Rijbewijs ingevorderd?

Heeft u een overtreding begaan en is daardoor uw rijbewijs ingevorderd? In dit blog wordt aangegeven wat u moet doen om uw rijbewijs terug te krijgen. Wees u ervan bewust dat u een klaagschrift maar één keer kunt indienen. Het inschakelen van een strafrecht advocaat is daarom zeker aan te raden. Deze is namelijk bekend met het opstellen, schrijven en onderbouwen van klaagschriften.

Redenen voor het invorderen van een rijbewijs

Er zijn meerdere redenen waarom een rijbewijs ingevorderd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u:

  • Onder invloed van alcohol heeft gereden en het alcoholgehalte in uw bloed meer dan 1.3 promille is (voor beginnende bestuurders geldt 0.8 promille). Let op: u kunt al bekeurd worden vanaf een alcoholgehalte van 0.5 promille (voor beginnende bestuurders 0.2 promille);
  • Weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek (blaastest/bloedonderzoek);
  • Onder invloed van verdovende middelen heeft gereden;
  • 50 km/u of meer te hard heeft gereden (bij bromfietsers geldt 30 km/u of meer);
  • Openstaande verkeersboetes heeft;
  • Bij een ernstig verkeersongeval betrokken bent geraakt;
  • Hinder op de weg veroorzaakt heeft;
  • Gevaar voor de veiligheid op de weg veroorzaakt heeft.

Hinder en gevaar voor de veiligheid op de weg zijn ruime begrippen waaronder veel dingen kunnen vallen. Zo kan uw rijbewijs ook ingevorderd worden wanneer u meerdere overtredingen begaat (bijvoorbeeld door rood rijden én bumperkleven én te hard rijden).

Bij gevaar geldt dat er in ieder geval sprake moet zijn van het veroorzaken van een evident gevaarlijke verkeerssituatie (u moet kunnen worden aangemerkt als (mede)veroorzaker). Als dit leidt tot een verkeersongeval, zal snel vaststaan dat er sprake was van gevaarlijk rijgedrag. Dit kan ook het geval zijn bij situaties waarin er bijna een ongeval plaatsvond. Bij hinder geldt dat er sprake moet zijn van een belemmering van de doorstroming op de weg in de meest vergaande vorm.

 

Plaats nu jouw zaak op Lawspot.nl

Is jouw rijbewijs ingevorderd en wil je deze terugkrijgen middels een door een strafrecht advocaat opgesteld klaagschrift? De juiste advocaat vind je op Lawspot.nl! Wij zorgen ervoor dat je binnen enkele klikken een advocaat hebt gevonden die bij jou en jouw budget past.

 

Klik hier om jouw zaak te plaatsen

 

Rijbewijs terugkrijgen vanwege werk

Nadat uw rijbewijs is ingenomen, stuurt de politie dit door naar de officier van justitie. De officier beslist binnen tien werkdagen of uw rijbewijs ingehouden wordt of niet. Als hij beslist dat uw rijbewijs ingehouden wordt, zal de zaak uiterlijk binnen 6 maanden voor de rechter worden gebracht.

In de tussentijd kunt u samen met een gespecialiseerde advocaat een klaagschrift indienen bij de rechtbank in uw regio. Daarin doet u een verzoek tot het (voorlopig) terugkrijgen van uw rijbewijs. In dit verzoek geeft u aan waarom u het niet eens bent met de invordering van uw rijbewijs. Vermeld daarin ook dat u afhankelijk bent van uw rijbewijs om uw werk uit te kunnen voeren. De rechter beoordeelt namelijk aan de hand uw situatie en persoonlijke omstandigheden of (voorlopige) teruggave mogelijk is of niet.

Conclusie

Heeft u een overtreding begaan en is uw rijbewijs ingevorderd? Bent u afhankelijk van uw rijbewijs om uw werk uit te voeren? Dien dan altijd met behulp van een advocaat een klaagschrift in bij de rechtbank in uw regio met daarin het verzoek tot (voorlopige) teruggave van uw rijbewijs. De rechter neemt namelijk uw situatie en persoonlijke omstandigheden mee in de beoordeling of uw rijbewijs teruggegeven wordt of niet.