Wat als de klus wordt opgezegd?

Wat als de klus waaraan u als zzp’er zo enthousiast was begonnen, door de opdrachtgever na een paar weken of maanden ineens wordt stopgezet? U had erop gerekend om voor de komende maanden van werk voorzien te zijn. Bovendien weet u niet zeker of u meteen een nieuwe klus vindt. Bestaat er dan een mogelijkheid tot compensatie van de gemiste kosten? Wanneer hebt u als zzp’er recht op schadevergoeding bij opzegging van de opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever?

Wat staat er in de wet?

In de wet staat dat de opdrachtgever de overeenkomst op elk gewenst moment kan beëindigen! Uitzondering: alleen als dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, dan is de opdrachtgever verplicht tot schadevergoeding bij tussentijdse opzegging.

Wat kunt u doen om wel een schadevergoeding te krijgen?

Dit kan eigenlijk alleen door dit onderwerp goed te regelen in de opdrachtovereenkomst. Dit zult u dus voordat u aan de klus begint al moeten doen. De volgende tips helpen u hierbij:

 • hanteer een opzegtermijn;
 • neem een boetebeding op voor de opdrachtgever bij voortijdige opzegging;
 • wat betreft de aard en inhoud van de overeenkomst:
  • kies voor een prestatievergoeding in plaats van een uurtarief;
  • zorg ervoor dat ook voorbereidend werk en onkosten worden vergoed;
  • bouw andere zekerheden voor uzelf in;
 • laat u adviseren door een advocaat die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht.

Hanteer een opzegtermijn

Om te voorkomen dat u middenin de klus opeens moet stoppen en inkomsten misloopt, is het verstandig om een opzegtermijn op te nemen in uw opdrachtovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan één of twee maanden. Doet u dat niet, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst steeds per direct opzeggen. Met een opzegtermijn verzekert u zich tenminste van doorbetaling voor de duur van deze termijn.

Boetebeding bij voortijdige opzegging

Daarnaast is het verstandig om in de overeenkomst tevens een boetebeding op te nemen in geval van overtreding van de opzegtermijn en bij tussentijdse opzegging door de opdrachtgever. De boete vervangt dan de schadevergoeding in geval van voortijdige opzegging.

U kunt ook overwegen om expliciet andere gevallen te benoemen waarin het contract niet per direct kan worden opgezegd, zonder dat de opdrachtgever u een schadevergoeding verschuldigd is. Hoe meer u in detail treedt, hoe meer zekerheid u voor uzelf inbouwt. Te denken valt aan situaties als vertrouwensbreuk, opzet of overmacht.

 

Plaats nu jouw zaak op Lawspot.nl

Zit je ook in een dergelijke situatie en/of heb jij een ondernemingsrecht advocaat nodig? De juiste advocaat vind je op Lawspot.nl! Wij zorgen ervoor dat je binnen enkele klikken een advocaat hebt gevonden die bij jou en jouw budget past.

 

Klik hier om jouw zaak te plaatsen

Aard van de opdrachtovereenkomst

Om van de wettelijke schadevergoedingsregeling bij voortijdige opzegging te profiteren, kunt u de aard van de overeenkomst aanpassen, voor zover dit in uw geval mogelijk is.

 • De vergoeding kan op verschillende manieren worden gekoppeld aan de te leveren prestatie. Er kan worden gekozen voor een uurvergoeding of een resultaatvergoeding.
  In het laatste geval is de schadevergoedingsverplichting makkelijker aan te nemen. Neemt een zzp’er een opdracht voor bepaalde tijd met een prestatievergoeding aan, waar hij fulltime aan werkt maar zelf de verdeling van zijn uren bepaalt, dan mocht hij immers rekenen op bepaalde inkomsten over die periode. Hij heeft dan waarschijnlijk ook geen andere klussen aangenomen of deze laten schieten of uitgesteld tot nader order, en kan dit niet meer terugdraaien. Daarbij heeft hij mogelijk ook al de nodige onkosten gemaakt. De opdrachtgever zal in dit geval volgens de wet schadeplichtig zijn.
  Om in deze positie te geraken, is het verstandig een resultaatvergoeding overeen te komen. Een vergoeding die zich niet gemakkelijk laat opsplitsen, zal er sneller toe leiden dat de opdrachtgever het deel dat u misloopt aan u moet vergoeden.
 • In dat geval zullen ook de onkosten en overige kosten die u aantoonbaar gemaakt hebt, voor vergoeding in aanmerking komen.
 • Mocht de opdrachtgever hiermee niet akkoord gaan, dan kunt u wellicht op een andere manier wat zekerheden voor uzelf inbouwen, door bijvoorbeeld een hoger tarief te vragen. Dit vergt onderhandeling en behoeft misschien advies van een deskundige. Een advocaat ondernemingsrecht kan u hierbij goed helpen.

Rol van de advocaat

Hoe laat u het contract zo inrichten dat het voldoet aan de specifieke wensen van zowel uzelf als de opdrachtgever? En hoe zorgt u ervoor dat u niets over het hoofd ziet? Een contract is maatwerk en het opstellen van een goede overeenkomst van opdracht vereist zowel precisie als flexibiliteit. Een advocaat ondernemingsrecht advocaat kan u hier het beste bij helpen.

Naast het koppelen van de opzegtermijn en tussentijdse opzegging aan een boetebeding, kan de advocaat u adviseren rondom andere bepalingen.
Indien het tot een zakelijk geschil komt of dreigt te komen, is het goed mogelijk dat u niet meteen een gerechtelijke procedure wilt voeren. Ook dan kan een advocaat van dienst zijn: hij kan u adviseren hoe u zich het beste kunt opstellen in het belang van beiden, zonder dat de opdrachtgever hiervan af hoeft te weten. Zo kunt u zich richten op uw eigen werk en een goede verstandhouding met uw opdrachtgever handhaven.