Vuistpandrecht

Vuistpandrecht

Een pandrecht op een roerende zaak op een recht aan toonder, order of op een bepaald vruchtgebruik van een recht, waarbij een bepaald goed dat verband is in de macht van de houder van het pandrecht wordt gebracht wordt een vuistpandrecht genoemd.

Bezitloos pandrecht

Een pandrecht dat niet in de macht van de pandhouder wordt gebracht wordt ook wel een bezitloos pandrecht genoemd.

Hoe verkrijg ik een vuistpandrecht?

De machtsverschaffing van een vuistpandrecht gebeurt door bezitsverschaffing. Er is ‘endossement’ vereist wanneer iemand een pandrecht wil vestigen op een recht aan order of op het vruchtgebruik.

Verschil tussen vuistpandrecht en bezitloos pandrecht

Zoals hierboven genoemd is er een onderscheid tussen een vuistpandrecht en een bezitloos pandrecht. Bij een vuistpandrecht wordt het goed dat verpand wordt in de macht van de houder gebracht.

Pandrecht

Dit onderscheid bestaat niet alleen bij roerende zaken maar ook bij andere goederen en rechten aan order of toonder. In zulke gevallen gaat het om een pandrecht of vordering op naam.

Bescherming van de houder

Wanneer de houder van een pandrecht op het moment van het verkrijgen van een vuistpand te goeder trouw is, wordt deze houder beschermd tegen mogelijke beschikkingsonbevoegdheid van degene die het pandrecht heeft gegeven.

Wanneer er sprake is van een pandrecht dat bezitloos is, gaat deze bescherming echter niet op.

Openbaar pandrecht

In zulke gevallen is de schuldenaar (ook wel debiteur genoemd) op de hoogte dat het goed wordt verpand. Ook weet de debiteur dat hij alleen nog maar kan betalen aan de houder van het pandrecht.

Akte en mededeling

Wanneer van een openbaar pandrecht wordt gesproken, dient men te realiseren dat wanneer iemand een pandrecht op een vordering wil vestigen, dit door een akte moet waarbij een mededeling is gedaan aan de schuldenaar.

Deze overdracht wordt een cessie genoemd.

Stil pandrecht

Een bezitloos pandrecht heeft ook een synoniem wanneer het gaat om roerende zaken. In dat geval wordt er gesproken van een stil pandrecht en is anders dan een vuistpandrecht.

De term ‘stil’ komt door het feit dat de schuldenaar van de rechtsvordering niet op de hoogte is van de verpanding. Het gaat in wezen achter zijn rug om op een ‘stille manier’.

In gevallen waarin de debiteur niet op de hoogte is van de verpanding, kan de debiteur alleen nog bevrijdend betalen aan degene die het pand recht heeft gegeven.

Pandrecht op een bankrekening

In veel gevallen is het zo dat de houder van een pandrecht een bankrekening heeft. De bank is in dat geval de houder van het pandrecht.

Faillissement

In gevallen van faillissement, mag de bank na de datum dat het faillissement is uitgesproken, betalingen van schuldenaren van bepaalde vorderingen eventueel verrekenen met een schuld op de eigen bankrekening.

Authentieke akte

Een bezitloos- of een stil pandrecht kan alleen worden gevestigd door middel van een authentieke akte. Dat wil zeggen dat deze door de notaris moet zijn opgemaakt.

Ook is het mogelijk om een onderhandse geregistreerde akte op te stellen.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

vuistpandrecht

Veel gelezen artikelen

Bel nu