Lawspot Advocaten

Scheiden met kinderen

Scheiden met kinderen

Wat moet er door u geregeld worden wanneer u en uw partner een kind hebben en scheiden?

Wanneer ouders van minderjarige kinderen gaan scheiden, zijn de ouders wettelijk verplicht om afspraken over de zorg en opvoeding van de kinderen te maken. Deze afspraken leggen de ouders vast in een zogenaamd ouderschapsplan. Het kan handig zijn om een mediator in te schakelen om zeker te zijn van de kwaliteit van de afspraken. Zijn u en uw partner nog in staat om zelf goed overleg te hebben en is er geen kans op escalatie, dan kunt u ook kiezen voor online scheiden. Dit is een snellere en goedkopere manier om te scheiden vergeleken met bijvoorbeeld een echtscheiding advocaat. In het ouderschapsplan worden in principe alle onderdelen aangekaart die benodigd zijn om goede regelingen en afspraken voor uw kinderen te realiseren. U dient bij de rechtbank een echtscheidingsconvenant in te dienen als u gaat scheiden. Uw ouderschapsplan is hierbij een verplicht onderdeel wanneer u samen kinderen deelt.

Omdat dit document vastgelegd moet worden, is de kans dat er nog misverstanden ontstaan omtrent de opvoeding en de verzorging van gedeelde kinderen geminimaliseerd. Bent u niet getrouwd maar wel geregistreerd partners en heeft u gezamenlijk gezag over uw kinderen, dan is het ouderschapsplan ook verplicht.

Welke onderdelen komen aan bod in het ouderschapsplan?

Dit kan verschillen tussen ouderschapsplannen. Het plan moet in ieder geval duidelijkheid geven over de situatie na de scheiding voor de kinderen. Daarom moeten de volgende onderdelen in ieder geval altijd opgenomen worden.

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag houdt in dat u als ouder wettelijk gezien uw minderjarige kinderen moet vertegenwoordigen. Dit gezag geeft u controle over het vermogen dat u kind mogelijk heeft. Daarnaast heeft u ook rechten en plichten die de opvoeding en de verzorging van uw minderjarige kinderen aangaan.

De verblijf- en woonplaats van uw kinderen na het scheiden

De eerste grote stap om de omgangregeling in juiste banen te leiden, is het vaststellen van de verblijf- en woonplaats. Hierbij horen ook afspraken of regelingen waarbij de kinderen bijvoorbeeld twee keer in de week bij de moeder langskomen. Ook is het mogelijk dat u besluit bepaalde taken bij de ene ouder en andere taken bij de andere ouder te leggen. Bijvoorbeeld school bij de één en sport bij de ander. Het is vanzelfsprekend belangrijk dat afspraken haalbaar zijn voor zowel u als uw ex-partner. In het ouderschapsplan zal u op wekelijkse basis afspraken vast moeten leggen. Het valt ook hier aan te raden dat u gebruik maakt van een mediator. Zo worden de belangen van de kinderen in ieder geval vertegenwoordigd. Daarnaast kan het voorkomen dat onevenredig veel last op één van de ouders valt.

Contact tussen ouders en kinderen

Op wat voor wijze wordt contact gelegd en behouden tussen ouders en kinderen nadat de scheiding officieel is geworden? Het is een regel dat een kind te allen tijde contact kan leggen met beide ouders. Dit contact kan op veel verschillende manieren gelegd worden, denkbaar is via de telefoon of via e-mail.

Contact tussen de twee ex-partners/ouders

Hoewel u gaat scheiden, deelt u nog steeds kinderen. Daarbij blijft u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen. Dit kan onmogelijk goed verlopen zonder goede communicatie tussen ouders. U heeft op dit gebied dan ook een informatie- en communicatieplicht. Dit kan over van allerlei aangelegenheden gaan. Zo kan het zijn dat er op school iets belangrijks gaande is voor uw kind of misschien is er een medische situatie van uw kind. Hierover dient u samen te beslissen. Het is soms beter om dit samen te bespreken en in een extreme situatie is dit ‘in het echt’ verstandiger dan via de telefoon. Simpelere zaken zullen zich ook voordoen, dit kan over het algemeen prima via e-mail.

Geldzaken

Totdat kinderen de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben, is kinderalimentatie verplicht. Het is de plicht van ouders om de kinderen te voorzien in de bekostiging van levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen in het algemeen. Dit zijn voornamelijk de belangrijkste kosten, dit zijn kosten die voor ieder kind van levensbelang zijn. Wanneer een kind op kamp gaat of hij wil graag een cadeautje kopen voor het feestje van een schoolvriendje is het niet van belang voor alimentatie. Wederom is het aan u en uw aanstaande ex-partner om hierover regelingen te treffen.

Overige zaken

Er zijn ook nog bijzondere dagen in de levens van uw kinderen. Hierbij valt te denken aan schoolvakanties en verjaardagen. Het kan zo zijn dat de dagen waarop deze bijzondere dagen vallen net niet vallen op de dagen of weken waarin u verantwoordelijk bent voor de kinderen. Het is van dat u beide zich flexibel opstelt met betrekking tot zulke dagen. Soms is het niet anders dat één van u af zal moeten wijken van afgesproken data. Wanneer één van u niet flexibel is, is het belangrijk dat u hiervoor een oplossing vindt. Belangrijk is ook dat u bespreekt wat er gebeurt bij bepaalde veranderingen. Denk aan de situatie dat u gaat verhuizen of een nieuwe partner vindt. Het is ook mogelijk dat u zaken als de tijden waarop kinderen naar bed moeten of hoeveel zakgeld u aan de kinderen wilt geven alvast vastlegt in het ouderschapsplan.

Het opstellen van het ouderschapsplan

Zoals eerder vermeld is het verplicht dat u een ouderschapsplan toevoegt aan het echtscheidingsconvenant. Het ouderschapsplan en de echtscheidingsconvenant dient u samen met het verzoek tot scheiding in bij de rechter. Heeft u samen minderjarige kinderen en verzoekt u tot scheiding bij rechter zonder een ouderschapsplan toegevoegd te hebben, dan zal de rechter de echtscheiding niet bekrachtigen. De makkelijkste manier om een ouderschapsplan op te stellen is voor u en uw ex-partner om samen in gesprek te gaan. Ga samen op zoek naar de beste oplossingen voor u en bovenal voor uw kinderen.

Het is sterk aan te raden dat u en uw ex-partner op jaarlijkse basis het ouderschapsplan uitgebreid bij langs gaan om te kijken of u nog steeds allebei achter de opgenomen afspraken staat. Staat één van u niet meer achter één of meerdere van de opgenomen afspraken, dan kunt u gezamenlijk in overleg misschien wel wat aanpassingen doen.

Verwerking van de scheiden met kinderen

Het laatste puntje dat wij graag aan willen stippen in dit blog is dat het ongelooflijk belangrijk is dat u goed omgaat met het verwerkingsproces van uw kinderen omtrent de scheiding. Ieder kind zal anders omgaan met een scheiding van zijn of haar ouders, de één zal het in z’n eentje kunnen verwerken terwijl de ander misschien wel therapeutische hulp nodig is. Het omgaan met de verwerking is erg lastig vast te leggen in uw ouderschapsplan. Bespreek dit echter wel met uw aanstaande ex-partner. Blijf dit ook bespreken na uw scheiding, als u het volledig negeert kan het gebeuren dat uw kind serieuze schade oploopt.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Scheiden met kinderen

Veel gelezen artikelen

Bel nu