Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Als werknemer bouw je verlofdagen op die in de wet zijn vastgelegd. Daar heeft een werknemer dus in beginsel altijd zijn recht op. Daarbij is de hoofdregel dat een werknemer jaarlijks minimaal vier keer zijn wekelijkse arbeidsuren die hij in zijn contract heeft staan, mag aanvragen voor verlof. Dit is het wettelijke verlof, daarnaast bestaan ook nog de verlofdagen die bovenwettelijk zijn. Die kennen dan ook andere regelgeving.

Toekennen en opnemen

Zowel werknemer als werkgever is verplicht tot het toekennen en vervolgens opnemen van de wettelijk geregelde verlof/vakantiedagen. Zoals vermeld betreft de wettelijke regeling van vakantiedagen de hoeveelheid van viermaal het wekelijkse aantal arbeidsuren.

Verzoek tot verlof weigeren

Een verzoek tot verlof door een werknemer hoeft niet altijd te worden ingewilligd door de werkgever. Enkel als deze hier redenen voor kan geven die van zodoende gewicht zijn, mag het worden geweigerd. Een voorbeeld van een dergelijke, zwaarwegende reden is in het geval dat het verlof van de werknemer zou leiden tot een verstoring van de normale bedrijfsvoering. Dit is het geval als de verstoring als te heftig kan worden aangemerkt. Denk aan het geval dat er al meerdere verlof verzoeken voor die tijd zijn ingediend.

Tijdig aangeven

Het is van belang voor de werkgever om tijdig aan te geven dat het verlof helaas niet kan worden aanvaard. Zo geldt er namelijk de regel dat een verlofverzoek binnen twee weken moet worden goedgekeurd. Als die termijn is overschreden dan wordt het verlof van rechtswege ingewilligd.

Verlofdagen intrekken

Desondanks bestaat er ook dan nog de mogelijkheid om de reeds vastgestelde verlofdagen in te trekken. Wederom slechts door redenen van voldoende gewicht. Daarnaast draagt de werkgever dan ook nog de aansprakelijkheid voor de daaruit volgende schade voor de werknemer.

Ziekte

In het geval dat een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie, dan geldt in beginsel niet dat deze ziektedagen als verlofdagen worden gezien. Daarom gaan deze ziekte dagen niet van zijn verlof af. Daarnaast geldt ook nog dat het niet is toegestaan om als werkgever verlofdagen in te houden doordat de werknemer ziek wordt.

Uitzondering in arbeidsovereenkomst

De uitzondering daarop kan volgen uit de arbeidsovereenkomst tussen de partijen. Het kan namelijk zo zijn dat partijen zijn overeengekomen dat de bovenwettelijke verlofdagen wel mogen worden verrekend met de dagen dat de werknemer ziek is.

Binnen zes maanden opnemen

Vanaf 1 januari 2012 geldt de regelgeving dat het verplicht is voor werknemers om hun vakantiedagen die uit de wet volgen binnen een termijn van zes maanden na het jaar dat ze deze hebben opgebouwd, ook daadwerkelijk dienen op te nemen.

Termijn bovenwettelijke vakantiedagen

De bovenwettelijke vakantiedagen zijn niet van toepassing op deze wettelijke bepaling. Daarvoor geldt namelijk een termijn van vijf jaar, voordat deze aan de verjaring onderhavig zijn.

Voordeligste dagen eerst

Voor verlof geldt dat van rechtswege eerst de verlofdagen worden opgenomen die voor de werknemer het meest voordelig zijn, dus eerst de dagen die het snelst zullen vervallen. Het is dus van groot belang om een zorgvuldige registratie bij te houden van jouw wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

verlof aanvragen

Veel gelezen artikelen

Bel nu