Schadevergoeding bij een misdrijf

Schadevergoeding bij een misdrijf

Als je slachtoffer bent geworden van een misdrijf, is het mogelijk om schadevergoeding te ontvangen. Dit kun je bij de rechter eisen door middel van een strafrechtelijke procedure of via een civielrechtelijke zaak.

Aangifte doen

Als je slachtoffer bent van een misdrijf, bijvoorbeeld mishandeling, is het van belang dat je eerst aangifte doet van het misdrijf bij de politie, voordat je schadevergoeding kunt ontvangen. Naar aanleiding daarvan kunnen de politie en het OM een onderzoek beginnen. Het is dan aan het OM om te beslissen of er genoeg aanleiding en bewijs is om de verdachte te gaan vervolgen.

Verzekering

Het is ook goed mogelijk dat je verzekeraar (een deel van) de schadevergoeding uitkeert, controleer dit. Het kan ook goed zo zijn dat als gevolg daarvan je premie wordt verhoogd. Je kunt eisen dat de dader dit voor je vergoedt. Schade die wordt vergoed door de verzekeraar, mag je niet meer eisen van de dader.

Schadevergoeding bij de strafrechter

Als het OM besluit de verdachte te vervolgen, dan kun je je voegen bij de strafprocedure. Dat houdt in dat je om schadevergoeding vraagt aan de strafrechter. Dit wordt dan in dezelfde procedure behandeld. Als de strafzaak is afgerond krijg je bericht van de OvJ of van de rechter met de uitkomst van de zaak en de beoordeling van je eis van schadevergoeding. Om ervoor te zorgen dat dit proces goed verloopt, is het raadzaam om een advocaat in te schakelen.

Schadevergoeding bij de civiele rechter

Als je niet naar de strafrechter wil om schadevergoeding als gevolg van het misdrijf te eisen, of de strafrechter je verzoek niet in behandeling neemt, kun je naar de civiele rechter stappen. Daar kan je de dader aansprakelijk stellen aan de hand van de onrechtmatige daad. Bij een eis van onder de 25 duizend euro komt de zaak terecht bij de kantonrechter. Als de eis hoger is, is de civiele rechter bevoegd om je zaak te behandelen. In dat laatste geval is het verplicht om een advocaat in de arm te nemen.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

schadevergoeding bij een misdrijf

Veel gelezen artikelen

Bel nu