Valsheid in geschrifte

Valsheid in geschrifte

Onder valsheid in geschrifte of schriftvervalsing wordt over het algemeen verstaan: ‘documenten vervalsen’. Maar wat is de valsheid in geschrifte vanuit juridisch oogpunt precies? Welke straffen staan erop? Wordt het ook als strafbaar gezien wanneer je een vals geschrift gebruikt? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen en meer.

De valsheid in geschrifte

De wet stelt dat er sprake is van schriftvervalsing als een persoon een geschrift welk dient om een bepaald feit te bewijzen, vervalst of valselijk opmaakt. Dit dient hij met de opzet te doen om het als onvervalst en echt te benutten.

Aan de volgende eisen moet dus worden voldaan:

 • Een geschrift: hieronder vallen niet alleen officiële documenten zoals paspoorten, maar bijvoorbeeld ook brieven en getuigschriften.
 • Dit geschrift dient bewijsbestemming te hebben. Het dient dus bestemd te zijn om te dienen als bewijs van een bepaald feit. Als het betreffende geschrift niet dient als bewijs van een bepaald feit, dan kan men niet spreken van schriftvervalsing.
 • Het geschrift dient valselijk opgemaakt te zijn of vervalst te zijn nadat het is opgemaakt. Een niet vervalst geschrift met een bewijsbestemming kan immers gewoon echt zijn en levert daarom niet valsheid in geschrifte op.
 • Tot slot dient dit valse geschrift opgemaakt te zijn met het oogmerk om het zoals onvervalst en echt te gaan benutten. Als je een diploma vervalst, valt het dus alleen onder de schriftvervalsing indien je de intentie had om het zoals een echt diploma te gaan benutten. Als je de intentie had om het als bijvoorbeeld een placemat te gaan gebruiken, dan is het niet een valsheid in geschrifte.

Het gebruik van het vals geschrift

Hiervoor is genoemd dat het vervalsen van een geschrift of valselijk opmaken ervan als de valsheid in geschrifte strafbaar is gesteld. Daarnaast is het opzettelijk gebruiken van een geschrift dat door een ander persoon vervalst is, strafbaar gesteld. Er dient hiervoor sprake te zijn van het benutten van een geschrift als ware het onvervalst en echt. Verder is het voorhanden hebben en afleveren van zo’n vals geschrift strafbaar gesteld indien je wist dat het geschrift daadwerkelijk als zijnde onvervalst benut zou worden.

Doorgeven van valse gegevens

Naast het plegen van de valsheid in geschrifte zelf, zijn er nog meer gevallen waarin iemand strafbaar kan worden gesteld bij schriftvervalsing Ook het doorgeven van bepaalde valse gegevens welke aansluitend in een zogeheten authentieke akte opgenomen worden, kan strafbaar zijn in zo’n geval. Bovendien is het strafbaar als men gebruik maakt van een akte die valse gegevens bevat, de akte voor handen heeft of de akte aflevert.

Welke straffen staan op valsheid van geschrifte?

In het algemeen hangt het af van wat er precies vervalst is en wat een persoon gedaan heeft met de valsheid in geschrifte om te bepalen welke straf erop staat. Bepaalde vormen van de schriftvervalsing zijn namelijk erger dan andere vormen. De wetgever heeft dat laten blijken in het feit dat er hogere maximale straffen zijn. Het gaat hierbij dus om maximumstraffen. De echte straf die de veroordeelde opgelegd krijgt, is afhankelijk van alle omstandigheden van het betreffende geval.

De maximale straffen voor de meest zwaarwegende vormen van de schriftvervalsing zijn de volgende:

 • De ‘normale’ valsheid in geschrifte: 6 jaren;
 • Het benutten van een vals geschrift: 6 jaren;
 • De valsheid in geschrifte in bepaalde belangrijke documenten, denk aan de authentieke akten: 7 jaren;
 • Het gebruik maken van valse documenten: 7 jaren;
 • Het gebruik maken van een valse verklaring: 1 jaar;
 • De valsheid in geschrifte met een terroristisch oogmerk: 8 jaren;
 • De valsheid in geschrifte in specifieke getuigschriften (denk aan bekwaamheid of goed gedrag): 1 jaar.

Er zijn naast een gevangenisstraf ook andere straffen denkbaar als iemand veroordeeld wordt voor de schriftvervalsing . Deze straffen kunnen zeer verschillend zijn, zoals een grote geldboete die maximaal 78.000 euro kan bedragen. Maar ook het ontzeggen van specifieke rechten, denk aan het recht om specifieke ambten te bekleden.

Conclusie

Men spreekt van valsheid in geschrifte indien een persoon een geschrift welk bedoeld is om te dienen tot bewijs van een bepaald feit vervalst of wanneer een persoon een dergelijk geschrift gebruikt. Hierbij moet diegene het oogmerk hebben om het als onvervalst en echt te gebruiken. Het kan ook strafbaar zijn als je gebruik maakt van het betreffende valse geschrift. Hetzelfde geldt voor het laten opnemen van bepaalde valse gegevens in het geschrift. Er staan hoge maximale straffen op de schriftvervalsing. Deze kunnen variëren tussen een periode van één tot acht jaren gevangenisstraf. Er kunnen ook nog bijkomende straffen uitgesproken worden. Het is raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen als er sprake is vaneen verdenking van de valsheid in geschrifte.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Valsheid in geschrifte

Veel gelezen artikelen

Bel nu