Te goeder trouw

Te goeder trouw

Velen hebben wel ooit van de term ‘te goeder trouw’ gehoord; het is immers op allerlei plekken in het wetboek te vinden. Het is het tegenovergestelde van ‘te kwader trouw’ en allebei termen spelen een rol in vele juridische discussies.  

Hier in het artikel gaan we bekijken wat de term te goeder trouw precies betekent, in welke gevallen een persoon als te goeder trouw gezien kan worden, in welke gevallen dat een rol speelt en wat het wetboek daarover stelt.  

Let wel: in dit artikel wordt enkel in civielrechtelijke context de term ‘te goeder trouw’ bekeken, dus wat betreft rechtsverhoudingen die er zijn tussen burgers onderling; niet wat betreft de context in het strafrecht 

 Te goeder trouw

Te goeder trouw noemt men ook wel bona fide en het is, zoals hiervoor genoemd, de tegenstelling van het zogenoemde te kwader trouw en dit noemt men ook wel mala fide. Bona fide betekent dat een persoon uit motieven die zuiver zijn, handelt. Dit houdt in dat er geen sprake is van een bepaalde vorm van kunstgrepen, misleiding, verzwijgingen, bedrog, wetenschap van een onwettige handeling, et cetera. 

 Niets in wet over

Echter, in het wetboek is nergens te vinden wat ‘te goeder trouw’ inhoudt of in welk geval een persoon te goeder trouw handelt. Daarentegen staat wel in het wetboek een uitleg van het geval wanneer goede trouw niet aanwezig is. Op deze wijze kan een persoon zich niet op goede trouw beroepen als hij het recht of de feiten waar het om draait, kende.  

 Ingewikkeld te bewijzen

Dit is echter voor de andere partij wel erg ingewikkeld om te bewijzen: hoe kan de wederpartij bewijzen dat diegene het betreffende feit kende? Die persoon kan dat gewoonweg ontkennen. Vandaar dat de wetgever daar een oplossing voor bedacht: ook als een persoon het recht of het feit niet kende, maar behoorde te kennen, kan deze persoon niet menen dat hij te goeder trouw handelde.  

 Onderzoek doen

Mogelijk dient hij zelfs een of ander onderzoek te doen, zodat deze feiten boven water komen. Ook stelt het wetboek dat iemand toch niet te goeder trouw is indien het onderzoek geheel onmogelijk is als hij goede verklaring had om te aarzelen.  

In welke situaties moet iemand te goeder trouw zijn?

Het wetboek stelt veel situaties waarin het te goeder trouw zijn een rol kan spelen. Hieronder zijn een paar genoemd: 

  • Bij de overdraging van een roerende zaak, bijvoorbeeld ingeval een koopovereenkomst, waarbij de verkoper (de partij die overdraagt) niet eigenaar is van de betreffende zaak, maar bijvoorbeeld alleen huurder is. Als de koper zich kan beroepen op te goeder trouw, is de overdracht rechtsgeldig en is het voor de eigenaar niet meer mogelijk de roerende zaak terug te eisen.  
  • In veel situaties betreffende faillissement is er duidelijk sprake van goede trouw.  
  • Voor de vraag welke termijn men dient te hanteren ingeval van verjaring.  
  • Bij onverschuldigde betaling, hierbij kan degene die dient terug te betalen wel degelijk aanspraak maken op de vergoeding van kosten, wel alleen ingeval hij te goeder trouw was.  

 Jurisprudentie te goeder trouw

Het is belangrijk dat men zich realiseert dat hierboven in het artikel alleen een uiteenzetting is gegeven van de wettelijke regeling van goede trouw. De term is immers niet enkel in het wetboek vormgegeven. De jurisprudentie heeft hierbij namelijk ook een grote invloed.  

Per apart geval 

Rechters geven in deze jurisprudentie namelijk per apart geval aan of men kan spreken van goede trouw of niet; zo bepalen rechters de exacte inhoud van een dergelijk begrip. Daar kan dan uiteindelijk een algemene lijn uit worden getrokken. Of iemand dus in een bepaald geval te goeder trouw is of niet, kan alleen worden verklaard door de specifieke omstandigheden van het geval; deze dienen getoetst te worden aan de jurisprudentie en de wet. Het is aan te raden om bij een desbetreffende beoordeling een goede jurist te benaderen.  

Conclusie

Te goeder trouw is op juridisch niveau vaak van belang en kan u soms in uw voordeel helpen in een juridische discussie. Dit geldt zowel civielrechtelijk, zoals hier in het artikel is besproken, als strafrechtelijk.  

 Te goeder trouw is een onduidelijk begrip dat zelfs door de wet niet wordt uitgelegd. In de wet is immers alleen uitgelegd in welk geval iemand niet te goeder trouw is, maar ook dat is in vage termen gedaan. De nadere regels en uitwerking van de term zijn vooral in de jurisprudentie te bevinden.  

 Het is aan te raden om een jurist in te schakelen bij specifieke vragen en discussies omtrent de goede trouw; die kan naar de meest recente jurisprudentie en de wettelijke bepalingen kijken.  

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

te goeder trouw

Veel gelezen artikelen

Bel nu