Testamenten

Testamenten

Testamenten wordt gebruikt om zaken te regelen die belangrijk zijn in het geval dat u komt te overlijden. U kunt een testament ook gebruiken om te regelen hoe er na uw overlijden omgegaan moet worden met uw vermogen, wie de erfgenamen zijn, wie geen erfgenamen meer zijn als gevolg van onterving, de benoeming van een executeur die de erfenis zal afwikkelen, de regeling omtrent de voogdij in het geval van minderjarige kinderen en de benoeming van de bewindvoerder. Er zijn diverse soorten testamenten, de meest gebruikte leest u hier.

Langstlevende testament met een ouderlijke boedelverdeling 

Tegenwoordig is het met de huidige wetgeving niet meer mogelijk om een ouderlijke boedelverdeling te maken. Voor 2003 was dit echter een van de meest populaire manieren om een verzorgingstestament op te stellen voor mensen die (minderjarige) kinderen hadden. Bij een langstlevend testament met een ouderlijke boedelverdeling krijgt de ouder die het langst blijft leven alle bezittingen.

Sinds 2003, toen de nieuwe regels voor erfrecht ingegaan zijn, is dit de standaard in het geval dat mensen geen testament opgesteld hebben. U kunt nu geen langstlevend testament met een ouderlijke boedelverdeling kunt opstellen. Testamenten van voor 2003 zijn nog wel geldig.  

Vruchtgebruik testament 

Bij een vruchtgebruik testament krijgen de kinderen de hele, of bijna de hele erfenis in eigendom. De langstlevende ouder is dan uitgesloten als erfgenaam. De langstlevende ouder krijgt bij een vruchtgebruik testament wel het vruchtgebruik over de gehele nalatenschap of een deel daarvan.

Wanneer de langstlevende ouder komt te overlijden, wordt dit vruchtgebruik automatisch beëindigd. De mogelijkheid bestaat bij een vruchtgebruik testament om, in het geval dat de langstlevende ouder besluit de echtelijke woning te verlaten, deze het vruchtgebruik hierover ook verliest. 

Combinatietestament 

Bij een combinatietestament maakt degene die het testament opgesteld heeft of op laat stellen niet zelf de keuze van de verdeling, maar kiest deze ervoor het over te laten aan de langstlevende partner. De partner kan vervolgens zelf kiezen voor onder andere een wettelijke verdeling, maar ook een zoals hierboven genoemd legaat van vruchtgebruik. 

Echtscheidingstestament 

Vaak willen ex-partners niet dat ze van elkaar dingen gaan erven wanneer ze komen te overlijden. Wanneer u samen kinderen heeft is de kans toch groot dat het vermogen alsnog naar uw ex-partner zal overgaan. Wanneer u komt te overlijden zullen de kinderen erven.

Echter, wanneer een kind komt te overlijden en er zijn geen kinderen of echtgenoten over, dan gaat de erfenis, wanneer er geen testament opgesteld is, naar de broers en zussen van de langstlevende ex-partner. U kunt dit voorkomen door een testament op te stellen. Hierin kunt u dan regelen dat het nalatenschap na uw overlijden van een kind niet naar uw ex-partner maar naar een andere persoon gaat. Hierover kunt u het beste een notaris raadplegen. 

Juridische hulp?

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Neem contact op

testamenten

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

testamenten

Veel gelezen artikelen

Bel nu