Verduistering

Verduistering

U heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van verduistering. In dit artikel zullen wij ingaan op de juridische betekenis van dit begrip. Ook zal besproken worden hoe verduistering verschilt van diefstal, wat de maximumstraffen zijn en hoe het zit met een poging tot verduistering met recidive.

Verduistering in de wet

In de wet wordt verduistering uitgelegd als de opzettelijke wederrechtelijke toe-eigening van een aan een ander toebehorend goed. De dader heeft het goed niet door een misdrijf verkregen, dus hij heeft het niet gestolen.

Het goed kan gehuurd of geleend zijn, maar kan ook in bewaring gegeven zijn. Vervolgens blijft de dader dat goed houden. Zijn doel is om het goed voor zichzelf te houden.

Verduistering binnen het huwelijk

Het is niet mogelijk om vervolgd te worden voor verduistering binnen een huwelijk. Als een echtgenoot een goed verduistert is hij dus niet strafbaar, tenzij de echtgenoten van tafel en bed gescheiden zijn.

Het verschil tussen verduistering en diefstal

Verduistering wordt in de praktijk nog wel eens verward met diefstal. Deze twee termen zijn verschillend van elkaar, al is het verschil vrij klein.

Bij verduistering is het goed al in het bezit van degene die het verduistert, hij geeft het goed gewoon niet terug. Bij diefstal wordt het goed juist van een ander weggenomen.

Voorbeeld van het verschil

Wanneer Klaas de auto aan Peter uitleent en Peter deze auto vervolgens niet teruggeeft aan Klaas is er sprake van verduistering. Als Peter de auto van Klaas meeneemt, terwijl Klaas hiervoor geen toestemming heeft gegeven is er sprake van diefstal.

Straffen voor verduistering

Strafmaxima

Voor verduistering geldt een maximale gevangenisstraf van 3 jaar of een geldboete van de vijfde categorie. Dit komt neer op een bedrag van maximaal 76.000 euro. In de praktijk wordt de maximumstraf vrijwel nooit opgelegd. De omstandigheden van het geval beïnvloeden de uitspraak van de rechter. U kunt meer lezen over de straffen in Nederland in het artikel over straffen.

Ontzetting van rechten

Ook kan een verduisteraar van bepaalde rechten ontzet worden. De rechter kan dan bepalen dat de verduisteraar als gevolg van de verduistering een aantal ambten niet mag uitoefenen. Voorbeelden zijn ambten in het leger, de advocatuur en het bewind. Ook kan het zijn dat de verduistering is gepleegd ter uitoefening van een bepaald beroep. In zulke gevallen kan hij ook daarvan ontzet worden.

Uitspraak openbaar maken

Ook mag de rechter de normaal gesproken anoniem gepubliceerde uitspraak openbaar maken.

Strafverzwarende omstandigheden bij verduistering

Indien er sprake is van strafverzwarende omstandigheden kan de maximumstraf voor verduistering verhoogd worden. Ook de maximale geldboete kan dan aanzienlijk hoger worden. De maximumstraf voor verduistering is 3 jaar.

De maximumstraf voor verduistering in de uitoefening van beroep is 4 jaar, voor verduistering met als doel het voorbereiden van een terroristisch misdrijf ook.

Voor verduistering tijdens de uitoefening van beroep met als doel het voorbereiden van een terroristisch misdrijf is de maximumstraf 5 jaar en 4 maanden.

De maximumstraf voor verduistering door iemand die genoodzaakt was het goed in bewaring te hebben (denk hierbij aan bijvoorbeeld een curator) is 5 jaar.

De poging tot

Naast de verduistering zelf is ook een poging tot verduistering strafbaar. De maximumstraf die hiervoor geldt is tweederde van de maximale straf voor verduistering.

Indien er sprake is van een eenvoudige poging resulteert dit in een maximale straf van 2 jaar. Voordat er gesproken kan worden van een strafbare poging, moet de dader al wel begonnen zijn met het verduisteren. Als hij nog niet begonnen is met de uitvoering van de verduistering of hij vrijwillig, zonder externe factoren, besluit niet te verduisteren is hij niet strafbaar.

U kunt meer lezen over de strafbaarheid van pogingen, waaronder ook de poging tot verduistering, in ons artikel over de strafbare poging.

Vaker iets verduisteren: recidive

Zoals gesteld is de maximumstraf afhankelijk van de omstandigheden van de specifieke situatie. Een voorbeeld van zo’n omstandigheid is recidive, dat wil zeggen dat het eerder gebeurd is. Er zijn meerdere manieren waarop er sprake kan zijn van recidive.

  1. De eerste en meest voor de hand liggende optie is wanneer er vaker iets verduisterd is.
  2. De tweede manier is indien er eerder een veroordeling is geweest voor verduistering en deze persoon vervolgens opnieuw iets verduisterd.

Wanneer er vaker iets verduisterd is, is het afhankelijk of de verschillende feiten gezien dien te worden als 1 voortgezette handeling. Indien dit het geval is, heeft dit geen gevolgen voor de maximale straf. Echter, indien er inderdaad sprake is van afzonderlijke handelingen, dan resulteert dit in een verhoging van de maximale straf met 1/3.

Hogere straf

Indien de straf niet gewijzigd wordt neemt de rechter in zijn beslissing over de straf wel mee dat er vaker verduisterd is, wat als gevolg kan hebben dat de straf hoger is dan wanneer de verduistering maar 1 keer gepleegd zou zijn.

Eerdere veroordeling

Wanneer iemand eerder veroordeeld is voor verduistering zal dit ook resulteren in een hogere straf. Zo kan een voorwaardelijke straf worden omgezet naar een onvoorwaardelijke straf en wordt de oude straf erbij opgeteld.

De rechter neemt ook mee dat er een strafblad is en er sprake is van recidive. Indien de recidive binnen 5 jaar gebeurd is, zal dit resulteren in een verhoging van de maximale straf met 1/3.

Conclusie

De wet definieert verduistering als de opzettelijke wederrechtelijke toe-eigening van een aan een ander toebehorend goed, en dat de dader het goed niet door een misdrijf onder zich heeft gekregen.

Wanneer iemand iets geleend heeft of gehuurd heeft, kunnen dit goed verduisterd worden.

Voor verduistering geldt een maximale straf van 3 jaar. Wanneer er strafverzwarende omstandigheden zijn of er is sprake van recidive, dan kan deze maximale straf verhoogd worden.

Het is raadzaam om contact op te nemen met een jurist of advocaat indien er mogelijk sprake is van verduistering. Ook wanneer de verdenking onterecht is, is dit aan te raden.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

verduistering

Veel gelezen artikelen

Bel nu