Verstek zuiveren

Verstek zuiveren

Partijen zijn in principe niet verplicht te verschijnen tijdens een rechtszaak. Wanneer een van de partijen niet komt opdagen, wordt er tegen die partij verstek verleend. De rechter behandelt de zaak daarna op dezelfde manier. Vaak wijst de rechter de vordering van de eiser toe in het verstekvonnis. Tegen deze beslissing kan de gedaagde partij wel in beroep, wat verzet wordt genoemd. In dit artikel wordt ook het zuiveren van verstek uitgelegd.

Verstek zuiveren vóór de uitspraak

De gedaagde partij ontvangt een dagvaarding waarin wordt aangegeven wanneer zij in de rechtbank wordt verwacht. Als de gedaagde partij dan niet verschijnt, verleent de rechter verstek. In de meeste gevallen houdt de rechter de zaak voor een aantal weken aan, waarna hij een vonnis wijst.

Wanneer kan het verstek gezuiverd worden?

In de periode tussen de het verlenen van verstek en het wijzen van het vonnis bevinden zitten enkele weken. Tijdens deze periode kan de gedaagde partij het verstek zuiveren. Als het verstek gezuiverd is, wordt de procedure voortgezet op de gebruikelijke manier.

Heropenen van de zaak door een verzetprocedure

Wanneer de gedaagde partij het verstek niet zuivert wijst de rechter de vordering van de eiser vaak in zijn geheel toe. Hier komt bij dat dit vonnis in de regel meteen uitvoerbaar is. In principe moet tegen een vonnis in eerste aanleg hoger beroep worden ingesteld. Bij verstek spreekt men van verzet, niet van hoger beroep.

Verzetprocedure in het kort

De verzetprocedure vangt aan met het uitvaardigen van een dagvaarding aan de wederpartij, dit is de eisende partij in eerste aanleg. Deze partij is in de verzetprocedure de gedaagde partij. De rechter die het verstekvonnis heeft gewezen oordeelt ook over het verzet.

Uitvoeren van het verstekvonnis

Als het verstekvonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, schorst het instellen van de verzetprocedure de uitvoering van het verstekvonnis niet. Het instellen van de verzetprocedure begint met het uitreiken van een verzetdagvaarding.

Niet uitvoerbaar bij voorraad

Wanneer de rechter echter heeft nagelaten om het verstekvonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren of als dit niet gevorderd is, dan heeft het instellen van een verzetprocedure wél een schorsende werking. Een executiegeschil beginnen is in de gevallen waarin het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard kan daarom nuttig zijn.

Terminologie

In een verzetprocedure zijn de volgende termen van belang. De eisende partij is de opposant en de gedaagde partij is de geopposeerde.

Geen verzet meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk om verzet in te stellen wanneer de opposant in het vonnis (gewezen bij verstek) heeft berust. Als een opposant een verklaring heeft gedaan waaruit duidelijk blijkt dat hij zich bij het verstekvonnis neerlegt dan wel dat dit uit de door hem aangenomen houding ondubbelzinnig blijkt, kan men van berusting spreken.

Termijn voor in verzet gaan

De termijn die vier weken duurt en waarin het de mogelijkheid bestaat tot het zuiveren van het verstek kan op drie verschillende momenten gaan lopen.

  1. Het eerste moment is het moment waarop het verstekvonnis aan de gedaagde partij in persoon wordt betekend. Wanneer het verstekvonnis wordt betekend aan iemand anders dan de gedaagde of in een envelop wordt achtergelaten vangt de termijn van vier weken niet aan.
  2. Het tweede moment is het verrichten van een daad van bekendheid door de gedaagde partij. Een daad van bekendheid is een daad verricht door de veroordeelde partij waaruit blijkt dat zij van de inhoud van het vonnis kennis heeft genomen.
  3. Het derde en laatste moment waarop de verzettermijn begint te lopen is als de tenuitvoerlegging is voltooid.

Tussen de drie vermelde momenten bestaat geen rangorde. Wanneer één van de drie momenten zich voortdoet begint de verzettermijn te lopen. Het is dus niet relevant welke van drie momenten zich voordoet zolang het maar één van de drie momenten is.

Geen vaste woonplaats

Wanneer de gedaagde in kwestie tijdens het verrichten van de daad van bekendheid of de betekening geen vaste woonplaats in Nederland heeft of het gaat om een buitenlandse gedaagde, dan is de verzettermijn acht weken.

Tenuitvoerlegging van het vonnis

Eén van de momenten waarop de verzettermijn aanvang kan nemen, is het moment waarop de executie van het verstekvonnis voltooid is. Voor een aantal vormen van executie is in de wet bepaald wanneer men mag aannemen dat de executie van het vonnis voltooid is. In dat geval is wettelijk vastgesteld op welk moment de executie van een vonnis voltooid is en wanneer de verzettermijn aanvangt.

Voorbeelden

Twee voorbeelden kunnen dit illustreren. Bij de gerechtelijke verkoop van goederen neemt de wet aan dat het vonnis uitgevoerd is nadat de verkoop heeft plaatsgevonden. Bij de ontruiming van onroerende zaken gaat de wet ervan uit dat de executie voltooid is na de ontruiming.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

verstek zuiveren

Veel gelezen artikelen

Bel nu