Testament opstellen

Testament opstellen

Het opstellen van een testament dient gefaciliteerd te worden door een notaris, waarmee u bespreekt welke zaken u wanneer geregeld wilt hebben. De notaris neemt uw wensen op in uw testament.

Wanneer mag het niet?

Een notaris is gebonden aan de wet en mag in bepaalde gevallen geen testament opstellen. Denk hierbij aan de volgende gevallen;

  • U bent jonger dan 16 jaar;
  • De notaris vermoedt dat u verward bent of;
  • De notaris vermoedt dat u tegen uw wil in een testament opstelt.

Testament opstellen

Als de notaris er wel vertrouwen in heeft kan hij het testament met u opstellen en naderhand inschrijven bij het Centraal Testamentenregister.

Familie

Na uw overlijden kan uw familie bekijken of u een testament heeft opgemaakt en bij welke notaris u dat heeft gedaan. De inhoud van het testament is niet openbaar, die kan uw familie bij de notaris inzien.

Kosten

De kosten die verbonden zijn aan het opstellen van een testament verschillen per notaris en hoeveel u wilt regelen, maar zijn meestal tussen 400 en 800 euro.

Testament opstellen zonder notaris?

U kunt er ook voor kiezen om bepaalde zaken te regelen zonder hulp van een notaris. Dit kan middels een codicil en is bedoeld voor kleine beslissingen, zoals het schenken van persoonlijke voorwerpen aan familieleden en uw specifieke wensen over uw uitvaart.

Een codicil dient u met de hand te schrijven, te dateren en op elke pagina uw handtekening te zetten. Het is handig om het codicil op een plek te bewaren waar uw erfgenamen het kunnen vinden.

Erfgenamen

In uw testament staat wat er met uw vermogen en bezit moet gebeuren na uw overlijden. U kunt erfgenamen aanwijzen of wettelijke erfgenamen onterven, maar u kunt ook geld of bezit schenken aan een goed doel. Wanneer u niks regelt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.

Executeur

Naast het aanwijzen van erfgenamen, kunt u ook een executeur aanwijzen. Deze persoon voert de wensen die in uw testament staan uit, zoals het verdelen van bezittingen of het organiseren van de uitvaart.

Wie?

U kunt een familielid, een kennis of een notaris aanwijzen als executeur, hij krijgt dan ook een wettelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden. Deze vergoeding kunt u in uw testament verhogen, verlagen of geheel wegnemen.

Bewindvoerder

Ook kunt u een bewindvoerder aanstellen indien u denkt dat uw familie niet op een verstandige wijze met uw erfenis kan omgaan. Dit kan zich voordoen als uw erfgenaam te jong is, een geestelijke handicap heeft of minderjarig is en nog onder toezicht staat van een volwassene die u niet vertrouwt.

Welke beslissingen?

De bewindvoerder neemt de beslissingen omtrent het erfdeel van uw erfgenaam. U regelt in uw testament wanneer het bewind eindigt, waarna uw erfgenaam zelf mag beschikken over zijn erfdeel.

Voogd voor minderjarigen

Indien u minderjarige kinderen heeft, kunt u in uw testament een voogd aanwijzen die hun zorg op zich zou kunnen nemen. Dit wordt testamentaire voogdij genoemd. U kunt een voogd ook zonder hulp van een notaris aanwijzen door deze persoon op te laten nemen in het gezagsregister. Dit dient u mede te delen aan de rechtbank.

Testament aanpassen

U kunt uw testament ook aanpassen indien u bijvoorbeeld andere erfgenamen wilt aanwijzen of uw bezittingen toch anders wilt verdelen. De notaris past uw testament aan en schrijft deze aanpassing ook in.

Levenstestament

U heeft ook de mogelijkheid om een levenstestament op te stellen, waarin u aan iemand toestemming verleent om namens u beslissingen te nemen als u dit zelf niet meer kunt. Deze situatie zou zich bijvoorbeeld voor kunnen doen als u in coma zou raken of dement zou worden.

Welke beslissingen?

In dit testament wordt dan geregeld waar deze persoon over mag beslissen. Deze beslissingen kunnen medische procedures inhouden, maar ook de beschikking over uw vermogen betreffen. Dit doet u ook samen met de notaris.

Zonder notaris?

Kiest u ervoor om een levenstestament op te stellen zonder notaris, kan het zijn dat deze niet geaccepteerd wordt bedrijven en instellingen, zoals de bank of en verzekeringsmaatschappij. Ook een levenstestament kan een notaris inschrijven in het Centraal Testamentenregister, zodat het duidelijk is wie welke beslissingen namens u mag nemen.

Wilt u meer weten over het testament? Lee dan bijvoorbeeld hier hoelang na overlijden een testament wordt geopend.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

testament opstellen

Veel gelezen artikelen

Bel nu