Werkgever doet moeilijk bij ziekmelding

Werkgever doet moeilijk bij ziekmelding

Als u u ziekmeldt als werknemer zal uw werknemer u vaak contacteren om te vragen op welk moment u weer in staat bent om te werken. In de meeste gevallen is dat al snel na een paar dagen en dan gaat u ook inderdaad op dat moment opnieuw beginnen met werken; de meeste meldingen van ziekte gaan daarom tevens zonder problemen gepaard. Echter, er zijn ook meldingen van ziekte die voor veel problemen zorgen, vooral ingeval de werkgever de betreffende melding van ziekte niet accepteert.  

Hier in het artikel worden de gevolgen weergegeven indien de ziekmelding niet door de werkgever geaccepteerd wordt. Ook wordt in dit artikel besproken in welke geval een ziekmelding rechtvaardig niet geaccepteerd wordt en wanneer juist niet. Tot slot wordt aandacht besteed aan de vraag wat u kunt doen ingeval de ziekmelding niet geaccepteerd wordt door de werkgever. 

Werkgever doet moeilijk bij ziekmelding

Er zijn een paar redenen te noemen om welke reden de werkgever uw ziekmelding niet zal accepteren als u deze indient, namelijk: 

  • Uw werkgever meent dat u geen last van klachten hebt en dus niet eens ziek bent; 
  • Uw werkgever denkt dat u niet meer bij hem in dienst werkzaam bent, dit is vaak het geval na een ontslag op staande voet; 
  • U voldoet niet aan het reglement dat bestaat voor het doorgeven van ziekmeldingen; 
  • Uw werkgever gelooft u wel degelijk met betrekking tot het feit dat u klachten heeft, maar hij vindt dat de situatie niet als ‘ziekte’ aangemerkt kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een arbeidsconflict. 

Inzetbaar voor arbeid

Als uw werkgever van mening is dat hij terecht uw ziekmelding niet accepteert, dan meent hij in dat geval dat u gewoon inzetbaar bent voor arbeid. Als u niet komt opdagen, omdat u van mening bent dat u wel degelijk ziek bent, dan zet de werkgever in de meeste gevallen het loon stop.  

Hoe kunt u omgaan met een ziekmelding die niet geaccepteerd is?

Terecht of onterechte ziekmelding

Ten eerste is het belangrijk dat u bekijkt of de betreffende ziekmelding terecht door de werkgever niet geaccepteerd is of dat dit niet accepteren van de ziekmelding onterecht is. Als er bijvoorbeeld inderdaad een arbeidsconflict vooraf lag aan de ziekmelding, dan kan men soms aannemen dat het terecht is dat de ziekmelding niet geaccepteerd is. Als u hierover twijfelt, is het aan te raden om altijd een jurist in te schakelen, want het belang is hoog; u wilt immers uw baan behouden.  

Makkelijke omgang onterechte ziekmelding

Het is in beginsel makkelijk om om te gaan met een onterecht niet geaccepteerde ziekmelding. De werkgever is namelijk geen dokter en heeft dus niet de nodige vaardigheden om in te schatten of u inderdaad ziek bent of niet; dit kan alleen een arboarts of een bedrijfsarts. In dit geval is het dus het woord van de werknemer tegen het woord van de werkgever.  

Aangetekende brief

Het is aan te raden om ingeval de ziekmelding inderdaad onterecht niet geaccepteerd is een aangetekende brief te sturen met daarin de volgende punten: 

  • De datum dat u de ziekmelding voor het eerst heeft aangegeven, dit is vaak de eerste ziekdag; 
  • U mag benoemen van welke klachten u last heeft, zoals griep, en dit kan er eventueel voor zorgen dat het begrip van de werkgever wordt vergroot. Dit is echter niet verplicht; 
  • Het feit dat u zonder meer weer gaat beginnen met werken als u niet meer ziek bent; 
  • Als de werkgever niet gelooft dat u ziek bent, dient u in de brief te vragen of hij u door wilt sturen naar de bedrijfsarts of de arboarts.  

Bedrijfsarts en arboarts na niet geaccepteerde ziekmelding

U komt automatisch bij de bedrijfsarts terecht als u een langere tijd ziek bent. Als uw bedrijf niet over een bedrijfsarts beschikt, komt u bij de arboarts terecht. Dit vindt binnen zes weken na de eerste ziekmelding plaats, maar dit zal in de meeste gevallen sneller zijn als uw werkgever uw ziekmelding niet accepteert.  

Probleemanalyse

De bedrijfsarts of de arboarts stelt een probleemanalyse op. Hierbij kijkt haar naar de klachten die u (mogelijk) heeft en oordeelt hij of de betreffende ziekmelding terecht is of niet. Aan de hand van deze probleemanalyse valt vaak te concluderen wat daarna de beste handelswijze is.   

Deskundigenoordeel UWV

Als u het niet eens bent met de vaststelling van de bedrijfsarts of de arboarts, is het aan te raden om een deskundigenoordeel bij het UWV te verzoeken. Dit kost €100,- en hierbij zal een UWV-arts nog eens naar u ziekmelding kijken en oordelen of deze terecht is of niet.    

Werkgever dreigt met stopzetten loon of heeft het loon al stopgezet

De werkgever dreigt in de meeste gevallen ook met disciplinaire maatregelen als hij de ziekmelding van de werknemer niet accepteert. Vaak houdt dit het opschorten of stopzetten van het loon in. In de meeste gevallen is dat niet terecht en heeft u eenvoudigweg recht op uw loon. Het is in dat kader wel van belang dat u uw verplichtingen verder bent nagekomen.  

Recht op loon

Als u echt ziek bent en er bijvoorbeeld geen arbeidsconflict gaande is, heeft u recht op loon indien: 

  • U zich aan uw inlichtingenplicht heeft gehouden en u zich daaraan blijft houden, waardoor de werkgever kan controleren of u ziek bent; 
  • U uw integratieverplichtingen honoreert.  

Jurist inschakelen

Het is aan te raden om een jurist in te schakelen ingeval uw werkgever dreigt met het stopzetten van uw loon of hij het loon al opgeschort of stopgezet heeft. Elke ziekmelding die niet door de werkgever geaccepteerd wordt is immers anders en omdat het ook om een groot belang gaat, namelijk uw inkomen, is het van belang dat er adequaat en vakkundig naar de situatie gekeken wordt.   

In dat geval zal in eerste instantie bekeken worden of uw ziekmelding terecht is geweest of niet; dit gebeurt zowel medisch aan de hand van het rapport van de bedrijfsarts of arboarts, als juridisch. Als blijkt dat de ziekmelding terecht is, zal in de meeste gevallen gekozen worden voor het benaderen van de desbetreffende werkgever. Als deze benadering niet tot een oplossing leidt en de werkgever desalniettemin het loon stopzet of opschort, kan in kort geding via een loonvordering toch nog worden afgedwongen dat het loon aan de werknemer wordt uitbetaald.  

Conclusie  

Als uw ziekmelding niet door de werkgever geaccepteerd is, is het mogelijk dat u zelf uw werkgever een brief stuurt en in deze brief dient u de datum van de ziekmelding te verwerken en het verzoek een afspraak bij de bedrijfsarts (of arboarts als het bedrijf geen bedrijfsarts heeft) te maken. Al met al zal de bedrijfsarts of arboarts concluderen of er sprake is van een onterechte ziekmelding of niet.   

Het komt vaak voor dat de werkgever de ziekmelding van zijn werknemer niet terecht niet accepteert. In de meeste gevallen kunt u daar als werknemer met uw werkgever zelf uitkomen, maar als dat niet het geval is, loopt de situatie in de meeste gevallen al spoedig uit de hand; vaak tot (dreigende) loonopschorting, loonstopzetting of zelfs tot ontslag. Als u in zo’n situatie bent beland of dreigt te belanden, is het aan te raden om zo snel mogelijk een jurist te vragen voor juridisch advies. Hoe sneller u bekend bent met wat u dient te doen, hoe groter de kans is op een positieve afloop van de zaak.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

werkgever doet moeilijk bij ziekmelding

Veel gelezen artikelen

Bel nu