Schade door een ander? Mogelijk aanspraak op smartengeld

Schade door een ander? Mogelijk aanspraak op smartengeld

Wanneer je, door schuld van een ander, geestelijke of lichamelijke schade heeft opgelopen, kan je om smartengeld vragen. De bedoeling van smartengeld is het verminderen van jouw lijden, zoals jouw verdriet en pijn, zowel geestelijk als lichamelijk. Het is aan de rechter om de hoogte van jouw smartengeld te bepalen.

Recht op smartengeld

Er zijn vier situaties waarin je smartengelden kan eisen:

  • Door schuld van een ander heb je lichamelijke schade opgelopen. Je scheurt bijvoorbeeld uw enkelbanden af omdat je aangereden bent;
  • Door schuld van een ander heb je ernstige geestelijke schade opgelopen. Je hebt bijvoorbeeld als gevolg van een misdrijf een angststoornis opgelopen;
  • Door schuld van iemand anders is jouw goede naam of eer beschadigd. Er is bijvoorbeeld een naaktfoto van jou verstuurd;
  • Om je veel pijn of verdriet toe te doen, doet iemand expres iets ernstigs. Jouw hond wordt bijvoorbeeld door iemand gedood.

Andere schade

Alleen voor het lijden is smartengeld een schadevergoeding. Je kan een schadevergoeding eisen na onrechtmatige daad voor de andere opgelopen schade. Je kan ook om een vergoeding voor letselschade vragen bij lichamelijke schade, eventueel met hulp van een gespecialiseerde letselschade advocaat. Smartengeld is van de totale schadevergoeding slechts een onderdeel.

Hoogte van het smartengeld

Het is lastig vooraf te bepalen wat de hoogte van het smartengeld zal zijn. De invloed van de schade op jouw leven, de ernst van de schade en jouw leeftijd zijn allemaal voorbeelden van dingen die de rechter meeneemt in zijn beslissing. Ook vergelijkbare situaties en de hoogtes van het smartengeld dat anderen in vergelijkbare situaties ontvingen worden meegenomen in de beslissing.

Het vragen van smartengeld

De vraag om smartengeld is over het algemeen een ingewikkeld en langdurig proces. Indien je slachtoffer bent van een misdrijf of een familielid van een slachtoffer en je hebt recht op smartengeld, dan ka je via een strafzaak van de dader het smartengeld vragen. In deze situaties kan je ook om hulp vragen bij Slachtofferhulp.

Geld voor familie

Soms hebben ook partners en gezinsleden recht op een vergoeding:

  • Door de schuld van een ander raakt je partner of gezinslid ernstig en blijvend gewond of komt te overlijden (affectieschade). In dergelijke situaties kan je een vaste vergoeding van €12.500 tot €20.000 vragen;
  • Door de schuld van een ander bij een ongeluk raakt jouw partner of gezinslid ernstig gewond of hij/zij komt te overlijden (shockschade). Je hebt dit zien gebeuren of je hebt de gevolgen en nasleep hiervan gezien, waardoor je geestelijke schade hebt opgelopen;
  • Door de schuld van een ander is de goede naam of de eer van jouw partner of gezinslid, die is komen te overlijden, beschadigd;
  • Indien jouw partner of gezinslid is komen te overlijden kan je voor de andere schade regelmatig een vergoeding voor de andere schade krijgen. Voorbeelden van deze andere schade zijn de begrafeniskosten en het uitvallen van het salaris van de persoon die overleden is.

Smartengelden

Veelgestelde vragen over smartengeld

Wat valt onder smartengeld?

Het betreft immateriële schade. Het is een schadevergoeding. Het is een vorm van schade welke niet direct in geld is uit te drukken. Dit zorgt ervoor dat het bedrag moeilijk is te bepalen.

Hoe bepaal je de hoogte van het geldbedrag?

Het soort letsel en de ernst van het letsel is van belang. Hoe ernstig het letsel is volgt uit een percentage. Dit percentage is dan gelijk aan het functieverlies en de derving van de levensvreugde van de persoon.

Heb je altijd recht op smartengeld?

Het is de rechter die uiteindelijk beslist of recht bestaat op deze geldsom. Wanneer een ander lichamelijke of geestelijke schade heeft veroorzaakt, kan het zo zijn dat je recht hebt op smartengeld. De persoon dan wel organisatie die deze schade heeft veroorzaakt moet deze dan betalen. Dit is anders als deze persoon is verzekerd. Dan betaalt de verzekering de schade.

Hoe werkt smartengeld?

De vergoeding die je krijgt na een ongeluk ter compensatie van lichamelijke pijn, verdriet en verminderde levenslust, heet smartengeld. Een slachtoffer van een ongeluk zal hier vaak mee te maken hebben. Een schadevergoeding in de vorm van smartengeld ligt in zo’n geval voor de hand.

Heeft smartengeld invloed op uitkering?

Dit geld bedrag kan invloed hebben op je uitkering. Het wordt namelijk niet gezien als inkomen. Desondanks kan het wel gevolgen hebben voor de hoogte van je bijstand. Per gemeente kan dit overigens verschillen.

Is het belastingvrij?

Het geldt niet als inkomen. Dit maakt dat er in principe geen inkomstenbelasting over geheven wordt.

Verbintenissenrecht advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in verbintenisrechtelijke zaken.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Smartengeld

Veel gelezen artikelen

Bel nu