Verklaring geen bezwaar

Verklaring geen bezwaar

Bij het beoefenen van een vertrouwensfunctie is een verklaring van geen bezwaar een vereiste. Wanneer iemand een vertrouwensfunctie uitoefent of wil gaan uitoefenen is hij verplicht een ‘verklaring van geen bezwaar’ te hebben. Een verklaring van geen bezwaar is geen verklaring omtrent gedrag (VOG).

Wat is een vertrouwensfunctie?

Van een vertrouwensfunctie is sprake wanneer de functie de veiligheid op nationaal niveau negatief kan beïnvloeden. Voorbeelden van vertrouwensfuncties zijn beleidsmedewerkers op een van de ministeries waarbij met niet ongevoelige informatie gewerkt wordt en koeriers die werkzaam zijn op bijvoorbeeld Schiphol en daar in de buurt van vliegtuigen komen.

Alleen mensen met een verklaring van geen bezwaar mogen vertrouwensfuncties uitoefenen. Nadat er een uitvoerig veiligheidsonderzoek afgerond is kan iemand deze pas verkrijgen.

Het veiligheidsonderzoek

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, beter bekend als de AIVD, voert dit veiligheidsonderzoek uit.

Er zijn drie soorten veiligheidsonderzoeken: een A-, een B- en een C-onderzoek. Deze gradaties zijn gelijk aan de gradaties van de vertrouwensfuncties.

  • A onderzoeken zijn de zwaarste onderzoeken wat betreft omvang en diepgang. Hierbij voert de AIVD niet alleen een onderzoek op administratief gebied uit, maar ook een veldonderzoek. De AIVD gaat in gesprek met informanten en referenten.
  • B- en C onderzoeken zijn slechts een administratieve onderzoeken. Zoals eerder genoemd zijn koeriers die werkzaam zijn op bijvoorbeeld Schiphol en daar in de buurt van vliegtuigen komen ook vertrouwensfuncties. Om in aanmerking te komen wordt het Veiligheidsonderzoek voor de Burgerluchtvaart gedaan, wat een B onderzoek is.

Wat is een crimineel verleden?

De AIVD controleert of je actief bent geweest bij activiteiten die gevaarlijk zijn voor de staat. De controle is ook of je actief bent bij organisaties die zich verzetten tegen de democratie. Ook kijkt de AIVD naar jouw verleden bij justitie, of je ooit verdacht bent van een misdrijf en of je hiervoor ooit veroordeeld bent.

Transactieaanbod

De AIVD kijkt of je ooit een transactieaanbod aanvaard hebt. Dit is het betalen van een boete om een veroordeling te voorkomen.  De aanvaarding van een transactievoorstel kan gevolgen hebben voor de acceptatie of de weigering van de verklaring van geen bezwaar. Wanneer je een transactieaanbod geaccepteerd hebt, zou dit een reden zijn om een verklaring van geen bezwaar toe te kennen. Ook wordt er gekeken naar de hoogte van het aanbod.

Echtgenoten

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat ook jouw eventuele echtgenoot wordt onderzocht bij een veiligheidsonderzoek. De gegevens van jouw partner dien je dus ook te vermelden. De wettelijke duur van het veiligheidsonderzoek is 8 weken.

De verklaring van geen bezwaar

Wanneer de uitkomst van het onderzoek gunstig uitvalt en de AIVD van mening is dat je geen risico bent voor de veiligheid krijg je een verklaring van geen bezwaar. Een schriftelijk bericht zal vervolgens worden gestuurd naar jou en jouw werkgever verstuurd worden.

Weigering van de verklaring

De werknemer en de werkgever zullen ook allebei bericht ontvangen wanneer de verklaring van geen bezwaar door de AIVD geweigerd wordt. Het weigeringsbesluit is bindend voor de werkgever; het is dus geen advies. Wanneer de verklaring van geen bezwaar dus geweigerd is door de AIVD is het voor de werkgever onmogelijk om u aan te nemen voor de vertrouwensfunctie.

Bezwaar en beroep

Een werknemer kan binnen een periode van 6 weken bezwaar indienen tegen een besluit van weigering van de verklaring tegen bezwaar. Een werknemer kan bij een onafhankelijke bestuursrechter beroep instellen, indien het bezwaar niet leidt tot het resultaat dat de werknemer beoogd had.

Gevolgen voor de werknemer

Omdat de werknemer geen aanstelling krijgt in de beoogde vertrouwensfunctie, kan de weigering grote gevolgen hebben. Niet alleen  financiële gevolgen behoren tot de gevolgen, daarnaast bestaat het risico voor een werknemer dat zijn vertrouwensrelatie met zijn werkgever in het geding kan komen.

Indien je geconfronteerd wordt met een weigering van de afgifte van een verklaring van geen bezwaar, adviseren wij niet te wachten, maar meteen juridisch advies in te winnen.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

verklaring van geen bezwaar

Veel gelezen artikelen

Bel nu