WOZ bezwaar maken?

Heb je onlangs de WOZ-waarde van jouw huis ontvangen en wil je hiertegen bezwaar maken? Lees hier meer over het maken van bezwaar tegen een WOZ-beschikking.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De gemeente bepaalt ieder jaar door middel van taxatie de waarde van onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfspanden. Je kunt via het WOZ-waardeloket van de gemeente gratis de waarde van jouw woning opvragen. Deze waarde wordt de WOZ-waarde genoemd.

Waardepeildatum

Bij de bepaling van de waarde kijkt de gemeente naar het bedrag dat de verkoop van jouw woning zou opleveren rond 1 januari van het voorgaande jaar. Hiervoor kijkt de gemeente naar vergelijkbare woningen die rond die tijd zijn verkocht. Deze datum is de waardepeildatum.

Marktwaarde

De WOZ-waarde wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde van de woning. De marktwaarde is het geschatte bedrag dat de woning zou opleveren bij verkoop op de waardepeildatum.

Waarderingsvoorschriften

In de Wet WOZ staan twee voorschriften waar de gemeente zich aan moet houden bij de taxatie van jouw woning, namelijk de overdrachtsfictie en verkrijgingsfictie.

Overdrachtsfictie

De gemeente moet taxeren op grond van de prijs die naar verwachting betaald zou worden bij de overdracht van het volle en onbezwaarde eigendom van het pand. Dit betekent dat de gemeente geen rekening mag houden met pand- en hypotheekrechten en rechten van vruchtgebruik.

Verkrijgingsfictie

De gemeente moet taxeren op grond van de prijs die naar verwachting betaald zou worden als de verkrijger van het pand deze onmiddellijk in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. Dit betekent dat de gemeente geen rekening houdt met bijvoorbeeld eventuele renovatiekosten. De gemeente gaat er dan ook vanuit dat één persoon alle rechten over het pand bezit en dat deze niet verhuurd wordt. De reden hiervoor is dat twee panden die naast elkaar staan op dezelfde wijze getaxeerd moeten worden, ongeacht of ze verhuurd worden. De meeste verkoopprijzen van woningen voldoen aan deze voorschriften.

Taxatieverslag

Je kunt ook een taxatieverslag opvragen bij de gemeente. In dit verslag staat precies hoe de gemeente de waarde van jouw huis heeft bepaald. Vaak wordt dit verslag als bijlage meegestuurd bij de WOZ-beschikking. In het taxatieverslag zijn vaak drie woningen opgenomen die recent in jouw buurt verkocht zijn. Zo krijg je een beeld van wat de marktwaarde van jouw eigen woning is. De gemeente gebruikt echter de verkoopcijfers van alle verkochte woningen om uiteindelijk tot de WOZ-waarde te komen.

Modelmatige waardebepaling

Bij het bepalen van de waarde kijkt de gemeente naar de beschikbare gegevens over de grond en het gebouw. Dit houdt in ook vergelijkbare panden en diens waardepeildata worden bekeken. Deze vergelijking gebeurt op systematische wijze. De gemeente gebruikt een computermodel om zo een groot aantal woningen te vergelijken en taxeren. Hiervoor analyseert de gemeente verkoopprijzen en houdt zij de kenmerken van woningen bij.

Analyse van verkoopprijzen

Wanneer een woning verkocht wordt krijgt de gemeente de verkoopprijs van het Kadaster. De gemeente verzamelt ook informatie over de vraagprijzen van vergelijkbare woningen. Op het internet staan vaak ook foto’s van de woning, daar maakt de gemeente ook gebruik van. De nieuwe eigenaar kan ook gevraagd worden in welke staat de woning is opgeleverd. De daadwerkelijke analyse is van de vraag- en verkoopprijzen van vergelijkbare woningen, de WOZ-waarde en kenmerken van de woning. Het kan namelijk zo zijn dat de verkoopprijs niet overeenkomt met de marktwaarde.

Bijhouden van kenmerken

De gemeente houdt ook de zogenaamde objectkenmerken van vergelijkbare woningen bij. Deze kenmerken zijn onder andere het type woning, de grootte daarvan, in welke plaats de woning zich bevindt, het bouwjaar en de oppervlakte van het erf. Op dit moment wordt bij de bepaling van de marktwaarde veel waarde gehecht aan het kwaliteitsniveau en onderhoudstoestand van woningen. Het is belangrijk dat de gemeente deze kenmerken gedurende het jaar goed bijhoudt. Dit gebeurt met behulp van luchtfoto’s, maar ook met foto’s die mensen zelf op het internet plaatsen.

WOZ bezwaar indienen

Als je het niet eens bent de WOZ-waarde van jouw woning, kun je bezwaar maken bij de gemeente. In de bijlage bij de WOZ-beschikking kun je lezen hoe je bezwaar moet maken bij de gemeente. Hulp nodig bij het indienen van bezwaar? Onze advocaten helpen je graag met het indienen van bezwaar.

Bezwaartermijn

De termijn voor het maken van bezwaar is zes weken na de datum nadat de WOZ-beschikking is verstuurd. Na deze termijn is het niet mogelijk om nog bezwaar te maken. Dit betekent dat de WOZ-waarde dan vaststaat. Als je dit wilt voorkomen is het belangrijk dat je zo snel mogelijk bezwaar maakt. In de bijlage van de WOZ-beschikking staat hoe je dit kunt doen.

Informeel bezwaar

Daarnaast bestaat in verschillende gemeenten de mogelijkheid om informeel bezwaar te maken. Dit houdt in dat je samen met de taxateur nog eens naar de WOZ-waarde gaat kijken. Als je het er dan nog steeds niet mee eens bent, bestaat alsnog de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. Gemeenten zijn niet verplicht om gebruik te maken van de een informele procedure. Op de website van jouw gemeente kun je vinden wat de mogelijkheden zijn.

Kosten WOZ bezwaar

Heb jij hulp nodig bij het indienen van WOZ bezwaar. Wij helpen je graag. Onze juristen staan je kosteloos bij. Is het bezwaar gegrond? Dan betaalt de gemeente ons een onkostenvergoeding, daartoe zijn ze volgens de wet verplicht. Is het bezwaar ongegrond? Ook dan betaal je niets. Wij staan je bij op basis van no cure no pay.

Beslissing van de gemeente

De gemeente moet binnen het kalenderjaar waarin je bezwaar hebt gemaakt een beslissing nemen. Als je bezwaar heb gemaakt in de laatste zes weken van het kalenderjaar, heeft de gemeente hier zes weken voor. De gemeente kan dit maximaal een keer met zes weken verlengen.

Beroep tegen de beslissing op bezwaar

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over het bezwaar, kun je in beroep gaan bij de rechter. Ook als de gemeente geen beslissing neemt of te laat, kun je hiertegen in beroep. Dit beroep dien je in bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in de plaats waar je woont. In de beslissing op bezwaar moet staan welke rechtbank dat is. Wees erop bedacht dat je griffierechten moet betalen om in beroep te gaan. Als je de zaak wint, krijg je meestal je geld terug.

Hoger beroep

Als je het ook met deze uitspraak niet eens bent, bestaat de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Dit beroep dien je in bij het gerechtshof in de plaats waar je woont. Welke dat is staat in het vonnis van de rechtbank. In hoger beroep moet je ook griffierechten moet betalen.

WOZ bezwaar door heel Nederland

WOZ bezwaar Groningen

WOZ bezwaar Drenthe

WOZ bezwaar Noord-Holland

WOZ bezwaar Flevoland

WOZ bezwaar Utrecht

WOZ bezwaar Gelderland

WOZ bezwaar Friesland

WOZ bezwaar Overijssel

Veelgestelde vragen WOZ bezwaar

Wat houdt de Wet WOZ in?

In de Wet waardering onroerende zaken zijn regels opgenomen over de waardering van onroerende zaken. Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld woningen, bedrijfspanden en erven.

Wat is een WOZ-beschikking?

Een WOZ-beschikking is de beslissing van de overheid over de waarde van jouw pand. De gemeente gebruikt deze waarde voor de bepaling van de hoogte van de onroerende zaken-belasting (OZB). De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor het bepalen van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de erf- en schenkbelasting en de verhuurdersheffing. Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de waterschapsomslag gebouwd.

Waarom WOZ bezwaar indienen.

Gemeenten taxeren ieder jaar de woningen binnen de gemeente. Aan de hand hiervan bepalen zij de WOZ waarde. Deze waarde wordt gebruikt door de belastingdienst, door de gemeente en soms ook voor het bepalen van de maximale huur bij een huurwoning. Daarom is het van belang dat deze waarde klopt. Is de WOZ waarde te hoog, dan betaal je misschien te veel belasting of te veel huur. Daarom is het van belang om bezwaar in te dienen, wanneer je denkt dat de waarde niet klopt.

Wat moet ik doen als ik verhuis?

Als je verhuist kun je de WOZ-waarde van je nieuwe woning bij je gemeente opvragen. Deze beschikking geldt vanaf het moment dat je eigenaar of gebruiker bent geworden van de woning.

Heeft een verbouwing invloed op de WOZ-waarde?

Dit is afhankelijk van wanneer de verbouwing, sloop of andere wijziging heeft plaatsgevonden. Als je bijvoorbeeld een een schuur bouwt in december 2021, wordt deze verandering beoordeeld en meegenomen door de gemeente voor de waardebepaling van 2022. Als je dit in januari 2022 doet, wordt de verandering pas meegenomen in de waardebepaling van 2023.

Heeft een nieuwe WOZ-waarde invloed op de hoogte van de onroerende zaken-belasting?

De gemeente berekent de hoogte van de onroerende-zaakbelasting door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met een tarief. Dit is een bepaald percentage en verschilt per gemeente. Dit tarief verschilt ook per soort eigenaar. De gemeente onderscheidt meestal drie soorten eigenaren: de eigenaar van een woning, de eigenaar van een niet-woning en de gebruiker van een niet-woning.

Juridische hulp nodig bij WOZ bezwaar?

Wil je in bezwaar of beroep gaan en heb je hier hulp bij nodig? Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Bel nu