Oneens met het bestemmingsplan? Advocaat nodig?

Ben je het oneens met een bestemmingsplan? Of ben je zelf gaan bouwen in strijd met een bestemmingsplan? Ontdek hoe een gespecialiseerde bestemmingsplan advocaat jou succesvol kan bijstaan in een juridische procedure.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan wordt door elke gemeente opgesteld. Het gaat om omgevingsrecht, dat valt onder ruimtelijk bestuursrecht. In de plannen is vermeld wat de bestemmingen zijn voor de gronden in een gemeente. In de plannen staat dus welke bestemming op bepaalde grond rust, bijvoorbeeld kantoren, woningen of groenvoorzieningen. Ook is er opgenomen wat de regels en mogelijkheden zijn voor bouwen.

Ruime beoordelingsruimte

De gemeente moet altijd verantwoording afleggen over waarom bepaalde bestemmingen gekozen zijn, maar er geldt wel een ruime beoordelingsruimte voor deze plannen; er mag door de gemeente zelf worden bepaald hoe gedetailleerd een bestemmingsplan wordt gemaakt.

Voorontwerp bestemmingsplan

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een concept van het betreffende plan. Dit voorontwerp wordt voorgelegd aan de betreffende overlegpartners. In sommige gevallen wordt het voorontwerp tevens ter inspraak aangeboden. Echter, dit is niet voorgeschreven door de Wro en dit hoort niet bij de ‘officiële’ procedure.

Inspraakverordering

In de inspraakverordening van elke gemeente staat of en via welke procedure het mogelijk is om een voorontwerp te geven.

Vigerend bestemmingsplan

Er zijn verschillende statussen die het bestemmingsplan kan aannemen. Zo ook het vigerend bestemmingsplan. Hiermee wordt het bestemmingsplan bedoeld wat op dat moment over rechtskracht beschikt.

Vormen van bestemmingsplannen

Je kunt bij het opstellen van een bestemmingsplan kiezen uit verschillende planvormen:

 • Globaal bestemmingsplan: als er een gebied ontwikkeld wordt, kan je kiezen voor het globaal bestemmingsplan, al dan niet met een zogenoemde uitwerkingsplicht. Hierin worden de belangrijkste uitgangspunten voor een gebied vastgelegd.
 • Gedetailleerd bestemmingsplan: deze vorm wordt met name gebruikt voor bestaande woonwijken, bedrijventerreinen etc.
 • Combinatie: het is mogelijk om binnen een bestemmingsplan meerdere planvormen te combineren.

advocaat bestemmingsplan

Wijzigen en bezwaar bestemmingsplan

Wanneer een voorgenomen bestemmingsplan bekend gemaakt is op de website van de gemeente, via een huis-aan-huis-blad of via een aan jou gerichte brief en je bent het hiermee oneens, kun je actie ondernemen door bezwaar tegen het bestemmingsplan in te dienen. Hieronder volgt de procedure wijziging bestemmingsplan.

Zienswijze bestemmingsplan

Je kunt actie ondernemen door het indienen van je zienswijze. Je kunt dan beschrijven waarom jij het niet eens bent met het bestemmingsplan, zodat de gemeente jouw mening meeneemt wanneer het definitieve besluit omtrent het bestemmingsplan wordt genomen. Stel dat jouw zienswijze afgewezen is, heb je nog de mogelijkheid om hiertegen beroep in te dienen.

Beroep bestemmingsplan

Als je het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad, kun je beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de bekendmaking van het vaststellingsbesluit geeft de gemeente aan in welke periode je beroep kunt instellen. Deze periode duurt altijd 6 weken en daarna treedt het bestemmingsplan in werking.

Bestemmingsplan wijzigen

In de Wet ruimtelijke ordening staat dat een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw vastgesteld dient te worden. Dit is mogelijk door een heel nieuw bestemmingsplan vast te stellen, maar ook door een verlengingsbesluit te nemen. Bij dit zogenoemde verlengingsbesluit blijft het bestemmingsbesluit ongewijzigd.

Bestemmingsplan wijzigen naar wonen

Als je eigenaar bent van een perceel of pand wil je misschien het betreffende bestemmingsplan wijzigen naar wonen. Dit brengt vele voordelen met zich mee, vooral voor de verhuurbaarheid en de optie om het perceel of pand te verkopen. Echter, de gemeente mag beoordelen of zij het wenselijk acht om de bestemming aan te passen. Hierin heeft de gemeente een behoorlijk vergaande beleidsruimte en als zij eenmaal aangeven dat zij de wijziging niet wenselijk vindt dan is de kans erg klein dat het bestemmingsplan nog gewijzigd wordt.

Eigen bouwplannen strijdig met bestemmingsplan?

Het is ook mogelijk dat jij zelf wilt bouwen of verbouwen, maar dat je eigen plannen onverenigbaar zijn met het huidige bestemmingsplan van de gemeente. Wat je dan kunt doen is een ontheffing of omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. Wanneer je aanvraag slaagt, mag je jouw plannen alsnog uitvoeren. Wanneer de gemeente je aanvraag afwijst, kun je hiertegen zowel bezwaar als beroep indienen.

Raadplegen bestemmingsplan

Er zijn twee mogelijkheden om erachter te komen wat voor bestemming een perceel of pand heeft. Je kunt ten eerste de bestemming bij de gemeente opvragen; dit kan je doen door te bellen naar de gemeente. Ook kun je het bestemmingsplan opvragen bij de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente. Het is hierbij belangrijk om te verzoeken het bestemmingsplan per e-mail te ontvangen, zodat je het op schrift hebt.

Ten tweede kun je zelf het bestemmingsplan bekijken. Gemeenten zijn immers verplicht om een bestemmingsplan online raadpleegbaar te maken.

Afwijking bestemmingsplan

In de meeste gevallen houdt een bestemmingsplan reeds rekening met afwijkingsmogelijkheden. Als jouw plan hierin past, dan volgt er een zogenoemde binnenplanse afwijking. Als de afwijking zo groot is dat er een wijziging van het bestemmingsplan geacht wordt, dan volgt er een zogenoemde buitenlandse afwijking. Je dient dan te zorgen voor een goede onderbouwing van jouw plan.

Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan

Als je bouwplannen niet binnen het betreffende bestemmingsplan passen, dan kun je bij de gemeente toestemming vragen of af te wijken met een zogenoemde omgevingsvergunning.

Hoe een advocaat helpt bij bestemmingsplannen

Wanneer je je zienswijze wilt indienen, dien je dit schriftelijk te doen. Hier kan een advocaat je mee helpen. De gemeente heeft veel vrijheid wanneer zij bestemmingsplannen maken. Maar wanneer je zelf een ontheffing aanvraagt, hebben zij niet de plicht om je aanvraag goed te keuren. Daarom is het verstandig om hulp van een advocaat in te roepen die is gespecialiseerd in procedures rondom bestemmingsplannen. Ook kan een advocaat jou helpen bij het indienen van beroep of bezwaar.

Kosten advocaat bestemmingsplan

De diensten van een advocaat kosten natuurlijk geld. Er bestaan echter verschillende manieren om te betalen voor het werk dat de advocaat voor u doet, bijvoorbeeld door gefinancierde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel pro deo genoemd; lees hier over de kosten van de pro deo advocaat.

Omgevingsrecht advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, EindhovenRotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Zwolle. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in omgevingsrecht zaken.

Veelgestelde vragen bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan?

Met een bestemmingsplan geeft de gemeente aan waar een bepaalde stuk grond voor bedoeld is. Hierop is zichtbaar waar winkels mogen komen en welke stukken grond bijvoorbeeld bedoeld zijn voor nieuwe woonwijken. Het bestemmingsplan schrijft dus letterlijk voor waar wel en niet gebouwd mag worden en wat er eventueel gebouwd mag worden.

Waar kan ik een bestemmingsplan vinden?

Het bestemmingsplan vind je vaak op de website en/of in het archief van de gemeente. Wanneer de gemeente het bestemmingsplan wijzigt, ontvang je hierover vaak een brief en lees je hier iets over in het plaatselijke huis-aan-huis blad.

Hoe ziet een bestemmingsplan wijziging eruit?

De gemeente gaat over het bestemmingsplan. Deze kan je dus zelf niet wijzigen. Wil je iets bouwen wat tegen het bestemmingsplan in gaat? Dan kan je een verzoek doen tot afwijking van het bestemmingsplan. Gaat de gemeente hier niet mee akkoord? Dan kan je in bezwaar en vervolgens eventueel in beroep gaan.

Hoe lang duurt een procedure wijziging bestemmingsplan?

Voor de wijziging bestemmingsplan procedure wordt de Wet ruimtelijke ordening, afdeling 3.4 Awb en het Besluit ruimtelijke ordening gebruikt. Over het algemeen duurt de bestemmingsplan procedure 26 weken op grond van de wettelijke termijnen.

Hoe verloopt de procedure bestemmingsplan?

 1. Principeverzoek
 2. Voorontwerpbestemmingsplan
 3. Inspraak en overleg
 4. Ontwerpbestemmingsplan
 5. Zienswijzen
 6. Vastgesteld bestemmingsplan
 7. Beroep en voorlopige voorziening
 8. Onherroepelijk bestemmingsplan

Hoeveel mag je afwijken van bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan zijn in de meeste gevallen reeds een aantal afwijkingsmogelijkheden opgenomen, zoals een afwijking van 1 meter of  10 % van de maximale goothoogte. Vaak zijn er voorwaarden verbonden aan een zogenaamde binnenplanse afwijking. Deze procedure is gelijk aan die van een passend plan.

Wat kost een advocaat bestemmingsplan?

Een advocaat brengt meestal een uurtarief in rekening. Dit tarief verschilt vaak per kantoor en per advocaat. Onze advocaten geven je van te voren een prijsindicatie. Ben je bang dat je de kosten van een advocaat niet kan betalen? Dan bestaat er nog de mogelijkheid op gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel pro deo genoemd. Dit betekent dat de overheid een groot deel van de kosten van jouw advocaat betaalt. Jij betaalt alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.


Meteen een bestemmingplan advocaat vinden?

 

(271 rechtzoekenden plaatsten een zaak over dit onderwerp)

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

4.5/5
Klanten beoordelen Lawspot gemiddeld met een 9,3

Zo gemakkelijk werkt Lawspot

1. Plaats een zaak

Plaats jouw juridische probleem door enkele simpele vragen te beantwoorden.

2. Advocaat gekoppeld

Er wordt automatisch een advocaat aan je gekoppeld, voor het beste resultaat.

Snel een gespecialiseerde bestemmingsplan advocaat nodig?

Lawspot.nl helpt je bij het vinden van een goede advocaat. Onze aangesloten advocaten zijn gecertificeerd en wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. Het gebruik van Lawspot.nl is gratis en geheel vrijblijvend. Plaats jouw zaak vandaag nog op Lawspot.nl en vind de advocaat die jou het beste advies kan geven.

 

badge

Onafhankelijk platform

Lawspot.nl is een onafhankelijk platform. Wij hebben geen enkel belang bij welke advocaat je uiteindelijk kiest. Dit maakt ons uniek!

road-sign

Gratis bestemmingsplan advocaten vergelijken

Er wordt een advocaat toegewezen op basis van jouw juridische probleem. Zo ontvang je de advocaat die bij jou past.

lock

Betrouwbaar en veilig

Met jouw persoonlijke gegevens wordt strikt vertrouwelijk omgegaan. Jouw zaak is anoniem en wordt beveiligd opgeslagen.

download

Gemakkelijk en snel

Een juridisch probleem is zo geplaatst op Lawspot.nl. Binnen enkele klikken ontvang je reacties van gekwalificeerde advocaten.

pennon

Geheel vrijblijvend

Ook nadat je voor een advocaat hebt gekozen, zit je nog nergens aan vast. Het gebruik van Lawspot.nl is geheel vrijblijvend.

road-sign

Anoniem

Jouw geplaatste zaak is anoniem. Jouw contactgegevens worden pas met een advocaat gedeeld wanneer je hier zelf voor kiest.


Zoek je een betaalbare en betrouwbare bestemmingsplan advocaat?

Plaats gratis jouw zaak!

Meer weten?

 

Bel nu