Vexatoir

Vexatoir

Het vexatoir beslag

Wanneer door een beslaglegger beslag wordt gelegd en dat achteraf, op grond van de omstandigheden van het geval, onnodig is gebleken, spreekt men van een vexatoir beslag. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een beslaglegger niet of nauwelijks een belang bij een bepaald beslag heeft. Een dergelijk onnodig beslag, wordt door de rechter als onrechtmatig bestempeld. Hierdoor kan de onterecht beslagene vorderen dat dit vexatoir beslag wordt opgeheven.

Beslag dat onrechtmatig is

Wanneer men van een vexatoir beslag spreekt, heeft de beslaglegger dit vaak gedaan met de enkele intentie om te schuldenaar te schaden. Ook kan het zo zijn dat er in het geheel geen beslaglegging aan ten grondslag ligt, maar er toch beslag gelegd is.

Veel te hoog bedrag

Er is ook een mogelijkheid om het vexatoir beslag op te heffen wanneer degene die het beslag gelegd heeft, dit voor een veel te hoog bedrag heeft gedaan. Ook wanneer de beslaglegger lichtvaardig heeft gehandeld (waarbij hij onvoldoende of op geen enkele wijze rekening heeft gehouden met belangen van de beslagene) kan dit een grond voor opheffing zijn.

Consequenties

Wanneer een beslaglegger dit onterechte (vexatoire) beslag heeft gelegd zijn hier consequenties aan verbonden. Zo is de beslaglegger in principe aansprakelijk voor de schade die door het beslag is ontstaan.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

vexatoir

Veel gelezen artikelen

Bel nu