Wet Van Dam

Wet Van Dam

Het kan voorkomen dat u als consument een abonnement heeft afgesloten. Dit abonnement wilt u al lang opzeggen, maar heeft dit onverhoopt niet tijdig gedaan.

Wanneer je de algemene voorwaarden erop naslaat, blijkt dat bij niet tijdige opzegging het abonnement stilzwijgend is omgezet in een doorlopend abonnement. Dit is een situatie waar u als consument niet op zit te wachten.

Er is voor dergelijke situaties een wet in het leven geroepen die deze stilzwijgende verlenging van abonnementen tegengaat: De Wet Van Dam.

Het einde van de stilzwijgende verlenging

Wanneer een consument een abonnement te laat heeft opgezegd, is dit niet een bijzondere situatie. Dit komt namelijk heel vaak voor.

Onderzoek van Maurice de Hond

Er is tien jaar geleden al een onderzoek verricht middels een opinie van Maurice de Hond in opdracht van het tv-programma Kassa.

Uit dit onderzoek is gebleken dat rond de veertig procent van de ondervraagde personen één of meerdere abonnementen of lidmaatschappen te laat hadden opgezegd, terwijl zij dit eerder hadden willen doen.

Wet van Dam

(Voormalig) parlementariër dhr. Van Dam wilde aan dit probleem een einde maken, samen met een andere Tweede Kamerlid. Ruim 12 jaar geleden hebben zij een (initiatief)wet ingediend die bekend is komen te staan als ‘De Wet Van Dam’.

Zoals eerder gezegd heeft deze wet voor ogen om een einde te maken aan de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen.

Wetswijzigingen

Door de Wet Van Dam zijn er verschillende wetswijzigingen doorgevoerd.

Zwarte en grijze lijsten

Wat vooral ingrijpend is gewijzigd is dat de zwarte en grijze lijsten zijn uitgebreid. Deze lijsten bepalen categorieën waar algemene voorwaarden onder kunnen vallen.

Zwarte lijst

Wanneer een algemene voorwaarde op de zwarte lijst staat, is deze altijd onredelijk bezwarend voor degene voor wie deze algemene voorwaarden gelden.

Grijze lijst

Wanneer een algemene voorwaarde op de grijze lijst staat, vermoedt men dat deze voorwaarde onredelijk bezwarend is.

Bescherming na 1 december 2011

Door deze artikelen worden de algemene voorwaarden waaruit blijkt dat een abonnement stilzwijgend wordt verlengd, aan banden gelegd. Dit geldt voor abonnementen of lidmaatschappen die na 1 december 2011 met een consument gesloten zijn. De reden hierachter is de bescherming van consumenten als zwakkere partij.

Verboden bedingen

Een beding dat op grond van de algemene voorwaarden van toepassing is op sportabonnementen, contracten voor onderhoud, sportabonnementen, gas-/water-/licht- en elektriciteitsleveringen en waaruit blijkt dat deze abonnementen stilzwijgend verlengd zijn, is vanaf december 2011 verboden.

Onredelijk bezwarend

Dit komt omdat deze bedingen als onredelijke bezwarend zijn aangemerkt. Uitkomst is dat deze bedingen vernietigbaar zijn.

Dit geldt niet voor het geval waarin je als consument de mogelijkheid geboden hebt gekregen om tijdens de duur van het abonnement, deze te allen tijde op te zeggen met een termijn van maximaal één maand.

Wat valt er niet onder?

Wees er wel op bedacht dat overeenkomsten van huur, pacht en verzekering alsmede lidmaatschappen bij een vereniging hier niet onder vallen. Het voortzetten van een dergelijke overeenkomst is namelijk al expliciet in de wet geregeld.

Het opzeggen van een abonnement als consument

Wanneer u als consument een abonnement heeft afgesloten kunt u deze op ieder willekeurig moment opzeggen.

Als er in de algemene voorwaarden een beding is opgenomen dat u als consument verplicht om voor een bepaald moment of uitsluitend in een bepaalde maand op te zeggen, is deze als onredelijk bezwarend aangemerkt.

Opzegging van abonnementen op kranten en bladen

Wanneer een consument een abonnement heeft afgesloten op een krant, dag-, nieuws- of weekblad dan mogen deze abonnementen wel op een stilzwijgende manier worden verlengd mits de consument die abonnementen te allen tijde heeft kunnen opzeggen met een opzegtermijn van maximaal 1 maand.

Dit geldt voor abonnementen waarbij het betreffende tijdschrift of krant iedere kalendermaand afgeleverd wordt.

Niet iedere kalendermaand

Wanneer deze minder dan iedere kalendermaand worden geleverd, dan kan de consument alsnog te allen tijde opzeggen, maar dan met een maximale opzegtermijn van 3 maanden.

Niet gehouden aan opzegtermijnen?

Als men zich aan deze opzegtermijnen niet houdt (bijvoorbeeld omdat deze langer gemaakt is), is dit onredelijk bezwarend. Een abonnement dat online is afgesloten kan ook online worden opgezegd.

Opzegtermijn bij een proefabonnement

Wanneer een consument een proefabonnement heeft afgesloten dan moet deze altijd automatisch stoppen en kan men dit nooit zomaar omzetten in een doorlopend abonnement.

Kranten en bladen

Als een krant, dag-, nieuws- of weekblad een beding in de algemene voorwaarden heeft opgenomen waaruit blijkt dat een proefabonnement omgezet wordt in een doorlopend abonnement, is dit onredelijk bezwarend en dus vernietigbaar.

Toepassing voor kleine ondernemers

Als een ondernemer een zakelijk abonnement afsluit of een contract tekent, is deze ondernemer in beginsel (als niet-consument) gebonden aan de algemene voorwaarden. Dit geldt alleen wanneer deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op het abonnement of contract wat getekend is.

Reflexwerking

Toch bestaat de mogelijkheid dat kleine ondernemers soms een beding wat tot een stilzwijgende verlenging zal leiden kunnen vernietigingen omdat deze onredelijk bezwarend is. Dit noemt wel ook wel de ‘reflexwerking’.

Het moet dan gaan om kleine ondernemers (vaak een zelfstandige zonder personeel) die dezelfde positie als consument heeft. Ook op diegene is de Wet Van Dam dan van toepassing.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Wet Van Dam

Veel gelezen artikelen

Bel nu