Scheiden hoe doe je dat?

Scheiden hoe doe je dat?

Een echtscheiding is een bijzonder ingewikkelde situatie waarbij je veel moet regelen. Hierbij komen natuurlijk een hoop emoties kijken. Met deze emoties wordt vaak te weinig rekening gehouden. Om het voor jou overzichtelijk te maken hebben wij zowel een stappenplan als een checklijst opgesteld. Hierin leggen we uit hoe je een scheidingsprocedure moet doorlopen.

De verschillen tussen het stappenplan en de checklijst

Het hele proces van de scheiding wordt weergegeven in het stappenplan. De eerste stap is het besluit om te scheiden. De laatste stap is de uitspraak van de rechter.

De checklijst is handig om gedurende het gehele proces bij de hand te houden. Het stappenplan geeft aan wat je moet regelen worden of wat je in kaart moet brengen.  De checklijst bevat wat preciezere informatie wat betreft het proces. Daarnaast helpt de checklijst bij de praktische zaken.

Het stappenplan

Een echtscheiding brengt grote gevolgen met zich mee. Zorg er dan ook voor dat jullie tot goede overeenkomsten komen om de echtscheiding te realiseren. Door middel van dit stappenplan kun je overzichtelijk zien wat je moet doen in elke fase van de echtscheiding.

De eerste stap: het besluit tot echtscheiding

Laten bezinken

Het is raadzaam om, indien jullie er over eens zijn om te gaan scheiden, niet direct actie te ondernemen maar het besluit even te laten bezinken. Denk er goed over na en zorg dat je jezelf goed inbeeld hoe jouw leven er na de echtscheiding uit gaat zien.

Eenzijdige beslissing

Indien jullie niet samen tot het besluit gekomen zijn maar dit eenzijdig door een van jullie besloten is, zou dit voor de ander hard en onverwacht aan kunnen komen, met eventueel een grotere impact tot gevolg. Ook in die situatie is het raadzaam om het te laten bezinken. Geef ook de ander de tijd en ruimte.

De tweede stap: welke hulp schakel je in?

Advocaat

In Nederland bestaat de verplichting bij een echtscheiding om een advocaat in de arm te nemen. Men kan namelijk zelf geen verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Een advocaat kan dit wel. Jullie kunnen ook separaat van elkaar een advocaat in de arm nemen indien jullie onderling er niet uitkomen. Het risico hiervan is dat dit kan leiden tot een rechtszaak waar jullie recht tegenover elkaar zullen staan. Dit kan bijzonder lang duren en aardig in de papieren lopen. Klik hier om een gespecialiseerde pro deo advocaat te vinden.

Mediator

Om dit te voorkomen is het ook mogelijk een mediator in de arm te nemen, die ervoor zorgt dat jullie met elkaar in gesprek gaan en zonder inmenging van een rechter tot afspraken kunt komen. De mediator heeft hierin een passieve rol en zorgt er slechts voor dat jullie de mogelijkheid hebben om in discussie te gaan. Jullie zullen dus zelf met oplossingen moeten komen, hiermee bemoeit de mediator zich niet.

Online scheiden

Indien het voor jullie geen probleem is om te communiceren en afspraken te maken, is een online scheiding een interessante optie. Hierbij leggen jullie alle gemaakte afspraken zelf vast. Vervolgens controleert een juridisch expert de afspraken, alvorens hij voor jullie de afhandeling van de echtscheiding bij de rechter geregeld heeft. Doordat dit snel is en er weinig andere partijen bij betrokken zijn, is dit financieel een interessante optie, naast het feit dat het natuurlijk aantrekkelijk is dat de echtscheiding snel afgehandeld kan worden.

De derde stap: de afspraken wat betreft de financiën

Het is ook van belang dat je over de financiën goede afspraken maakt. Hierbij zou je de hulp van een van onze experts op het gebied van mediation in kunnen schakelen.

Vermogen

Bij de financiële zaken moet je met name denken aan het verdelen van het vermogen en mogelijke opgebouwde schulden, hoe het pensioen verdeeld gaat worden, maar ook hoe en wat er met het huis moet gebeuren en de hypotheek die hier mogelijk op zit. Besluiten jullie dat een van beiden in het huis blijft wonen en dat de ander uitgekocht wordt? Moet een van de partners alimentatie betalen, zowel voor het kind als de partner?

Verzekering

Ook is het van belang dat je kijkt hoe jouw verzekering geregeld is. Een echtscheiding kan met zich meebrengen dat de verzekering opgezegd moet worden of overgesloten moet worden. In het echtscheidingsconvenant legt men alle financiële afspraken vast.

De vierde stap: zorg ervoor dat je een ouderschapsplan opstelt

Het is verplicht om een ouderschapsplan op te stellen en toe te voegen aan het echtscheidingsconvenant wanneer jullie minderjarige kinderen hebben.

Inhoud

In het ouderschapsplan staat hoe, na de echtscheiding, het opvoeden en verzorgen van de kinderen geregeld is. Denk hierbij aan regels wat betreft de omgang, de alimentatie, hoe jullie nu samen met elkaar in gesprek gaan wat betreft zaken die betrekking hebben op de kinderen, maar ook de kleinere praktische zaken zoals verjaardagen en feestdagen. Het ouderschapsplan is bedoeld om alle zaken die van invloed zijn op de kinderen vast te leggen.

De vijfde stap: de aanvraag van de echtscheiding

Een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding kan door de advocaat ingediend worden bij de rechtbank. Hierbij wordt zowel het ouderschapsplan als het echtscheidingsconvenant toegevoegd. Ook een eenzijdig verzoek tot echtscheiding behoort tot de mogelijkheden. Vervolgens zal de rechtbank jouw partner op de hoogte stellen van het verzoek.

De zesde stap: de rechterlijke beslissing

Nadat het verzoek tot echtscheiding door de advocaat is ingediend, neemt een rechter het echtscheidingsverzoek in behandeling.

Gezamenlijk

Indien dit verzoek gemeenschappelijk is, zal de rechter in de echtscheidingsbeschikking het echtscheidingsconvenant en een mogelijk ouderschapsplan opnemen.

Eenzijdig

Indien er sprake is van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding, zal de rechter alvorens hij een beslissing neemt over het verzoek tot echtscheiding, beide partijen horen over hun mening over de echtscheiding.

De zevende stap: de echtscheiding definitief maken

De uitspraak van de rechter over de echtscheiding wordt vervolgens opgenomen in de registers van de burgerlijke stand.

Hoger beroep termijn

Nadat de termijn van zes maanden – nadat de rechter uitspraak heeft gedaan – voor een hoger beroep verstreken is, kan de uitspraak opgenomen worden in de registers.

Inschrijving in de register

De inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand doet de advocaat. Zodra dit voltooid is, is de echtscheiding officieel.

De checklijst

Met behulp van de checklijst kun je controleren of je niks vergeten bent en kun je ervoor zorgen dat je alles binnen de gestelde termijnen regelt.

Check 1: de zaken die je moet regelen wat betreft de kinderen

Het ouderschapsplan, de situatie wat betreft het wonen, hoe het ouderlijk gezag geregeld gaat worden, de regeling wat betreft de omgang en de kinderalimentatie.

Check 2: de zaken die je moet regelen wat betreft de financiën

Hoe het gezamenlijke vermogen verdeeld gaat worden, hoe de schulden verdeeld gaan worden, de ingeregelde plannen wat betreft het sparen stop zetten en nieuwe spaarplannen regelen voor jou en de kinderen, hoe het pensioen verdeeld gaat worden, hoe hoog de mogelijke partneralimentatie zal zijn, de gezamenlijke verzekeringen moeten stopgezet worden, je moet nieuwe verzekeringen aanvragen en het testament moet aangepast worden.

Check 3: de zaken die je moet regelen wat betreft de gezamenlijke woning

Koopwoning

In het geval van een koopwoning moet je deze laten taxeren, indien een van de partners uitgekocht moet worden moet de koopsom vastgesteld worden, de afspraken wat betreft de huidige hypotheek moeten bekeken worden en er moet geïnformeerd worden naar een nieuwe hypotheek.

Huurwoning

In het geval van een huurwoning moet je contact opnemen met de persoon die deze verhuurt, de voorwaarden wat betreft de huur opvragen en de huur opzeggen indien geen van jullie beiden de nieuwe hoofdhuurder wordt.

Check 4: de zaken die je moet regelen wat betreft de inboedel

Je moet regelen wie welke voorwerpen uit de inboedel krijgt, hoe jullie tot een beslissing komt indien jullie allebei hetzelfde object willen, of jullie de duurdere spullen besluiten te verkopen of te verdelen, wat te doen met de erfstukken en welke spullen je na de echtscheiding daadwerkelijk nodig hebt.

Check 5: de schriftelijke stukken die van belang zijn voor het proces van de echtscheiding

Financieel

De jaaropgave van het voorafgaande jaar, de recente loonstroken en de recente specificaties van de uitkering en de jaarstukken.

Fiscaal

De belastingaangifte van de inkomstenbelasting van het voorafgaande jaar, de belastingaanslag van de inkomstenbelasting van het voorafgaande jaar, de laatste belastingaangifte van het verzamelinkomen in verband met mogelijke toevoegingen, de voorlopige teruggave van de belasting van het huidige jaar en de opgave van de belasting over onroerende zaken.

Woning

De koopovereenkomst van de woning, de eigendomsakte, de hypotheekakte en een recent bankafschrift van de hypotheeklasten.

Huur

De huurovereenkomst, een opgave van de servicekosten, de mededeling wat betreft de huuraanpassing en een bewijsstuk van de huurtoeslag.

Verzekeringen

De polis van de premie van de ziektekostenverzekering, de polis van de premie van de verzekering voor arbeidsongeschiktheid, de polis van de premie van de ANW, de polis van de levensverzekering en de opgave van de premie van de opstalverzekering.

Leningen

de overeenkomst van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet en een recent bankafschrift van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet (dit kan zowel rente als aflossing zijn).

Advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde scheidingsadvocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden en Utrecht. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in scheidingszaken. Klik hier voor een contactformulier voor een advocaat of bel ons via: 085 –5000 202.

Meer weten over het scheidingsrecht?

Lees meer over bijvoorbeeld:

Veelgestelde vragen bij scheiden

Wat moet ik niet doen als ik ga scheiden?

  • Wel hulp nodig hebben maar dit niet vragen;
  • Emoties de vrije loop laten gaan;
  • Jouw partner slecht behandelen en niet meewerken;
  • Jouw partner in een donker licht zetten voor jouw kinderen;
  • Nergens een compromis willen sluiten;
  • Jezelf niet de tijd gunnen om de scheiding te verwerken

Hoe lang duurt een scheiding?

Een normale scheiding duurt rond de 3-4 maanden. Schakel je een mediator in; dan kan dit verkort worden tot 1-3 maanden. Wanneer jullie beide absoluut niet meewerken en het geschil erg moeizaam loopt, dan heet het een vechtscheiding die soms wel 2 jaar aan kan houden.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Scheiden hoe doe je dat

Veel gelezen artikelen

Bel nu