Lawspot Advocaten

Reputatieschade

Reputatieschade

We spreken van reputatieschade wanneer iemand een stuk produceert of publiceert dat iemand beledigt, vals beschuldigt en daarmee de goede naam of eer (reputatie) van die persoon aantast.

Schadeplichtig

Dit betekent niet dat iedere belediging of publicatie leidt tot schadeplichtigheid. Er moet sprake zijn van schade die is ontstaan uit een onrechtmatige publicatie, laster of smaad. Sommige stukken kunnen of moeten soms zelfs rechtmatig bekritiserend zijn. Denk bijvoorbeeld aan een krantenartikel over het handelen van een minister. De minister kan hierdoor beledigd zijn of zelf in zijn reputatie geschaad, maar afhankelijk van de inhoud kan het artikel kritisch en rechtmatig zijn. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval.

Schadevergoeding

Indien er sprake is van reputatieschade als gevolg van een onrechtmatige publicatie, laster of smaad. Dan noemen we de schadevergoeding die hier op volgt vaak smartengeld. Dit is een vergoeding voor de geleden schade. Soms is het heel moeilijk om een exact schadebedrag vast te stellen. De schade is namelijk in veel gevallen niet geleden aan materialistische zaken. Vaak betreft reputatieschade voornamelijk immateriële schade.

Beoordeling door de rechter

De rechter beoordeeld dan het schadebedrag naar billijkheid. Hierbij kijkt hij naar de omstandigheden van het geval. De hoogte van de schadevergoeding hangt bijvoorbeeld af van de bekendheid van de gelaedeerde, het bereik van de publicatie en de ernst van de beschuldiging. De rechter kan bij de beoordeling van de schadevergoeding gebruik maken van de Smartengeldgids. Hierin staan eerder toegewezen schadevergoedingen.

Materiële schade

In sommige gevallen kan er naast immateriële schade tevens sprake zijn van materiële schade. Denk bijvoorbeeld aan kosten die de schade herstellen of juist proberen te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld PR- en marketingkosten. Ook deze materiële schade komt in aanmerking voor vergoeding.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Bel nu