Schadebeperkingsplicht

Schadebeperkingsplicht

Met schadebeperkingsplicht wordt de plicht van een benadeelde bedoeld om schade zoveel mogelijk te beperken of voorkomen. De benadeelde moet binnen de grenzen van de redelijkheid maatregelen tegen bepaalde schade treffen. Dit is bijvoorbeeld in art. 6:101 BW geregeld. Dat artikel ziet op de eigen schuld van een slachtoffer in letselschadezaken. Het slachtoffer heeft de verplichting om de schade zo beperkt mogelijk te houden, voor zover dit redelijkerwijs van hem verlangd mag worden. Bij de schadebeperkingsplicht spelen de belangen van de wederpartij dus ook een rol. 

Er is een mogelijkheid om een deel van de geleden schade voor rekening van deze benadeelde te laten komen. Dit kan wanneer een benadeelde niet aan de plicht tot schadebeperking voldoet. Er is dan sprake van eigen schuld. 

Juridische hulp?

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Neem contact op

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

schadebeperkingsplicht

Veel gelezen artikelen

Bel nu