Lawspot Advocaten

Smaad en laster schadevergoeding

Smaad en laster schadevergoeding

Schadevergoeding

Op het internet vind je tegenwoordig dagelijks ernstige beschuldigingen. Soms staan zulke uitingen in kranten. Deze beschuldigen kunnen over de grens gaan en reputatieschade veroorzaken. Indien dit het geval is, kunnen we spreken van laster, smaadschrift of smaad. Mede met hulp van een gespecialiseerde advocaat kan iemand hiervan aangifte doen. Deze persoon ontvangt dan vaak een schadevergoeding. Deze ernstige beschuldigingen kunnen ook vallen onder bijvoorbeeld onrechtmatige publicatie.

Recht op rectificatie

Naast het recht op schadevergoeding bij smaad en laster heb je ook recht op rectificatie indien een publicatie onrechtmatig is. Eiser start een kort geding waarin hij rectificatie eist, indien hij dit noodzakelijk acht. In zo’n zaak eist de advocaat van de voorzieningenrechter/ kortgedingrechter een veroordeling van de gedaagde tot het plaatsen van een rectificatie.

Dwangsom

Deze rectificatie is dan met bijbehorende straf van een dwangsom. Voor eiser is het belangrijk om samen met de advocaat af te spreken en te overleggen over de tekst van de rectificatie en wanneer de tekst geplaatst wordt.

Afweging

De rechter moet bij het beoordelen van de rechtmatigheid van een uitlating steeds een afweging maken.

Recht op bescherming persoonlijke levenssfeer

Hierbij staat aan de ene kant het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hieronder valt ook het belang om niet op een onrechtmatige manier onderworpen te worden aan misleidende verdachtmakingen door de publicatie.

Recht op vrijheid van meningsuiting

Aan de andere kant staat het recht op vrijheid van meningsuiting, waaronder ook de persvrijheid valt. Persvrijheid betekent echter niet dat de pers zomaar alles mag zeggen wat zij denken.

Schadeplichtig

De rechter kan kritische uitlatingen enkel toestaan indien er voldoende onderbouwing voor in het feitenmateriaal te vinden is. Is dit niet het geval, kan degene die de uitlating heeft gedaan schadeplichtig zijn.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin
Smaad en laster schadevergoeding

Veel gelezen artikelen

Bel nu