Schuldeisersverzuim

Schuldeisersverzuim

Soms kan het voorkomen dat een schuldeiser poogt te belemmeren dat een schuldenaar de verplichtingen die hij heeft nakomt. Hierdoor ontstaat er voor de schuldeiser een mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen en/of aan de betreffende overeenkomst een einde te maken. Dit is echter zonder de regeling betreffende schuldeisersverzuim mogelijk, maar het schuldeisersverzuim gaat zo’n geval dus tegen. Hier wordt het schuldeisersverzuim besproken; onder andere wat het precies inhoudt, wat de gevolgen ervan zijn en tot slot worden er een paar voorbeelden benoemd.

Wat is schuldeisersverzuim?

Er ontstaan onder andere verplichtingen doordat men overeenkomsten sluit. Hierbij kan men denken aan een verplichting om diensten of goederen te leveren. Of bijvoorbeeld de verplichting om een bepaald geldbedrag te betalen. Als de schuldenaar niet op tijd aan een verplichting voldoet, verkeert hij in een zogenoemd verzuim. Het gevolg hiervan is dat een overeenkomst die gesloten is, ontbonden kan worden en dat er onder andere schadevergoeding gevorderd kan worden.

Schuldeiser in verzuim

Echter, het kan voorkomen dat de schuldeiser in verzuim verkeert in plaats van de schuldenaar. Dit is het geval als de schuldeiser het mogelijk maakt dat de schuldenaar niet zijn verplichtingen kan nakomen. Denk hierbij aan het niet verlenen van medewerking die juist noodzakelijk is of door andere hindernissen. Het is daarbij wel een belangrijke eis dat die betreffende verhindering toerekenbaar is aan de schuldeiser.

Niet voldoen aan verplichtingen

Bovendien spreekt men van schuldeisersverzuim als de betreffende schuldeiser toerekenbaar niet voldoet aan de verplichtingen die hij zelf heeft, waarna de betreffende schuldenaar zich beroept op opschorting.

Aantal voorbeelden

Zoals hiervoor is gebleken, spreekt men van schuldeisersverzuim als de schuldeiser in verzuim verkeert en de schuldenaar hierdoor niet meer in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder volgen een paar voorbeelden hiervan:

  • Een individu bestelt een zaak bij een website en betaalt hiervoor. Als de website de zaak af wil laten leveren via de post, is het individu niet thuis en hierdoor kan hij de zaak niet ophalen.
  • Een autoverkoper verkoopt een auto en hierbij is de afspraak gemaakt dat de verkoper pas dient te leveren als het geld is overgemaakt door de koper. De autoverkoper weigert echter zijn rekeningnummer te zeggen tegen de koper en hierdoor is het voor de koper niet mogelijk om geld over te maken. Daardoor hoeft de auto ook niet geleverd te worden door de verkoper.
  • Een webdesigner maakt een afspraak met zijn ontwerper dat de ontwerper een paar keuzes moet maken voor het nieuwe design van de website. De ontwerper weigert echter voor een lange periode deze keuzes te maken. Uiteindelijk maakt hij de keuzes twee dagen voor de dag dat de deadline van de webdesigner afloopt. Hierdoor is het niet mogelijk dat de webdesigner zijn verplichting, namelijk het op tijd afleveren van de website, niet kan nakomen.

Er zijn op deze wijze nog vele andere gevallen te verzinnen waarin men kan spreken van schuldeisersverzuim. Als je twijfelt of er in jouw situatie sprake is van schuldeisersverzuim, is het aan te raden om een jurist in te schakelen.

Gevolgen schuldeisersverzuim

Indien er schuldeisersverzuim is, betekent dat meteen dat het voor de betreffende schuldenaar niet meer mogelijk is om in verzuim te komen. Concluderend: schuldeisersverzuim verzet zich tegen het feit dat de schuldeiser voor verhindering zorgt bij het nakomen van de overeenkomst door de schuldenaar, waardoor de schuldeiser bijvoorbeeld schadevergoeding of ontbinding kan eisen. Als de schuldenaar al in verzuim was, eindigt dat betreffende verzuim door schuldeisersverzuim.

Executiemaatregel niet mogelijk

Als er schuldeisersverzuim is, is het niet mogelijk voor de schuldeiser om executiemaatregelen te nemen. Een voorbeeld hiervan is de beslaglegging.

Rechter

Bovendien is het mogelijk dat de schuldenaar de rechter vraagt om hem te bevrijden van zijn schuld. Dit betekent dat de schuldenaar in dat geval zijn verplichtingen niet meer zou moeten nakomen doordat het schuldeisersverzuim geldt. Hieraan kan de rechter echter wel wat voorwaarden stellen.

Uitgebreide regels schuldeisersverzuim

De regels betreffende schuldeisersverzuim zijn zeer uitgebreid. Hierdoor worden hier in het artikel niet alle gevolgen genoemd die eventueel van belang kunnen zijn bij het schuldeisersverzuim. Er zijn ook voor specifieke overeenkomsten aparte regels opgenomen in de wet (naast de algemene gevolgen die er zijn voor schuldeisersverzuim). Verder is het mogelijk dat in een gesloten overeenkomst een specifieke handelswijze of specifiek gevolg zijn gezet voor zo’n geval. Dit is ook mogelijk in de algemene voorwaarden.

Conclusie

Het schuldeisersverzuim is opgenomen in de wet en zorgt ervoor dat de schuldenaar beschermd wordt tegen een schuldeiser die zelf bijdraagt aan het feit dat het niet mogelijk is om na te komen. Hierdoor stopt het verzuim van de betreffende schuldenaar en/of is het niet meer mogelijk om te starten.

Jurist inschakelen

In elk individueel geval kunnen de juridische regels over het schuldeisersverzuim zorgen voor verschillende uitkomsten. Deze zijn normaliter niet makkelijk meteen te herkennen. Het is om die reden aan te raden om een gespecialiseerde verbintenissenrecht advocaat in te schakelen als je te maken krijgt met belangrijke zaken en/of discussies betreffende het schuldeisersverzuim.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

schuldeisersverzuim

Veel gelezen artikelen

Bel nu