Testament

Testament

Op welke manier kan ik een testament opstellen?

U moet een testament opstellen bij de notaris. Wat u bij uw overlijden geregeld wil hebben, zoals bijvoorbeeld wat er moet gebeuren met uw woning, eigendommen en geld, bespreekt u met een notaris, die wat u wenst in het testament schrijft. Het is ook mogelijk een soortgelijk document op te stellen zonder bij de notaris langs te gaan. Dit heet een codicil.

Het gaan naar de notaris

U dient een minimale leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben alvorens u een testament kunt laten opstellen bij de notaris. Met de notaris bespreekt u wat u geregeld wil hebben. Een notaris mag geen testament opstellen voor u wanneer:

  • De notaris vermoedt dat u dingen niet goed kan begrijpen;
  • De notaris vermoedt dat u tegen uw wil handelt.

Dit kan het gevolg zijn van ziekte.

Centraal Testamentenregister

Uw testament wordt door de notaris ingeschreven bij het Centraal Testamentenregister. Hier kan gecontroleerd worden door uw familie bij welke notaris u een testament gemaakt heeft. In het register is de inhoud van het testament niet zichtbaar. Voor de inhoud moet de familie uw notaris bezoeken.

Uw wensen in het testament

Het testament bevat uw wensen. U mag zelf bepalen welke persoon wat zal erven. Zo kan u bepalen dat:

  • Uw kind onterfd wordt of dat andere familieleden niks zullen krijgen;
  • Een specifiek iemand erfgenaam wordt, bijvoorbeeld uw partner waarmee u samenwoont. Uw partner is namelijk niet automatisch erfgenaam;
  • U geld wil schenken aan het goede doel;
  • U wilt eigendommen zoals sieraden, geld of andere spullen aan iemand schenken.

In de wet staat geregeld wie uw erfgenamen zijn wanneer u zelf niets regelt in het testament.

Executeur

U kunt beslissen wie executeur zal worden door middel van uw testament. De executeur voert uw wensen uit uw testament uit wanneer u overleden bent. Zo kan de executeur bijvoorbeeld de uitvaart regelen of uw spullen verdelen.

Een familielid of kennis, maar ook een notaris kan de executeur zijn. De executeur krijgt een door de wet vastgestelde vergoeding. In uw testament kunt u regelen dat de executeur een ander bedrag krijgt. Dit kan een hogere of lagere vergoeding zijn, maar u kunt ook regelen dat hij geen vergoeding krijgt.

Bewindvoerder

U kunt in het testament een bewindvoerder noemen wanneer u van mening bent dat uw erfgenamen waarschijnlijk slecht met de erfenis om zullen gaan. Enkele voorbeelden waarbij een bewindvoerder aangewezen zou kunnen worden om over de erfenis te beslissen zijn:

  • De erfgenaam is in uw ogen niet oud genoeg;
  • De erfgenaam is geestelijk gehandicapt;
  • U wilt niet dat uw (ex-) partner over de erfenis zal beslissen en uw kind is nog geen 18 jaar.

U mag zelf bepalen voor hoe lang de bewindvoerder mag beslissen over de erfenis. Na deze periode is het aan de erfgenaam zelf om een besluit te nemen over de erfenis en wat er mee te doen.

Voogd

In uw testament kunt u een voogd voor uw kinderen kiezen en laten opnemen, die voor uw kinderen zal zorgen na uw overlijden (testamentaire voogdij).

In het gezagsregister zou u de voogd ook kunnen opnemen. U stelt de rechtbank, eventueel zonder hulp van de notaris, hiervan op de hoogte.

Testament veranderen

Het testament is geldig tot het moment dat u het testament laat aanpassen. Dit kan belangrijk zijn wanneer uw situatie verandert of gaat veranderen. Dit moet u vervolgens bespreken met de notaris, zodat hij de aanpassingen kan maken.

Wilt u meer weten over het testament? Lees dan bijvoorbeeld hier hoelang na overlijden een testament wordt geopend.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde erfrecht advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

testament

Veel gelezen artikelen

Bel nu