Verborgen gebreken lekkage

Verborgen gebreken lekkage

Het geval kan zich voor doen dat je net na de koop van een huis helaas de nadelige gevolgen van een lekkage ondervindt. Dit kan nogal wat schade en daarmee kosten met zich meebrengen. Maar bestond de lekkage al voordat je het huis gekocht had? Dan kan er sprake zijn van een verborgen gebrek. Dit kan een lastige kwestie met zich meebrengen voor wie de schade dan is. Is deze schade voor de koper of voor de verkoper?

Aansprakelijkheid bepalen

Lekkage zichtbaar

De aansprakelijkheid voor de schade van de lekkage kan worden bepaald aan de hand van verschillende punten. Voorop staat de zichtbaarheid van de lekkage op het moment dat de koper de woning had gekocht. In het geval dat deze lekkage destijds al zichtbaar was, dan zal dit doorspelen op de verkoopprijs van het huis. Door deze prijsdaling is de verkoper niet meer aansprakelijk te stellen. De lekkage was namelijk al zichtbaar. Het valt dan binnen de redelijke verwachting dat het binnenkort mis kan gaan waardoor er schade uit zou voortkomen.

Onderzoeksplicht

Daarnaast heeft de koper van een woning de zogenaamde ‘onderzoeksplicht’. Dit houdt in dat van de koper te verwachten is dat hij onderzoek doet naar de woning op bouwkundig niveau. Dit gaat doorgaans gepaard met de expertise van een bouwkundige.

Garanties door verkoper

Er bestaat ook de mogelijkheid tot verkoop met zogeheten garanties door de verkoper. Dat houdt in dat de verkoper bij de verkoop zekere beloftes doet aan de koper van het huis. Indien deze beloftes gebroken worden doordat dus bijvoorbeeld wel lekkage bestaat, dan is de verkoper aansprakelijk voor de daaruit volgende schade.

Mededelingsplicht verkoper

Daarnaast geldt ook nog dat de verkoper bij de verkoop van een woning een zekere mededelingsplicht heeft. Dit houdt in dat hij gehouden is om eerlijk te zijn over de staat waar het huis in verkeerd ten tijde van de verkoop. Het is dan dus van groot belang dat de verkoper ook daadwerkelijk weet had van deze lekkage. Als hij het niet wist, kon hij het namelijk ook niet aan de mogelijke koper mededelen.

Niet voldaan aan mededelingsplicht

In het geval dat hij het wel wist, maar expres niet aan de koper had verteld, is het duidelijk dat hij niet binnen zijn mededelingsplicht heeft gehandeld. Dat maakt de mogelijkheid voor de koper om de verkoper aansprakelijk te stellen aanzienlijke groter. Dit vereist wel dat sprake is van een zekere ernst binnen de lekkage. Daarvan is hoe dan ook sprake indien het normale gebruik van de woning wordt verhinderd door deze lekkage.

Voor welke vorm aansprakelijk?

Uit het bovenstaande volgt dus dat de verkoper niet zomaar voor elke vorm van lekkage in het huis aansprakelijk kan worden gesteld. Het spreekt voor zich dat niet elke lekkage ook daadwerkelijk het normale gebruik van de lekkage verhinderd.

Ernstige lekkage

Een voorbeeld van ernstige lekkage is wanneer er een lek gevonden is in het dak, waardoor geen water meer kan worden gebruikt binnen het huis. Daarnaast kan het zich voordoen dat optrekkend vocht in het huis de bewoning op normale wijze verhinderd. Het optrekkende vocht tast namelijk het klimaat binnen het huis aan waardoor de gezondheid van de kopers die in het huis wonen niet langer kan worden gegarandeerd.

Lekkage voor langere tijd aanwezig

Een laatste vereiste voor de aansprakelijkheid van de verkoper is dat de lekkage niet van korte duur was, maar al langere tijd aanwezig was in het huis. Het is dan van belang dat de koper erin slaagt om aan te tonen dat de lekkage dus al voor langere tijd in het huis was.

Koper moet bewijzen

Daarnaast is het ook aan de koper om ten overstaan van de rechter te kunnen bewijzen dat hij zelf geen weet had van deze lekkage. Dit vereist zekere expertise, dus een deskundige aanhalen kan helpen. Hij kan namelijk overtuigend aantonen wanneer de lekkage ontstaan is en wanneer dit zichtbaar had kunnen worden.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Verborgen gebreken lekkage

Veel gelezen artikelen

Bel nu