Wat doet een deurwaarder als je niet thuis bent

Wat doet een deurwaarder als je niet thuis bent

De deurwaarder neemt in veel verschillende situaties binnen procedures van het recht een centrale plaats in. Naast veel voorbereidend werk, is hij van belang in het sluiten van een zaak die bij de rechtbank is behandeld. In het belang van de rechtszekerheid heeft hij de verantwoordelijkheid om de nakoming van bepaalde afspraken af te dwingen. Tevens controleert hij de nakoming daarvan. Een voorbeeld is een rechterlijke uitspraak waarin men wordt verplicht tot het betalen van een bepaald geldbedrag aan een ander. Het is dan aan de deurwaarder om deze verplichting te doen verwezenlijken.

In dit blog zal verder worden ingegaan op de taken van de deurwaarder en zijn verhouding met de burger. Wat kan je bijvoorbeeld ondernemen in het geval dat je het oneens bent met de gang van zaken? Wat doet een deurwaarder als je niet thuis bent?

Bevoegdheden

De deurwaarder beschikt over een behoorlijk arsenaal aan bevoegdheden. Sommige daarvan zijn ook enigszins ingrijpend. De meest belangrijke rol van de deurwaarder volgt uit zijn bevoegdheid om vonnissen of dagvaardingen aan de burger te betekenen en daarnaast ook beslag leggen op goederen. In sommige situaties kan de deurwaarder zelfs overgaan tot de zogenaamde ‘executoriale verkoop’. Al deze bevoegdheden van de deurwaarder worden ook wel ambtshandelingen genoemd.

Woning ontruimen

Een andere, zeer vergaande bevoegdheid van de deurwaarder is zijn bevoegdheid om iemands huurwoning te doen ontruimen. Dit kan voortkomen uit een ontbinding van de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder. Dat is namelijk mogelijk na een achterstallige huur van drie maanden. Naast al deze bevoegdheden, kan de deurwaarder ook nog langskomen voor incassowerkzaamheden.

Incassowerkzaamheden

Het incassobureau onderscheidt zichzelf doordat het zonder rechterlijk bevel zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Echter kan de deurwaarder ook dergelijke incassowerkzaamheden verrichten, zonder dat hij daarvoor een rechterlijk bevel nodig heeft. Onder zulke werkzaamheden vallen het versturen van bepaalde aanmaningen en ook het opstellen van bepaalde regelingen omtrent betalingen aan schuldeisers. Hierdoor heeft de schuldeiser de keuze tussen een incassobureau en een deurwaarder.

Incassokosten

Het is in dat geval aan de deurwaarder om te proberen dat een bepaalde factuur wel betaald wordt. Hierbij geldt zowel voor het incassobureau als voor de deurwaarder dat hierbij bepaalde incassokosten mogen worden gevraagd.

Voorafgaande aanmaning

Voor een dergelijke actie van de deurwaarder of een incassobureau is echter wel vereist dat er voorafgaand een aanmaning (ingebrekestelling) wordt verstuurd naar de schuldenaar. Dan volgt er een termijn van twee weken in welke de schuldenaar alsnog kan betalen. Na het verstrijken van die termijn kan de deurwaarder op je stoep belanden.

De gerechtelijke procedure

Als de schuldenaar al enkele aanmaningen of brieven heeft ontvangen omtrent de betaling van een schuld, maar nog steeds niet betaald heeft, is het mogelijk dat de deurwaarder direct naar het gerecht stapt. Dit kan op verzoek van de schuldeiser of het incassobureau. De deurwaarder maakt een dagvaarding op in het belang van de schuldeisende partij. Deze betekent de deurwaarder ook meteen aan de weigerende schuldenaar.

Betekening

De betekening is een belangrijk leerstuk voor de deurwaarder. Het houdt in dat hij de dagvaarding aan de schuldenaar in persoon moet laten zien en afgeven. Op die manier weet de deurwaarder dan ook zeker dat de schuldenaar/gedagvaarde weet heeft van de komende rechtszaak. Daarmee ontstaat ook de zekerheid dat je waarschijnlijk op de zitting zal komen.

Uitspraak

Als de gehele zitting bij de rechtbank en al het werk eromheen voorbij is, dan komt dat doorgaans tot een uitspraak. De rechter spreekt dan zijn vonnis. In het geval dat de schuldeiser door de rechter gelijk heeft gekregen, kan de deurwaarder dus op grond van de uitspraak weer naar de schuldenaar gaan en deze verzoeken om nu toch echt aan de betalingsverplichting te voldoen.

Vonnis betekenen

De deurwaarder zal dan naar alle waarschijnlijkheid het vonnis bij de schuldenaar laten beteken. Vanaf dat moment is de uitspraak van de rechter dus niet langer onbekend voor de schuldenaar, naleving daarvan kan dan eindelijk beginnen.

Beslag leggen

Als de schuldenaar ondanks de vele aanmaningen nog steeds weigert te betalen, kan de deurwaarder een volgende stap zetten in de betaling door over te gaan op beslag. De deurwaarder kan dan beslag leggen op jouw eigendommen of je loon. Het beslag heeft doorgaans als functie om een zekere druk uit te oefenen op de schuldenaar om eindelijk tot betaling over te gaan.

Verkopen bezittingen

Als zelfs dan de schuldenaar niet kan of niet wil betalen, zit er dus niks anders meer op voor de deurwaarder dan het verkopen van zijn bezittingen. Met de daaruit voortgekomen opbrengst kan zo de schuld bij de schuldeiser worden voldaan. Dit proces van beslag en verkoop wordt ook wel de executoriale verkoop genoemd.

Wanneer kan de schuldenaar de deurwaarder verwachten?

Het is wettelijk bepaald dat de deurwaarder in beginsel tussen zeven uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds voor de deur mag staan met een dagvaarding, betekenis van het vonnis of om beslag te leggen op bezittingen. In het, niet ondenkbare, geval dat de schuldenaar niet bereikbaar is op dat moment kan de deurwaarder een verzoek doen bij de President van de Rechtbank om toestemming te verkrijgen om de schuldenaar te bezoeken in de overgebleven uren. Hij kan dan dus ook in de nacht aanbellen.

Een dwangbevel

Uit het voorgaande blijkt de hoofdregel dat voor beslag door de deurwaarder op de spullen van de schuldenaar een uitspraak van de rechtbank vereist is. Daar bestaat nog wel een uitzondering op. Die uitzondering doet zich voor indien de deurwaarder werkzaamheden verricht naar aanleiding van een dwangbevel van een andere partij. Dit kan de Belastingdienst betreffen of het Centraal Justitieel Incassobureau. Die kunnen zich bij de deurwaarder melden in het geval dat een persoon een boete niet heeft betaald terwijl hij al meerdere keren wel de mogelijkheid daartoe heeft gehad.

Dwangbevel

Een dwangbevel is dan dus afkomstig van een overheidsinstantie die dit uitvaardigt om door de deurwaarder aan een persoon of ook aan een rechtspersoon te betekenen. Dit dwangbevel kan een grond zijn voor het incasseren van een bepaald geldbedrag.

Fouten

De deurwaarder is een serieus te nemen figuur, als hij bij je aanbelt dan is het in alle gevallen verstandig om aan de betaling te voldoen. Er zijn echter mogelijk gevallen waarin er een fout is gemaakt. Welke mogelijkheden heb je dan?

Deurwaarder niet aansprakelijk

De hoofdregel is dat de deurwaarder nooit aansprakelijk kan worden gesteld in het geval dat een vordering onterecht aan jou wordt gegeven. De deurwaarder is namelijk een tussenpersoon en handelt dus uit opdracht van de stukken die zijn voorgelegd door een schuldeisende partij.

Deurwaarder hoeft niet te controleren

Daarbij is het niet aan de deurwaarder om te controleren of deze stukken wel kloppen of niet, dat is de verantwoordelijkheid van de schuldeiser zelf. Als de voormalig schuldenaar al reeds heeft betaald en dit ook aan de deurwaarder kan laten zien, dan heeft hij geen belang meer bij het innen van de (reeds verdwenen) schuld, dus zal hij normaal gesproken vertrekken.

Adres achterhalen

De deurwaarder moet natuurlijk wel het adres van de schuldenaar kunnen achterhalen, anders kan hij niet naar deze toe. Hij beschikt over de BRP-gegevens en kan op die manier de adresgegevens van een schuldenaar achterhalen. Daardoor ligt de verantwoordelijkheid dat de dagvaarding of dus het vonnis wel bij de juiste persoon beland bij de deurwaarder. Als dit mislukt, dan is het de schuld van de deurwaarder en kan de schuldenaar dus niks worden verweten.

Onterechte vordering

Naast bovenstaande fouten, kan ook sprake zijn van een onterechte vordering. Een voorbeeld is dat de schuldeiser van mening is dat hij nog een betaling dient te innen bij een schuldenaar. Achteraf blijkt dit niet het geval te zijn. Als uit een dergelijke situatie ook beslag voortkomt, dan is dit per definitie onrechtmatig.

Vexatoir beslag

Dit wordt een vexatoir beslag genoemd binnen het recht. In het geval dat dan achteraf blijkt dat de schuldeiser op geen grond toch het beslag heeft laten leggen, dan is het van belang dat deze ongedaan wordt gemaakt. Daarbij zijn de gemaakte kosten omtrent het beslag voor rekening van de schuldeiser, aangezien het dan ook door zijn slordigheid is dat dergelijke schade tot stand is gekomen.

Tuchtrechtelijke normen

Als laatste zijn er ook nog zogenaamde ‘tuchtrechtelijke normen’ waar de deurwaarder zich binnen de uitoefening van zijn werk aan hoort te denken. Deze volgen uit de Gerechtsdeurwaarderswet. Indien in strijd wordt gehandeld met een dergelijke norm, bestaat er de mogelijkheid voor het slachtoffer om een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Doorgaans gaat het dan over handelen met bepaalde onzorgvuldigheid. Voorbeeld daarvan is het leggen van beslag op het loon van de schuldenaar, ondanks dat de schuldeiser akkoord heeft geven omtrent een bepaalde overeenkomst over de betaling van de schuld en dan ook geen toestemming had gegeven voor een dergelijk beslag.

Beklagrecht

Verder is sprake van overschrijding van tuchtrechtelijke normen in gevallen dat de deurwaarder de schuldenaar onjuist behandeld, in de zin van bedreiging of belediging. Daaromtrent bestaat dus de mogelijkheid tot beklagrecht. De Kamer waar je met je klacht terecht kan is dan ook een college omtrent het tuchtrecht die de deurwaarder op gepaste wijze sancties kan opleggen.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Wat doet een deurwaarder als je niet thuis bent

Veel gelezen artikelen

Bel nu