WOZ-bezwaar Hilversum

Op 1 januari 2023 is het weer zover: de gemeente Hilversum bepaalt dan de WOZ-waarde van
jouw woning. Hierbij taxeert de gemeente de waarde van je onroerende zaken, zoals
bijvoorbeeld je huis. Het vaststellen van de verkoopwaarde is een geautomatiseerd proces.
Hierdoor schat de gemeente de WOZ-waarde vaak te hoog in. Met als gevolg dat jij meer
belasting moet betalen. Handig van de gemeente, maar nadelig voor jou! Wil je deze kosten
voorkomen? Dat kan. Als je op tijd een WOZ-bezwaar indient in Hilversum, dan bespaar je het
hele jaar fors op meerdere belastingen!

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Elk jaar zijn veel mensen het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde. Deze groep wordt
steeds groter. Logisch, want je raakt geld kwijt aan hoge rekeningen. Daarnaast stijgen niet
alleen de WOZ-waardes, maar ook de belastingtarieven. Je betaalt dus al snel veel belasting.
Best oneerlijk, maar vooral ook niet nodig. De praktijk leert namelijk dat bezwaar leidt tot een verlaging van de WOZ-waarde met vaak meer dan 10%! Niet voor niks dus dat een groeiend aantal mensen in Hilversum bezwaar maakt tegen hun WOZ-beschikking. Zeker in deze dure tijden loont het
om via deze weg je rekening niet onnodig te laten slinken.

Wat de gemeente Hilversum over het hoofd ziet

Het ontbreekt de gemeente Hilversum aan specifieke informatie om de WOZ-waarde van iedere
woning nauwkeurig vast te stellen. De hoogte van de beschikking is dus altijd een globale
schatting. Zo houden ze bijvoorbeeld geen rekening met de drukte rondom het mediapark,
de parkeeroverlast en het lage energielabel van de woning. Maar daardoor betaal je wél meer
belasting dan nodig is! Onze bestuursrecht juristen helpen je daarom graag met het indienen
van WOZ-bezwaar in Hilversum.

Taxatievoorschriften

Bij de bepaling van de waarde kijkt de gemeente naar het bedrag dat de verkoop van jouw
woning zou opleveren rond 1 januari van het voorgaande jaar. Dit bedrag noemen we ook wel
de marktwaarde. Hiervoor kijkt de gemeente naar vergelijkbare woningen die rond die tijd zijn
verkocht. Deze datum is de waardepeildatum. Bij het bepalen van de marktwaarde mag de
gemeente geen rekening houden met beperkte rechten zoals vruchtgebruik, of met eventuele
renovatiekosten.

WOZ-waarde Hilversum controleren

Twijfel jij aan de WOZ-waarde die de gemeente Hilversum heeft vastgesteld? Dan kan je deze
waarde controleren. Op de website van het WOZ-waarde loket kan je de WOZ-waarde van
jouw woning en die uit jouw omgeving bekijken. Daarnaast kan je ook een taxatieverslag
opvragen bij jouw gemeente. Vaak wordt dit verslag direct al meegestuurd met de WOZ-beschikking.

Taxatieverslag

In het verslag zie je vervolgens hoe de gemeente de WOZ-waarde van jouw woning heeft
bepaald. In het taxatieverslag zijn vaak drie woningen opgenomen die recent in jouw buurt
verkocht zijn. Zo krijg je een beeld van wat de marktwaarde van jouw eigen woning is. De
gemeente gebruikt echter de verkoopcijfers van alle verkochte woningen om uiteindelijk tot de
WOZ-waarde te komen.

Kadaster

Tenslotte is het ook mogelijk om koopsominformatie op te vragen bij het Kadaster. Je ontvangt
dan vervolgens informatie over de aankoopprijzen van (vergelijkbare) woningen uit jouw regio.
Kom je er dan achter dat je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, neem dan
contact met ons op.

Waarom WOZ-bezwaar indienen in Hilversum?

De WOZ-waarde wordt gebruikt bij het bepalen van meerdere belastingen. Gemeenten geven
vaak aan dat bezwaar tegen de WOZ-waarde vaak maar een paar tientjes besparing oplevert.
Dat komt omdat zij enkel naar de onroerende zaakbelasting kijken. De WOZ-waarde heeft
echter invloed op de volgende belastingen:

  • Erf- en schenkbelasting
  • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • Onroerende zaakbelasting
  • Vermogensbelasting
  • Verhuurderheffing
  • Watersysteemheffing

Voorbeeld WOZ-bezwaar Hilversum

De gemiddelde WOZ-waarde in Hilversum is €392.337. De onroerende zaakbelasting die je
aan de gemeente betaalt voor de woning is een percentage van de WOZ-waarde. In de gemeente
Hilversum is dit percentage 0,0721%. Is jouw woning getaxeerd op €392.337? Dan betaal je
dus €282,87 aan onroerende zaakbelasting.

Besparing onroerende zaakbelasting

Ben je van mening dat de waarde van de woning lager is. Dan is het verstandig om WOZ-bezwaar in te dienen in Hilversum. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de waarde lager ligt wegens drukte rondom het mediapark, parkeeroverlast, of door een laag energielabel. Is de waarde bijvoorbeeld in werkelijkheid €345.000? Dan betaal je €248,74 aan onroerende zaakbelasting. Je bespaart dan €34,13  aan onroerende zaakbelasting.

Besparing inkomstenbelasting

Verder bespaar je nog op de inkomstenbelasting. Je betaalt namelijk inkomsten belasting over
het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is 0,45% van de WOZ-waarde. Hier betaal je
vervolgens minimaal 37,07%-49,50% belasting over. Dit betekent dat je vervolgens nog eens
€78,97 – €105,44 bespaart op je inkomsten belasting.

Je ziet: de kosten lopen flink op en de besparing is groot. Slim dus om gauw in bezwaar te
gaan en zo overbodige uitgaven te voorkomen.

WOZ-bezwaar indienen in Hilversum

Het bezwaar tegen de WOZ-beschikking dien je in bij de gemeente. Dit kan op twee manieren; je kan het bezwaar online indienen via de digitale belastingbalie, of je stuurt je bezwaarschrift per post op.

Bezwaartermijn

De termijn voor het maken van bezwaar is zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking.
Na deze termijn is het niet mogelijk om nog bezwaar te maken. Dit betekent dat de WOZ-waarde
dan vaststaat. Als je dit wilt voorkomen is het belangrijk dat je zo snel mogelijk bezwaar maakt.


De gemeente moet binnen het kalenderjaar waarin je bezwaar hebt gemaakt een beslissing
nemen. Als je bezwaar hebt gemaakt in de laatste zes weken van het kalenderjaar, heeft de
gemeente hier zes weken voor. De gemeente kan dit maximaal een keer met zes weken
verlengen.

Belangrijke argumenten WOZ-bezwaar Hilversum

Achterstallig onderhoud

De gemeente moet de WOZ-waarde vaststellen aan de hand van de verwachte verkoopprijs op
1 januari van het jaar daarvoor. Wellicht moet er nog onderhoud aan jouw woning gebeuren.
Dit betekent dat de woning waarschijnlijk niet voor dezelfde prijs verkocht zal worden als
vergelijkbare woningen in jouw buurt. Toch gebruiken gemeenten vaak deze gegevens wel.

Verkeerd oppervlak

Soms klopt de oppervlakte van de woning in de WOZ-beschikking niet. Hierdoor klopt de WOZ-waarde dan ook niet. Een grotere woning is namelijk meer waard.

Belemmerende omgevingsfactoren

De omgeving van de woning heeft invloed op de WOZ-waarde. Windmolens, snelwegen,
spoorwegovergangen verlagen bijvoorbeeld de verkoopwaarde van uw woning.

Asbest

Ook asbest heeft invloed op de WOZ-waarde. Gezien de hoge kosten voor het verwijderen van
asbest dient de gemeente hier rekening mee te houden in de hoogte van de WOZ waarde.

Energielabel

Een woning met een laag energielabel heeft vaak een hoge energierekening. Daarom worden
dit soort woningen vaak minder snel verkocht en is de prijs vaak lager.

Juridische hulp in Hilversum

Op zoek naar juridische hulp in Hilversum bij het indienen van WOZ-bezwaar? Wij helpen je
niet alleen met het indienen van het bezwaarschrift. Onze advocaten staan je ook bij tijdens
de procedure bij de rechter. Ga je in hoger beroep? Ook dan kunnen onze advocaten je
helpen. Wat je ook nodig hebt, onze advocaten helpen je graag. Als je het contactformulier
invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan
natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Beroep tegen beslissing op bezwaar

Als je het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar kan je hiertegen in beroep bij de
rechter. Ook hiervoor geldt de termijn van 6 weken om het beroepschrift in te dienen. Het
beroepschrift dien je vervolgens in bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Midden
Nederland. Wees erop bedacht dat je griffierechten moet betalen om in beroep te gaan. Als je
de zaak wint, krijg je meestal je geld terug

Hoger beroep

Als je het niet eens bent met de uitspraak van de rechter kan je nog in hoger beroep. Dit beroep
dien je in bij de belastingkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ook in hoger beroep
moet je griffierechten betalen.

Gratis WOZ-bezwaar in Hilversum

Heb jij hulp nodig bij het indienen van WOZ bezwaar. Wij helpen je graag. Onze juristen staan
je kosteloos bij. Is het bezwaar gegrond? Dan betaalt de gemeente ons een onkostenvergoeding,
daartoe zijn ze volgens de wet verplicht. Is het bezwaar ongegrond? Ook dan betaal je niets.
Wij staan je bij op basis van no cure no pay.

Onze juristen hebben kennis van zaken en van de relevante factoren in jouw omgeving.
Daarnaast dien je jouw bezwaar via ons eenvoudig en snel in. Geeft de gemeente jouw geen
gelijk? Dan hebben wij een groot netwerk van ervaren advocaten voor je klaar die de
beroepsprocedure voor je kunnen voeren.

veelgestelde vragen

Tot wanneer kan ik bezwaar maken tegen WOZ-waarde?

De termijn voor het maken van bezwaar is zes weken na de datum nadat de WOZ-beschikking
is verstuurd. Na deze termijn is het niet mogelijk om nog bezwaar te maken. Dit betekent dat
de WOZ-waarde dan vaststaat. Als je dit wilt voorkomen is het belangrijk dat je zo snel
mogelijk bezwaar maakt. In de bijlage van de WOZ-beschikking staat hoe je dit kunt doen.

Waarom moet ik bezwaar maken tegen WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is van belang voor veel verschillende soorten belastingen. Denk
bijvoorbeeld aan onroerende zaakbelasting, inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Je
bespaart met het indienen van bezwaar al snel tientallen tot honderden euro’s.

Hoe maak ik bezwaar tegen WOZ-waarde?

Neem contact met ons op voor het gratis bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde in
Hilversum. Onze gespecialiseerde juristen gaan direct voor je aan de slag. Wij schrijven het
bezwaarschrift en voeren indien nodig namens jou de beroepsprocedure.

Wat levert WOZ-bezwaar op?

De besparing verschilt per gemeente en per woning.

WOZ-bezwaar is afgewezen, wat nu?

Is jouw bezwaar ongegrond verklaard door de gemeente? Neem dan contact op. Onze
advocaten staan je graag bij tijdens de beroepsprocedure.

Bel nu