Vergelijkende reclame

Vergelijkende reclame

Het is voor een ondernemer belangrijk dat men op de hoogte gebracht wordt van zijn of haar diensten en producten. Dit kan eigenlijk het beste met de zogenoemde vergelijkende reclame: een bepaald product naast het product van je concurrent leggen en dan de verschillen tussen de producten opnoemen. In dit artikel bespreken we deze regels en de consequenties die er zijn als er sprake is van ongerechtvaardigde vergelijkende reclame.

Wat is vergelijkende reclame?

De wet stelt dat vergelijkende reclame een reclame is waarbij de concurrent zelf, zijn goederen of zijn diensten expliciet genoemd worden. Denk hierbij aan de Zeeman die in zijn radiospot uitzendt: “Zwarte broeken, 5 euro per stuk goedkoper dan bij de Hema!”.

Is vergelijkende reclame toegestaan?

Het is niet altijd toegestaan om gebruik te maken van deze vergelijkende reclame. Er zijn namelijk een paar regels voor deze vorm van reclame opgesteld in de wet om vervelende situaties te voorkomen.

Voorwaarden vergelijkende reclame

De hoofdregel is dat het toegestaan is om vergelijkende reclame toe te passen. Er dient dan echter wel aan een paar voorwaarden voldaan te zijn. Dit zijn de volgende voorwaarden:

  • De diensten en goederen die men vergelijkt, dienen voor hetzelfde doel bestemd te zijn;
  • Het is niet toegestaan dat deze reclame misleidend is en het mag ook niet een misleidende handelspraktijk zijn;
  • Men dient op objectieve wijze te vergelijken. De vergeleken kenmerken dienen relevant, representatief, wezenlijk en controleerbaar te zijn;
  • Het is niet toegestaan dat er verwarring is over de identiteit van de betreffende adverteerder. Deze adverteerder moet niet kunnen worden verward met de concurrent;
  • Een vergelijkende reclame mag niet gebruikt worden om met ‘modder te gooien’. Het is dus verboden om de goede naam van een concurrent te beschadigen. Tevens zijn kleinerende uitlatingen verboden.
  • Als een product een oorsprong benaming heeft, denk aan Parmaham, Feta en Champagne, dan dient de betreffende vergelijkende reclame zich toe te spitsen op de producten die dezelfde benaming hebben;
  • Er mag niet sprake zijn van oneerlijk voordeel als gevolg van de bekendheid van een concurrent of de producten van hem;
  • Diensten en goederen mag men niet voorstellen als een zogenaamde imitatie van een bepaalde beschermde handelsnaam of een bepaald beschermd merk

Verwijzing naar aanbieding

Tot slot is het nog belangrijk om te weten dat elke vorm van vergelijkende reclame duidelijk dient aan te geven naar welke speciale aanbieding hij verwijst. Dat dient te gebeuren aan het begin of einde van de periode van de betreffende aanbieding.

Op=op

Indien er geen einde is aan een aanbieding, dan dient er vermeld te worden dat er een zogenaamde ‘op = op-constructie’ is. Dit moet ondubbelzinnig zijn. Alles dient dus zo duidelijk mogelijk weergegeven te worden.

Consequentie van ongerechtvaardigde vergelijkende reclame

Als iemand ongerechtvaardigde vergelijkende reclame maakt, kan dit ervoor zorgen dat er schade ontstaat. Als daarvan sprake is, dan is het mogelijk om schadevergoeding te eisen. Natuurlijk dient er dan wel echt schade geleden te zijn door het gebruik van die reclame.

Bovendien is het een optie om bij de rechter te eisen dat het gebruiken van de betreffende reclame gestaakt wordt. Als de reclame al gebruikt is, is het ook mogelijk om zogenoemde rectificatie te eisen.

De bewijslastverdeling bij de vergelijkende reclame

Meestal is het uitgangspunt dat degene die in een zaak iets beweert, dit ook dient te bewijzen. Als hij dit niet kan bewijzen, dan wijst de rechter deze eis af.

Bij vergelijkende reclame ligt dit anders. Daar dient degene die deze reclame gemaakt heeft of opdracht heeft gegeven daartoe, zelf te bewijzen dat het niet ongerechtvaardigd is.

Wat moet je bewijzen?

Hij dient daarbij te bewijzen dat de vergelijkende reclame materieel gezien juist is en dat alle feitelijke gegevens die verwerkt zijn in die reclame ook volledig zijn.

Soortgelijke vormen aansprakelijkheid

De wetgever heeft ook nog een paar soortgelijke vormen van reclameregels opgenomen in de wetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om misleidende reclame en oneerlijke handelspraktijken.

Conclusie

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is de vergelijkende reclame toegestaan zolang de betreffende gebruiker zich aan een paar regels houdt. Vergelijken mag, maar deze vergelijking dient wel eerlijk te zijn. Als dat niet het geval is, dan is deze reclame niet toegestaan.

Omkering bewijslast

Bij ongerechtvaardigde vergelijkende reclame is er sprake van een omkering van de bewijslast. De persoon die aangesproken wordt, dient te bewijzen dat de reclame wel gerechtvaardigd is. Als dat diegene niet lukt, dan zal men hem aansprakelijk houden voor de mogelijke schade. Tevens kan men een staking van het gebruik van de reclame en zogenoemde rectificatie eisen.

Het kan in veel gevallen moeilijk zijn om te bepalen of een bepaalde vergelijkende reclame toegestaan is of niet. Als je hierover twijfelt, is het aan te raden om een goede jurist in te schakelen. Natuurlijk kan je deze ook inschakelen als er al een conflict is met betrekking tot de vergelijkende reclame.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

vergelijkende reclame

Veel gelezen artikelen

Bel nu