Vrijwaring

Vrijwaring

Oproeping in vrijwaring

Aan een hoofdprocedure kunnen verschillende bijzondere procedures parallel lopen. Eén van de mogelijkheden is het instellen van een zogenoemde vrijwaringsprocedure. In geval van een dergelijke procedure is een derde in een reeds aangevangen rechtsgeschil betrokken door de gedaagde partij. De gedaagde partij roept dan een derde in vrijwaring op. Dit, omdat de gedaagde partij in het geval van een veroordeling dan meteen de schade die de benadeelde partij daardoor leidt kan verhalen op de in vrijwaring opgeroepen derde.

Het vorderen van een schadevergoeding

Schade vormt de aanleiding voor de meeste civielrechtelijke procedures. In dergelijke procedures vordert men van de persoon die aansprakelijk is voor de geleden schade een schadevergoeding. De persoon die een schadevergoeding vordert, is de schuldeiser. De persoon aansprakelijk voor de schade duidt men aan met de term schuldenaar. De schuldenaar is veroordeeld de geleden schade te vergoeden als vast komt te staan dat de schuldenaar aansprakelijk is voor de geleden schade.

De schade doorleggen aan een derde

Verzekeraar

Een veroordeelde kan soms de schadevergoeding die hij moet betalen, doorschuiven naar een derde partij. Als de veroordeelde partij zich bij de verzekeraar verzekerd heeft tegen de veroorzaakte schade kan hij de schadevergoeding die hij moet betalen aan de verzekeraar doorschuiven.

Hoofdaannemer

De verzekeraar is niet in alle gevallen de aangewezen derde. Het is ook goed denkbaar dat een hoofdaannemer wettelijk aansprakelijk is voor een fout van een onderaannemer. De hoofdaannemer kan dan de schadevergoeding die hij moet betalen doorschuiven naar de onderaannemer die feitelijk aansprakelijk is voor de geleden schade. Maar men kan ook denken aan het nalaten of handelen van de schuldenaar op grond van onjuist advies van een deskundige.

Het oproepen van een derde in vrijwaring

Er zijn twee mogelijkheden voor een schuldenaar wanneer hij belandt in een situatie als hierboven steeds aangehaald. De eerste mogelijkheid is dat er eerst geprocedeerd wordt in de hoofdprocedure en dat de veroordeelde partij vervolgens een andere procedure start tegen de derde aan wie hij de schadevergoeding wil doorschuiven. De tweede mogelijkheid is dat de advocaat van de veroordeelde partij tijdens de hoofdprocedure een beroep doet op vrijwaring. Dit beroep is vervolgens ingesteld door het instellen van een incidentele vordering.

Instellen incidentele vordering

Het instellen van zo’n incidentele vordering dient direct te worden gedaan, nadat de gedaagde partij is gedagvaard. In dit geval lopen er twee procedures tegelijkertijd: de hoofdprocedure en parallel daaraan de incidentele vordering inhoudende de oproeping in vrijwaring, met andere woorden de vrijwaringsprocedure. De procedures worden gezamenlijk behandeld vanwege hun verwevenheid. Als het vonnis in de hoofdzaak afgewezen is, is de vordering in vrijwaring ook afgewezen.

Er volgt een oordeel over de in vrijwaring opgeroepen derde en zijn aansprakelijkheid als het in de hoofdprocedure tot een veroordeling komt en daarmee tot vaststaande aansprakelijkheid. Dit werkt ook andersom. Als de de rechter niet tot een veroordeling komt en de aansprakelijkheid dus niet vaststaat. In dat geval volgt dan vervolgens ook geen oordeel over de oproeping in vrijwaring en is deze afgewezen.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

vrijwaring

Veel gelezen artikelen

Bel nu