Verzuim

Verzuim

Indien de situatie zich voordoet dat de schuldenaar in gebreke is met betrekking tot het voldoen aan de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, spreken we van verzuim. Verzuim kan pas in werking treden indien de schuldeiser de schuldenaar schriftelijk heeft aangemaand. Bij deze aanmaning moet voor de nakoming een redelijke termijn geboden worden. Doet het geval zich voor dat de schuldenaar ondanks deze aanmaning alsnog in gebreke blijft, is de schuldenaar nu wel in verzuim.

Artikel 6:74 BW

In art. 6:74 lid 1 van het BW is bepaalt dat de schuldenaar verplicht is tot het betalen van schadevergoeding bij ‘iedere tekortkoming in de nakoming van de verbintenis’. Uitzondering hierop is het geval waarin de tekortkoming niet toe te rekenen is aan de schuldenaar. In lid 2 van dit artikel is bepaald dat er enkel gesproken kan worden van schadeplichtigheid in het geval dat sprake is van verzuim.

Opeisbaarheid vordering

De schuldenaar is pas in verzuim indien hij, nadat hij in gebreke is gesteld, de prestatie nog steeds niet uitvoert. De vordering is dan opeisbaar geworden. Indien de vertraging van de nakoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend of het geval dat nakoming onmogelijk is, is de schuldenaar niet in verzuim.

Tweede kans schuldenaar

Voor de schuldenaar is hierdoor dus een tweede kans ontstaan om na te komen. De schuldeiser moet de schuldenaar eerst in gebreke stellen en hierbij een redelijke termijn bieden om alsnog te presteren.

Andere gevallen verzuim

Een ander geval waarbij verzuim intreedt is indien er bij voorbaat wordt medegedeeld dat de schuldenaar niet zal presteren. Bovendien kunnen partijen ook afgesproken hebben dat verzuim direct intreedt bij het overschrijden van de betalingstermijn. Indien er sprake is van een onrechtmatige daad in de zin van art. 6:262 van het BW is een ingebrekestelling niet vereist.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Ziekteverzuim

Veel gelezen artikelen

Bel nu