Scheidingspapieren

Scheidingspapieren

De echtscheiding is doorgaans geen prettige procedure, deze wordt graag snel in het verleden gelaten. De zogenaamde scheidingspapieren ondervinden daardoor niet altijd de belangrijke waarborging die deze mogelijk wel nodig kunnen hebben. Deze kunnen daardoor kwijtraken. Wat zijn daar de gevolgen van?

Mijn echtscheidingspapieren zijn kwijt

In Nederland vinden er op jaarlijkse basis rond de 20.000 echtscheidingen plaats. Het is algemeen bekend dat dit voor geen enkele partij een prettige situatie is, maar vaak wel van groot belang. Eenmaal achter de rug, dan geeft dat enorme opluchting en wil men dit doorgaans zo snel mogelijk vergeten.

Scheidingspapieren opnieuw nodig?

Het is echter niet ondenkbaar dat je na jouw echtscheiding toch nog met jouw scheiding kan worden geconfronteerd. Denk dan aan de mogelijkheid dat je toch nog zekere onderdelen van de papieren moet kunnen aantonen. Een voorbeeld daarvan kan zich voordoen op het moment dat je een hypotheek wil afsluiten, of in het geval dat er  na de scheiding nog schulden blijken die in het huwelijk zijn aangegaan.

Wat als je de scheidingspapieren verloren bent?

Als iemand over wil gaan tot een echtscheiding, dan dient dit op officiële wijze te worden gedaan. Vandaar dat er ook een zekere lading aan papierwerk bij komt kijken. Voor wat extra overzicht staan hieronder alle stappen van een echtscheidingsprocedure op een rij. Hierbij worden alle officiële papieren die nodig zijn vermeld.

Scheidingspapieren in scheidingsprocedure

Het verzoekschrift

Met het indienen van het verzoekschrift begint het scheidingsproces. Dit doe je bij de rechtbank, maar niet zelf. Het is namelijk vereist dat een scheidingsadvocaat dit voor jou doet. Daarbij bestaat de mogelijkheid om dit samen te doen, maar je kan ook eenzijdig een verzoekschrift indienen.

Verzoekschrift samen indienen met partner

Samen een verzoekschrift indienen houdt in dat je na zeker overleg de keuze maakt om het huwelijk te beëindigen. Dan is ook slechts één echtscheiding advocaat of één mediator nodig. Dit is dus een voordelige en ook prettige optie, mits het huwelijkspaar geen knallende ruzie heeft. Vanzelfsprekend wordt dus nog wel vereist dat partijen met elkaar kunnen opschieten.

Verzoekschrift alleen indienen

Eenzijdig het verzoek indienen is ook een mogelijkheid. Er is dan dus sprake van een ruzie tussen de partijen waardoor samen tot een overeenkomst komen geen zin heeft. Jouw ‘partner’ ontvangt dan binnen een termijn van twee weken een kopie van het door jou ingediende verzoekschrift. Dan bestaat er de mogelijkheid voor jouw ‘wederhelft’ om een advocaat in de hand te nemen en hiertegen bezwaar te maken.

Het echtscheidingsconvenant

Het is doorgaans het geval dat een echtscheidingsconvenant wordt opgemaakt door óf een advocaat, óf een mediator. Toch bestaat er de mogelijkheid om deze zelf, als scheidende partij, op te stellen. Dit schriftelijk stuk is bedoeld om bepaalde overeenkomsten omtrent de verdeling van jullie eigendom (zoals de alimentatie) in op te nemen.

Echtscheidingsconvenant bij de rechter

Door het echtscheidingsconvenant op te stellen kan bij de rechtbank van de rechter worden verlangd om deze te verbinden aan zijn uitspraak. Daarmee verkrijgt het document een zogenaamde executoriale titel. Dit houdt in dat de inhoud van het stuk, dus al die overeenkomsten en afspraken, ook daadwerkelijk afdwingbaar zijn door de partijen.

Deurwaarder bij niet nakomen van afspraken

Als de afspraken in het echtscheidingsconvenant via de rechter zijn vastgelegd, verkrijg je de mogelijkheid om een deurwaarder op de tegenpartij af te sturen in het nadelige geval dat deze niet langer zijn verplichte alimentatie betaalt.

Het ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is vereist als er kinderen binnen het huwelijk zijn. Het is verstandig om het ouderschapsplan door de advocaat of door de mediator te laten opstellen. Zoals de naam al enigszins verraadt, betreft dit stuk de gehele regeling omtrent het ouderschap. Daarbij worden er afspraken gemaakt over:

  • de omgang met het kind na de scheiding
  • de verplichting tot alimentatie aan het kind
  • hoe de opvoeding van het kind verder zal verlopen.

Het is aan de ouders om hierover tot een overeenkomst te komen, maar in het geval dat zij er niet samen uitkomen, kan de rechter de knoop doorhakken. In zijn beslissing zal hij daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen.

De echtscheidingsbeschikking

De echtscheidingsbeschikking bevat de letterlijke uitspraak die de rechter doet over de echtscheiding in zijn geheel. In dit stuk staan daarom alle overeengekomen bepalingen. Door de rechterlijke uitspraak zijn beide partijen er dan ook aan gehouden om deze afspraken na te leven. Het komt voor dat het echtscheidingsconvenant aan de beschikking bevestigd wordt. Dit kan eventueel samen met het ouderschapsplan.

De akte van berusting

De akte van berusting is een soort bewijs dat de partijen beloven dat ze niet in beroep zullen gaan tegen de door de rechter gedane uitspraak. Het is namelijk voor het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente vereist dat hoger beroep geen mogelijkheid meer is. Deze akte van berusting staat dan tegenover de termijn voor hoger beroep van drie maanden, die kan ook worden afgewacht voordat het wordt ingeschreven bij de gemeente. Beide opties komen tot dezelfde uitkomst, het is dus compleet afhankelijk van de partijen welke keuze zij het prettigst vinden.

De akte van echtscheiding

De akte van echtscheiding wordt verkregen bij het inschrijven van de echtscheiding bij de gemeente. De echtscheiding wordt dan samen met de echtscheidingsbeschikking bij de gemeente ingeschreven. Het betreft dan de huwelijksakte inclusief een einddatum, oftewel de datum waarop dit huwelijk definitief is beëindigd. Na het verkrijgen van dit document is de echtscheiding dan eindelijk voldaan.

Veel papierwerk

Zoals uit het voorgaande blijkt, er gaat ontzettend veel papierwerk om in de procedure van de echtscheiding.

scheidingspapieren

Regels omtrent het bewaren van scheidingspapieren

Voor het bewaren van jouw echtscheidingspapieren zijn er drie relevante instanties. Bij elk van deze kan een van bovenstaande documenten worden gevonden. Ook voor deze bewaring gelden weer regels.

Scheidingspapieren bij advocaat

De hoofdregel is dat de advocaat die betrokken was bij de echtscheiding gehouden is door de Nederlandse Orde van Advocaten tot het bewaren van jouw dossier voor een termijn van vijf jaren nadat de zaak tot een einde is gekomen. Pas na het verstrijken van deze termijn, mag de advocaat zich ontdoen van jouw dossier.

Advocaat 5 jaar aansprakelijk voor fouten

Deze termijn geldt niet zomaar. De advocaat is namelijk nog voor de termijn van vijf jaren aansprakelijk voor door hem gemaakte fouten ten tijde van de echtscheiding. Dit vereiste is vergaand, want zelfs na het overlijden van de advocaat (of het einde van zijn advocatenkantoor), moet dit echtscheidingsdossier nog bewaard worden.

Advocaat 7 jaar persoonsgegevens bewaren

Voor louter de persoonsgegevens binnen de echtscheiding dient de advocaat deze voor zelfs een termijn van zeven jaren te bewaren voordat hij zich daarvan mag ontdoen.

Scheidingspapieren bij gemeente

Naast de advocaat is ook de gemeente gehouden om alle aktes van de burgerlijke stand te bewaren. Zo wordt de gemeente wettelijk verplicht om de akte van scheiding te bewaren. De wet bepaalt namelijk dat deze akte in het huwelijksregister behoort te worden opgenomen. Het register wordt echter gesloten vanaf de inschrijving van de scheiding bij de gemeente.

Bewaartermijn gemeente

Bij de gemeente geldt een aanzienlijk langere termijn dan bij de advocaat. De gemeente is namelijk verplicht om de akte van scheiding voor een termijn van 75 jaar vanaf de inschrijving te bewaren. Vanzelfsprekend dat de gemeente dus een archief heeft.

Archief van de gemeente

In het archief van de gemeente zal het document al die tijd bewaard blijven. De Archiefwet vereist dat dit archief beheerd moet worden door een gemeentearchivaris die daartoe is gediplomeerd – en dus bevoegd is.

Scheidingspapieren bij rechtbank

Als laatste is ook de rechtbank waar de scheiding plaatsvond, gehouden om de echtscheidingsbeschikking te behouden. Hiervoor geldt geen termijn, maar het stuk moet voor altijd worden bewaard. Daarbij geldt dat de echtscheidingsbeschikkingen gemaakt voor het jaar 1990 bewaard moeten worden in het regionaal archief. Daarbij bestaat er nog een onderscheid tussen het zogenaamde grosse, het officiële afschrift van de echtscheidingsbeschikking en de reproductie. Dat is dus een kopietje van het grosse.

Huwelijkse voorwaarden

In de huwelijkse voorwaarden kan je afspraken maken over jouw schulden en bezittingen. De notaris helpt jou hierbij. Je spreekt af hoe je jouw vermogen gaat verdelen bij een eventuele echtscheiding of bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Lees hier meer over de huwelijkse voorwaarden na scheiding.

Familierecht advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in familierecht zaken.

Meer weten over echtscheidingen?

Lees meer over bijvoorbeeld:

Veelgestelde vragen

Hoe kom je aan scheidingspapieren?

De scheidingspapieren moet je bij verzoekschrift aan de rechter verzoeken. Dit moet je doen met de hulp van een advocaat. Dit kan je zowel alleen als samen met je (ex) partner doen.

Hoeveel kosten scheidingspapieren?

De kosten van een echtscheiding en scheidingspapieren zijn per geval verschillend. Je moet er in ieder geval rekening mee houden dat dit duizenden euro’s kan kosten.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

scheidingspapieren

Veel gelezen artikelen

Bel nu