Verduistering in dienstbetrekking

Verduistering in dienstbetrekking

Ontslag na verduistering in dienstbetrekking

In een onlangs gewezen uitspraak bleek dat, de penningmeester van een personeelsvereniging, de verenigingsrekening al jarenlang gebruikte voor het betalen van privé zaken. Zij werd vervolgens ontslagen op staande voet. Maar wat betekent verduistering in dienstbetrekking eigenlijk precies? En is er sprake van verduistering in dienstbetrekking nu de penningmeester het geld had verduisterd van de personeelsvereniging?

Voorbeeld verduistering in dienstbetrekking

De werkneemster in deze zaak was al jarenlang penningmeester van de personeelsvereniging. Haar praktijken werden pas ontdekt toen zij arbeidsongeschikt raakte en uitviel. Toen kwamen dubieuze en onverklaarbare transacties aan het licht. Uiteindelijk bleek, na onderzoek, dat er meer dan €17.000 was verdwenen in de jaren dat de werkneemster penningmeester was. De voorzitter van de vereniging riep de werkneemster vervolgens ter verantwoording op kantoor. Zij kon geen verklaring geven voor de missende €17.000. Daarom werd zij, wegens verduistering in dienstbetrekking, op staande voet ontslagen.

Op zoek naar een advocaat die je kan helpen met het arbeidsongeschiktheidsrecht? Schakel dan de hulp van een arbeidsongeschiktheid advocaat in!

Het bedrijf deed tevens aangifte van verduistering. De werkneemster was het niet eens met het ontslag op staande voet en vocht haar ontslag aan bij de kantonrechter. Hier kreeg ze geen gelijk. Ook in het hierop volgende hoger beroep bleef het ontslag in stand.

Diefstal

Diefstal en verduistering zijn twee verschillende feiten. Iemand die diefstal pleegt, eigent zichzelf een bepaald goed wederrechtelijk toe, zonder dat hij of zij het goed voorafgaand rechtmatig in bezit had. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin iemand op het station het slot van een fiets doorknipt en de fiets vervolgens meeneemt. Het verschil met verduistering zit in het bezit van het goed voorafgaand aan de toe-eigening.

Verduistering

Wanneer iemand het goed al rechtmatig in bezit heeft en dan zichzelf het goed toe-eigent, dan spreken we van verduistering. Bijvoorbeeld wanneer iemand de fiets in bewaring heeft gekregen en vervolgens niet meer teruggeeft. De maximumstraf voor verduistering is 3 jaar of een geldboete van de 5e categorie.

Verduistering in dienstbetrekking

In deze zaak stond de vraag centraal of er wel sprake was van verduistering in dienstverband. Hiervan is sprake wanneer iemand zich een goed toe-eigent dat hij of zij wegens werk in bezit heeft. Op verduistering in dienstbetrekking staan zwaardere straffen dan op gewone verduistering. De maximumstraf voor verduistering in dienstbetrekking is 4 jaar. Het vertrouwen van de werkgever in de werknemer voor het houden van arbeid gerelateerde goederen is namelijk vaak noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarom is de straf voor verduistering hoger.

Personeelsvereniging en dienstbetrekking

De werkneemster stelde in deze zaak dat er helemaal geen sprake was verduistering in dienstverband. Zij had namelijk het geld gestolen van de personeelsvereniging. Hiermee had zij niet gestolen van de werkgever. Het hof was het niet met haar eens. Hoewel de personeelsvereniging een ander rechtspersoon is dan de werkgever, zijn die twee wel rechtstreeks met elkaar verbonden. De personeelsvereniging wordt namelijk gefinancierd vanuit het loon van de werknemers en bestaat enkel ten dienste van de werknemers van deze werkgever. Het lidmaatschap eindigt ook van rechtswege op het moment dat een werknemer niet meer in dienst is bij deze werkgever. Hierom was het hof van mening dat er wel degelijk sprake is van verduistering in dienstbetrekking.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Verduistering in dienstbetrekking

Veel gelezen artikelen

Bel nu