Wilsgebrek

Wilsgebrek

Wanneer iemand een rechtshandeling verricht (een handeling met een beoogd rechtsgevolg) dan kan men deze vernietigen. Dit betekent dat deze handeling achteraf teruggedraaid kan worden. Er zijn een aantal gronden voor vernietigbaarheid van een rechtshandeling. Zo is een rechtshandeling die door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand gekomen is, te vernietigen. Er wordt dan wel gesproken van een wilsgebrek. Dit is de wil van iemand tot het verrichtten tot een bepaalde handeling was niet aanwezig. De vormen zullen we hieronder bespreken.

Bedreiging

Van bedreiging spreek men wanneer iemand bewogen is tot het verrichten van een rechtshandeling door onrechtmatig met enige vorm van nadeel in persoon of goed diegene te bedreigen. Deze bedreiging moet zodanig zijn dat een redelijk oordelend mens, hierdoor in zekere zin beïnvloed kan zijn. Door de bedreiging heeft iemand in deze situatie iets gedaan waar zijn wil niet toe gericht was. Hierdoor is het een wilsgebrek in juridische zin.

Bedrog

Wanneer iemand door iemand anders is aangezet tot het verrichten van een rechtshandeling doordat diegene hem opzettelijk iets niet heeft verteld terwijl hij hiertoe wel verplicht was, spreekt men van bedrog. Ook als er een onjuiste mededeling is verricht. Bovendien kan een andere kunstgreep tevens voor bedrog opgaan. Een aanprijzing in het algemeen is, wanneer deze niet volledig juist is, niet direct bedrog. Hierdoor kan je dus niet tegen een groenteman die ‘lekkere rode appels’ verkoopt, zeggen dat je de koop wil laten vernietigen nu de ene appel die gekocht is, niet helemaal rood is.

Misbruik van omstandigheden

Van misbruik van omstandigheden is sprake wanneer iemand weet of moet weten dat een andere persoon door bijzondere omstandigheden aangezet is tot het verrichten van een rechtshandeling terwijl duidelijk moet zijn dat diegene de ander hiervan had moeten weerhouden.

Bijzondere omstandigheden

De bijzondere omstandigheden waaraan men moet denken zijn bijvoorbeeld noodtoestand, een sterke afhankelijkheid, licht- of zwakzinnigheid, een abnormale geestestoestand of onervarenheid. Wanneer iemand met dergelijke kwalificaties is bewogen tot het verrichten van een rechtshandeling terwijl hij of zij dit eigenlijk juist niet moet doen, en degene die hem of haar aanzet dit weet, is er misbruik van omstandigheden.

Tijdens lichtzinnigheid hoog bedrag betalen

Bij iemand die lichtzinnig is en vervolgens aangezet wordt om een abnormaal hoog bedrag voor iets te betalen terwijl hij niet door heeft of kan hebben dat dit niet normaal is, daarbij is sprake van misbruik van de omstandigheden.

Verjaring

Een vordering tot vernietiging van een rechtshandeling, verricht door een wilsgebrek, verjaart in het algemeen drie jaar. Dit, nadat het bedrog/de benadeling (of de dwaling) is ontdekt. In geval van misbruik van omstandigheden verjaart de vordering drie jaar nadat de betreffende invloed waar misbruik van gemaakt is, heeft opgehouden te werken.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

wilsgebrek

Veel gelezen artikelen

Bel nu