Onze juristen hebben kennis van zaken en van de relevante factoren in jouw omgeving. Daarnaast dien je jouw bezwaar via ons eenvoudig en snel in. Geeft de gemeente jouw geen gelijk? Dan hebben wij een groot netwerk van ervaren advocaten voor je klaar die de beroepsprocedure voor je kunnen voeren.

Veelgestelde vragen

Tot wanneer kan ik bezwaar maken tegen WOZ-waarde?

De termijn voor het maken van bezwaar is zes weken na de datum nadat de WOZ-beschikking is verstuurd. Na deze termijn is het niet mogelijk om nog bezwaar te maken. Dit betekent dat de WOZ-waarde dan vaststaat. Als je dit wilt voorkomen is het belangrijk dat je zo snel mogelijk bezwaar maakt. In de bijlage van de WOZ-beschikking staat hoe je dit kunt doen.

Waarom moet ik bezwaar maken tegen WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is van belang voor veel verschillende soorten belastingen. Denk bijvoorbeeld aan onroerende zaakbelasting, inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Je bespaart met het indienen van bezwaar al snel tientallen tot honderden euro’s.

Hoe maak ik bezwaar tegen WOZ-waarde?

Neem contact met ons op voor het gratis bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde in Lelystad. Onze gespecialiseerde juristen gaan direct voor je aan de slag. Wij schrijven het bezwaarschrift en voeren indien nodig namens jou de beroepsprocedure.

Wat levert WOZ-bezwaar op

De besparing verschilt per gemeente en per woning.

WOZ-bezwaar is afgewezen, wat nu?

Is jouw bezwaar ongegrond verklaard door de gemeente? Neem dan contact op. Onze advocaten staan je graag bij tijdens de beroepsprocedure.

Bel nu