Samenlevingscontract voorbeeld

Samenlevingscontract voorbeeld

Anja en Bert wonen al lange tijd samen. Een aantal jaren geleden hebben ze daarom besloten om een samenlevingsovereenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst regelt de vermogensrechtelijke verhoudingen tussen hen.

Inhoud samenlevingscontract

Ze hebben in deze overeenkomst bepaald dat, alles wat ze tijdens deze overeenkomst aanschaffen, van hen allebei zal zijn. Ook spreken ze in de overeenkomst af wie welke huishoudelijke kosten draagt. Tenslotte maken ze ook afspraken over eventuele beëindiging en ontbinding van de samenlevingsovereenkomst.

De ontbinding moet geschieden via een aangetekende brief. Zodra een van beide een aangetekende brief naar de ander stuurt waarin hij of zij aangeeft dat de overeenkomst wordt ontbonden, wordt de overeenkomst ook ontbonden.

Relatie komt ten einde

Anja besluit na een aantal jaren dat het mooi is geweest en verbreekt de relatie. Ze wil ook snel van Bert af zijn en aan een nieuw hoofdstuk van haar leven beginnen. Ze schrijft hem daarom een aangetekende brief, waarin ze de samenlevingsovereenkomst ontbindt. Anja wil echter wel in de huidige woning blijven wonen. Dit schrijft ze daarom in de brief.

Gedeeld eigendom woning

Tijdens de samenlevingsovereenkomst heeft zij echter samen met Bert deze woning gekocht. Op grond van de overeenkomst zijn zij dus beide eigenaar van het huis. Om de koop van de woning te kunnen bekostigen hebben zij samen een hypotheek afgesloten. Anja en Bert zijn dus allebei eigenaar van het huis, maar ook allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de hypotheek.

Anja wil daarom Bert uitkopen, ze is bereid hiervoor €20.000,- te betalen. Daarnaast heeft ze alvast een lijstje opgesteld met de verdeling van de inboedel. Hierop geeft ze aan welke goederen zij graag wil houden en welke goederen Bert mag meenemen.

Niet akkoord met afwikkeling

Bert gaat echter niet akkoord met de door Anja voorgestelde afwikkeling van het samenlevingscontract. Hij is van mening dat hij recht heeft op minstens €35.000 van Anja. Daarnaast heeft hij niet zoveel belang bij de inboedelgoederen die hij van Anja mee mag nemen. Bert heeft liever dat Anja hem een extra som geld geeft in plaats van de toebedeelde goederen.

Hoewel Anja snel wilde starten met een nieuw hoofdstuk in haar leven, komen zij en Bert er na meerdere voorstellen tussen elkaar niet uit. Daarom schakelen ze hulp in.

Mediation

Met behulp van een mediator hopen ze op een goede afhandeling van het samenlevingscontract te komen. Allereerst besluiten ze na advies van de mediator om het huis te laten taxeren. Daarnaast maken ze op advies van de mediator ook afspraken over de financiële afwikkeling van overige waardepapieren.

De hypotheekschuld zal bijvoorbeeld worden afgetrokken van de getaxeerde waarde van het huis en de afkoopwaarde van de levensverzekering zal hier weer bij worden opgeteld. Het uiteindelijke totaalbedrag zal vervolgens tussen Anja en Bert worden verdeeld.

Nieuwe woning partner

Bert heeft ondertussen gelukkig ook een nieuwe woning gevonden. Hij heeft hier ook een nieuwe inboedel voor nodig. Daarom komt hij terug op zijn beslissing en wil hij toch wel graag een aantal van de gemeenschappelijke inboedelgoederen overnemen. Samen met Anja komt hij daarom overeen dat hij toch enkele spullen meeneemt naar de nieuwe woning. Ze spreken af dat hij enkele goederen mee krijgt en een tegemoetkoming voor de kosten van het overige gedeelte van de inboedelgoederen.

Echtscheidingsconvenant

Enkele weken later komen Anja en Bert opnieuw bij hun mediator. Ze willen de tussen hen gemaakte afspraken vastleggen in een convenant. Hierin leggen ze ook het bedrag vast dat Anja aan Bert moet betalen, op grond van het taxatierapport, voor het uitkopen van Bert uit de woning.

De mediator voegt ook de lijst met de verdeling van de inboedel toe aan het convenant. In het convenant staan nu de afspraken met betrekking tot het afkopen van de woning, de financiële afspraken omtrent de hypotheek en de levensverzekeringen, de verdeling van de inboedel en het bedrag wat Anja aan Bert betaalt als tegemoetkoming voor de kosten van de nieuwe inboedel.

Notaris

Tenslotte gaan Anja en Bert naar de notaris. Die legt de afspraken vast in een officiële akte. Hiermee staat vervolgens vast dat Anja vanaf nu de eigenaar van de woning is. Bert heeft hierdoor geen verplichting meer tot betaling van de hypotheek. Hij is niet meer hoofdelijk aansprakelijk jegens de hypotheekverstrekker. Alleen Anja is nu wegens de koop van de woning aansprakelijk voor de hypotheek.

Ze betaalt het uitkoopbedrag aan de notaris. Deze zorgt na het vastleggen van de akte ervoor dat het geld op de rekening van Bert komt. Hiermee is de samenlevingsovereenkomst ontbonden en nu ook volledig afgehandeld.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

samenlevingscontract voorbeeld

Veel gelezen artikelen

Bel nu