Scheiden met kinderen? Dit moet je weten

Scheiden met kinderen? Dit moet je weten

Ben je van plan om te scheiden, maar heb je kinderen met je aanstaande ex-partner? In dit artikel staat met welke dingen je in dat geval rekening moet houden.

Ouderschapsplan om te scheiden met kinderen

Wanneer de ouders van minderjarige kinderen gaan scheiden, zijn de ouders wettelijk verplicht om afspraken over de zorg en opvoeding van de kinderen te maken. Deze afspraken leggen de ouders vast in een zogenaamd ouderschapsplan. In het ouderschapsplan worden in principe alle onderdelen aangekaart die nodig zijn om goede regelingen en afspraken voor de kinderen te realiseren.

Echtscheidingsconvenant

Je dient bij de rechtbank een echtscheidingsconvenant in te dienen als je gaat scheiden. Het ouderschapsplan is hierbij een verplicht onderdeel wanneer jullie gaan scheiden en samen kinderen delen.

Doel ouderschapsplan

Het ouderschapsplan moet vastgelegd worden. Hierdoor is de kans dat er nog misverstanden ontstaan over de opvoeding en de verzorging van gedeelde kinderen geminimaliseerd.

Geregistreerd partnerschap

Ben je niet getrouwd maar wel geregistreerd partner en hebben jullie gezamenlijk gezag over de kinderen? Dan is het ouderschapsplan ook verplicht als jullie besluiten om het partnerschap te beëindigen.

Hulp van mediator

Het kan handig zijn om een mediator in te schakelen om zeker te zijn van de kwaliteit van de afspraken van het ouderschapsplan. Hulp nodig van één van onze mediators? Bel ons dan direct via 085 – 5000 202 of vul het contactformulier in.

Online scheiden

Zijn jij en je partner nog in staat om zelf goed overleg te hebben en is er geen kans op escalatie, dan kan je ook kiezen voor online scheiden. Dit is een snellere en goedkopere manier om te scheiden vergeleken met bijvoorbeeld een echtscheiding advocaat.

scheiden met kinderen

Onderdelen ouderschapsplan

De onderdelen van van het ouderschapsplan verschillen per geval. Het plan moet in ieder geval duidelijkheid geven over de situatie na het scheiden voor de kinderen. Daarom moeten de volgende onderdelen in ieder geval altijd opgenomen worden.

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag houdt in dat je als ouder wettelijk gezien je minderjarige kinderen moet vertegenwoordigen. Dit gezag geeft je de controle over het vermogen dat jouw kind mogelijk heeft. Daarnaast heb je ook rechten en plichten die de opvoeding en de verzorging van de minderjarige kinderen aangaan.

De verblijf- en woonplaats van de kinderen

De eerste grote stap om de omgangregeling in juiste banen te leiden, is het vaststellen van de verblijf- en woonplaats. Hierbij horen ook afspraken of regelingen waarbij de kinderen bijvoorbeeld twee keer in de week bij de moeder langskomen.

Verdeling van taken

Ook is het mogelijk dat jullie besluiten bepaalde taken bij de ene ouder en andere taken bij de andere ouder te leggen. Bijvoorbeeld school bij de één en sport bij de ander. Het is vanzelfsprekend belangrijk dat afspraken haalbaar zijn voor beide.

Afspraken op wekelijke basis

In het ouderschapsplan zullen op wekelijkse basis afspraken vast moeten leggen. Het valt ook hier aan te raden dat je gebruik maakt van een mediator. Zo worden de belangen van de kinderen in ieder geval vertegenwoordigd. Daarnaast kan het voorkomen dat onevenredig veel last op één van de ouders valt.

Contact na het scheiden tussen ouders en kinderen

Op wat voor wijze wordt contact gelegd en behouden tussen ouders en kinderen nadat de scheiding officieel is geworden? Het is een regel dat een kind te allen tijde contact kan leggen met beide ouders. Dit contact kan op veel verschillende manieren gelegd worden. Denkbaar is via de telefoon of via e-mail.

Contact tussen de ex-partners/ouders

Hoewel je gaat scheiden, deel je nog steeds kinderen. Daarbij blijf je verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen. Dit kan onmogelijk goed verlopen zonder goede communicatie tussen ouders.

Informatie- en communicatieplicht

Er geldt voor beide ouders een informatie- en communicatieplicht. Dit kan over allerlei onderwerpen gaan. Zo kan het zijn dat er op school iets belangrijks gaande is wat de andere ouder ook moet weten. Bij belangrijke medische situaties van het kind, moeten beide ouders hiervan ook op de hoogte zijn. Over deze onderwerpen dienen jullie samen te beslissen. In een extreme situatie is het verstandig om dit ‘in het echt’ te doen in plaats van via de telefoon. Simpelere zaken kunnen ook prima via e-mail besproken worden. Dat is genoeg om te voldoen aan de communicatieplicht.

Geldzaken

Totdat kinderen de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben, is kinderalimentatie verplicht.

Levensonderhoud

Het is de plicht van ouders om de kinderen te voorzien in de bekostiging van levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen in het algemeen. Dit zijn de belangrijkste kosten. Deze kosten zijn namelijk voor ieder kind van levensbelang.

Overige kosten

Wanneer een kind op kamp gaat of graag een cadeautje wil kopen voor het feestje van een schoolvriendje, is het niet van belang voor de alimentatie. Wederom is het aan jullie beiden om hierover regelingen te treffen.

Bijzondere dagen

Er zijn ook bijzondere dagen in de levens van jullie kinderen. Hierbij valt te denken aan schoolvakanties en verjaardagen. Het kan zijn dat deze bijzondere dagen net niet vallen op de dagen of weken waarin jij verantwoordelijk bent voor de kinderen. Het is verplicht dat beide ouders zich flexibel opstellen voor dit soort dagen. Soms is het niet anders dan dat één van jullie af zal moeten wijken van afgesproken data.

Veranderde situaties

Belangrijk is dat je bespreekt wat er gebeurt bij bepaalde veranderingen. Denk aan de situatie dat je gaat verhuizen of een nieuwe partner vindt. Het is ook mogelijk dat andere zaken zoals de tijden waarop kinderen naar bed moeten of hoeveel zakgeld de kinderen krijgen alvast vastlegt in het ouderschapsplan.

scheiden met kinderen

Het opstellen van het ouderschapsplan

Zoals eerder vermeld is het verplicht dat er een ouderschapsplan toegevoegd wordt als je gaat scheiden en je samen kinderen hebt. Het ouderschapsplan en de echtscheidingsconvenant dien je samen met het verzoek tot scheiding in bij de rechter.

Scheiden met minderjarige kinderen

Als je minderjarige kinderen hebt en een verzoek tot scheiding indient bij rechter zonder een ouderschapsplan, dan zal de rechter de echtscheiding niet bekrachtigen.

In gesprek met elkaar

De makkelijkste manier om een ouderschapsplan op te stellen is door samen in gesprek te gaan met je ex-partner. Ga samen op zoek naar de beste oplossingen voor de kinderen.

Ouderschapsplan herzien

Het is sterk aan te raden dat jullie op jaarlijkse basis het ouderschapsplan uitgebreid bij langs gaan om te kijken of jullie nog steeds allebei achter de opgenomen afspraken staat. Is dit niet het geval, dan dan kunnen er door een gezamenlijk overleg misschien wel wat aanpassingen gedaan worden.

Verwerking van het scheiden door de kinderen

Het laatste puntje dat wij graag aan willen stippen in deze blog is dat het ongelooflijk belangrijk is dat je goed omgaat met het verwerkingsproces van de scheiding door de kinderen. Ieder kind zal anders omgaan met een scheiding van zijn of haar ouders. De één zal het in z’n eentje kunnen verwerken, terwijl de ander misschien wel therapeutische hulp nodig heeft.

Verwerking vastleggen?

Het omgaan met de verwerking is lastig vast te leggen in het ouderschapsplan. Bespreek dit echter wel met je aanstaande ex-partner. Blijf dit ook bespreken na de scheiding. Als je het volledig negeert kan het gebeuren dat je kind serieuze schade oploopt.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Meer weten over familierecht?

Lees meer over bijvoorbeeld:

Familierecht advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Zwolle. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in familierecht zaken.

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost het om te scheiden?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het geval. Als jullie scheiden met hulp van een advocaat, dan zullen jullie samen deze kosten moeten betalen. Naast de kosten voor een advocaat, moeten jullie ook het griffierecht betalen van de rechtbank die de zaak behandelt. Als jullie gebruik maken van mediation, dan moeten jullie ook deze kosten betalen. Soms is het mogelijk een tegemoetkoming te krijgen.

Heb je een advocaat nodig om te scheiden?

Uit de wet volgt dat verplichte procesvertegenwoordiging geldt voor een echtscheiding. Dit betekent dat je een advocaat nodig hebt om een verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Onze gespecialiseerde advocaten staan je graag bij in de echtscheidingsprocedure. Het eerste gesprek met één van onze advocaten is geheel vrijblijvend. Kom direct in contact door te bellen naar 085 – 5000 202.

Heb je als ouder recht op omgang met je kind na een scheiding?

Als ouder heb je zowel een recht als een plicht op contact met je kind. Daarnaast heeft ook het kind recht op contact met beide ouders. De rechter kan het contact met een ouder verbieden. Dit is bijvoorbeeld het geval als een ouder het kind mishandelt of misbruikt.

Wat gebeurt er na een scheiding met het gezag over de kinderen?

Na een scheiding behouden beide ouders het gezag over de kinderen. Beide ouders zijn dus nog verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van de kinderen. De rechter kan een andere beslissing nemen, waardoor één van de ouders het gezag krijgt. Dit is bijvoorbeeld het geval als het negatief is voor het kind als beide ouders het gezag hebben.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Scheiden met kinderen

Veel gelezen artikelen

Bel nu