Verborgen gebreken huis verjaring

Verborgen gebreken huis verjaring

De klachtplicht

Het is niet zelden het geval dat een koper na het kopen van de woning nog enkele gebreken aan de woning ontdekt. In dit geval doet de koper er verstandig aan om te klagen bij de verkoper. Dit moet de koper wel tijdig doen, aangezien hij anders zijn rechten verspeelt. Er zijn namelijk speciale regels omtrent de verjaring. Deze regels bestaan naast de klachtplicht van de koper.

De klachttermijn

Op grond van de koopovereenkomst mag de koper een bepaalde staat van de verkochte woning verwachten. De koper is dan ook verplicht de verkoper op de hoogte te stellen, indien hij van mening is dat de woning niet aan deze bepaalde staat voldoet, nadat hij de woning onderzocht heeft. De koper heeft dus zowel een onderzoeksplicht als een klachtplicht. Het is echter niet zo dat de koper eindeloos klachten op de verkoper af kan vuren. In de wet is een termijn opgenomen die het recht van de koper om te klagen bij de verkoper beperkt. Deze termijn is de zogenaamde klachttermijn. De klachttermijn gaat lopen op het moment dat de koper de klacht ontdekt. Dit gebrek moet hij dusdanig ernstig vinden, dat de woning door het gebrek niet meer aan de koopovereenkomst beantwoordt. Men zal steeds per klacht moeten beoordelen of de koper tijdig heeft geklaagd over het door hem ontdekte gebrek. Of binnen de klachttermijn geklaagd is, is dus erg casuïstisch. Er geldt een algemene norm. De koper dient het door hem te verrichten onderzoek te verrichten met de voortvarendheid die men in redelijkheid van de koper mag verwachten gelet op de omstandigheden van het geval. Om te beoordelen of de koper aan voorgaande norm beantwoord heeft, zijn de volgende punten van belang: de deskundigheid van de koper, de ingewikkeldheid van het onderzoek, de aard en de waarneembaarheid van het gebrek en tot slot de ernst van het gebrek.

Verjaring in geval er een gebrek aan de woning bestaat

Er geldt een verjaringstermijn van twee jaar wanneer de koper besluit vanwege het gebrek de gang naar de rechter te bewandelen. De koper kan bijvoorbeeld de ontbinding van de overeenkomst vorderen omdat de koper en verkoper er samen niet uitkomen. De verjaringstermijn vangt aan op het moment dat de koper bij de verkoper heeft geklaagd over het gebrek aan de woning. De verjaringstermijn en het fenomeen van de verjaring hebben betrekking op alle verweren en vorderingen in het kader van de gebreken. Dus ook op de vordering die de koper indient bij de rechter voor vernietiging van de koopovereenkomst. Grond van deze vordering is dwaling.

Advocaat voor vastgoedrechtelijke kwesties

Onze advocaten hebben zowel ervaring als het gaat om procederen en adviseren op het gebied van vastgoed. Onder andere op het gebied van de klachtplicht die bestaat voor de verkoper en de zojuist uitgebreid besproken verjaring. Daarnaast hebben onze advocaten veel ervaring op het gebied van de onderzoeksplicht van de koper en op het gebied van de mededelingsplicht op de verkoper. Onze advocaten werken met korte lijnen, zijn erg betrokken bij de zaak en bieden scherpe tarieven.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

verborgen gebreken huis verjaring

Veel gelezen artikelen

Bel nu