Scheiden van tafel en bed: scheiden onder voorbehoud

Scheiden van tafel en bed: scheiden onder voorbehoud

Het scheiden van tafel en bed is een mogelijkheid voor mensen die niet willen overgaan tot een definitieve echtscheiding. Je moet dan alsnog afspraken maken wat betreft de verdeling van de boedel, eventuele alimentatie en jouw huis. Als het je lukt om deze afspraken te maken in goed overleg, dan is een advocaat niet nodig en kan een mediator volstaan. Wanneer zelfs een mediator niet nodig is dan kunt je de scheiding van tafel en bed online regelen.

Wat houdt het in?

Wanneer je besluit te scheiden van tafel en bed dan blijf je volgens de staat nog wel getrouwd, maar woon je niet meer samen en heb je geen bezittingen meer samen. Hierdoor verlies je dus ook de verantwoordelijkheid voor de schulden van jouw ex. Het verschil zit hem dus in het feit dat de scheiding niet officieel is en dat de onderhoudsplicht nog steeds bestaat.

Met een ander trouwen of geregistreerd partnerschap

Daarnaast heb je ook niet de mogelijkheid om met een ander te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Je hebt deze mogelijkheid pas wanneer je volgens de wet gescheiden bent. Wanneer je een geregistreerd partnerschap hebt, kun je niet scheiden van tafel en bed. Deze mogelijkheid heb je alleen wanneer je getrouwd bent.

Waarom zou je kiezen om te scheiden van tafel en bed?

Geloofsredenen

Bij sommige bevolkingsgroepen wordt er gekozen om te scheiden van tafel en bed als gevolg van het geloof.

Financiële en fiscale redenen

Daarnaast kan deze keuze ook gemotiveerd zijn door financiële redenen, omdat je nog wel fiscale partners blijft. Daardoor verdwijnen een aantal fiscale voorwaarden indien je besluit te scheiden van tafel en bed. Je kunt bijvoorbeeld het recht op heffingskortingen verliezen. Je kunt de pensioenrechten alvast verdelen, zonder dat dit fiscale gevolgen heeft.

Scheiden van tafel en bed hypotheek

Ook kan de overwaarde van je huis al verdeeld worden, door het nemen van een hypotheek waarvan de hypotheekrente alvast kan worden afgetrokken en wanneer 50 procent van de overwaarde niet op een andere manier beschikbaar is.

Vermijden schulden van onderneming

Wanneer een van de partners een eigen onderneming heeft, dan kan de schuld van de ene partner niet worden verhaald op de ander.

De procedure

De procedure bij het scheiden van tafel en bed kent veel gelijkenissen met een normale scheidingsprocedure. Ondanks dat je officieel nog getrouwd bent. Voor de echtscheidingsprocedure is een advocaat ook niet verplicht en kan een mediator volstaan. Wanneer er sprake is van een duurzame ontwrichting van de relatie zal de scheiding van tafel en bed door de rechter worden toegewezen.

Afspraken kinderen en vermogen

Ook dienen er afspraken gemaakt te worden wat betreft het huis, de verdeling van de boedel en het vermogen. Indien er sprake is van minderjarige kinderen, dan dienen de ouders een ouderschapsplan op te stellen. Ook de alimentatie moet geregeld worden bij het scheiden van tafel en bed.

Inschrijving scheiding

In het huwelijksregister van de griffie van de rechtbank zal de scheiding van tafel en bed worden opgenomen. De beschikking van het scheiden van tafel en bed dient binnen een periode van zes maanden te worden ingeschreven. Indien dit niet gebeurt zal deze beschikking haar kracht verliezen en bent je dus niet meer gescheiden van tafel en bed. Wil je tijdens het proces hulp van een juridische specialist, klik dan hier.

Beëindiging van het scheiden van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed kan tot de dood in stand worden gehouden. Echter, indien je niet langer gescheiden wilt zijn van tafel en bed, dan heb je de mogelijkheid om de scheiding van tafel en bed te ontbinden. Je dient dan naar de rechter te gaan om aan hem mede te delen dat je weer getrouwd wil zijn voor de wet. Daarnaast kun je de scheiding van tafel en bed ook omzetten in een echtscheiding.

Wat zijn de gevolgen van het scheiden van tafel en bed?

Gelijkenissen met een echtscheiding

Bij het scheiden van tafel en bed zijn er veel overeenkomsten met een normale echtscheiding. Zo moet je een ouderschapsplan opstellen en moet het vermogen en de schulden van jullie verdeeld worden.

Partneralimentatie

Financieel ben je gescheiden nadat de scheiding van tafel en bed is uitgesproken. Hierbij is het ook van belang dat er afspraken worden gemaakt over partneralimentatie. De regelingen omtrent kinderalimentatie worden in het ouderschapsplan behandeld.

Pensioen

Ook wordt jullie ouderdomspensioen verdeeld nadat de scheiding van tafel en bed uitgesproken is. Anders dan bij een echtscheiding wordt het nabestaandenpensioen niet verdeeld, dit dient pas te gebeuren wanneer jullie officieel niet meer getrouwd zijn.

Scheiden van tafel en bed en uitkering

Nadat de scheiding van tafel en bed is uitgesproken, gaat de uitkering anders. Hierna krijg je een uitkering voor een alleenstaande. Wel is het van belang dat jij ook niet meer samenwoont met de ex-partner. Afgesproken partneralimentatie kan ook nog van belang zijn voor de hoogte van de uitkering.

Erfenis

Het erven van jouw partner en omgekeerd gebeurt niet meer zodra de scheiding van tafel en bed is uitgesproken. Als jij alsnog wilt dat jouw partner van jou erft, dan zal dit testamentair geregeld moeten worden.

Advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde scheidingsadvocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden en Utrecht. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in scheidingszaken. Klik hier voor een contactformulier voor een advocaat of bel ons via: 085 –5000 202.

Meer weten over het scheidingsrecht?

Lees meer over bijvoorbeeld:

Veelgestelde vragen scheiden van tafel en bed

Wat kost scheiden van tafel en bed?

De kosten van advocaten zijn rond de 150 tot 220 euro per uur. Dit is een fors bedrag, dus je kunt altijd bij ons vragen of je in aanmerking komt voor rechtsbijstand. Nadat een advocaat is ingehuurd, zal deze samen met jou een planning opstellen en een inschatting van de kosten maken.

De uiteindelijke rekening die je zal moeten betalen hangt af van de tijd die de advocaat nodig heeft gehad om de scheiding in orde te maken. Als jij recht hebt op rechtsbijstand of pro deo dan hoef je alleen een vaste eigen bijdrage aan de advocaat te betalen. Deze eigen bijdrage kan verschillen naar mate jouw inkomen toeneemt. Gemiddeld zal dit ergens tussen de 208 euro en 875 euro liggen.

Probeer samen met jouw partner een advocaat in te schakelen. Hierdoor kun je de kosten splitsen en wordt het voor jullie allebei een stuk makkelijker te betalen.

Wat zijn de voordelen van scheiden van tafel en bed?

  • Door een geloofsovertuiging kan een volwaardige scheiding geen optie zijn. In dat geval is het scheiden van tafel en bed een goed alternatief. Hoewel je officieel nog wel getrouwd blijft, zijn jullie niet meer afhankelijk van elkaar.
  • Het kan ook zo zijn dat jouw financiële situatie zich niet leent voor scheiden. In dat geval is scheiden van tafel en bed een goedkopere optie met een vergelijkbaar resultaat. Ditzelfde geldt wanneer je simpelweg niet meer samen wilt wonen.
  • Ten slotte kan het een uitkomst zijn wanneer je nog niet helemaal zeker bent of je wel echt wilt scheiden. In dat geval is scheiden van tafel en bed een beter alternatief omdat het aanzienlijk eenvoudiger is dan volledig hertrouwen.

Wat zijn de nadelen van scheiden van tafel en bed?

  • Het scheiden van tafel en bed duurt even lang als een normale echtscheiding.
  • De kosten voor een scheiding van tafel en bed liggen niet lager dan een normale echtscheiding.
  • Je kan de drie jaren hierna niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan met een ander dan jouw ex.

Moet ik apart wonen bij scheiden van tafel en bed?

Nee. Wanneer de scheiding van tafel en bed uitgesproken is, mag je dat zelf beslissen. Jij en jouw partner kunnen samen deze beslissing nemen. Vergeet niet dat het van belang kan zijn voor jouw uitkering of je samen woont of niet.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

scheiden van tafel en bed

Veel gelezen artikelen

Bel nu