Onrechtmatige publicatie? Lees hier alles over reputatieschade!

Onrechtmatige publicatie? Lees hier alles over reputatieschade!

We spreken van reputatieschade wanneer iemand een stuk produceert of publiceert dat iemand beledigt, vals beschuldigt en daarmee de goede naam of eer (reputatie) van die persoon aantast.

Schadeplichtig

Dit betekent niet dat iedere belediging of publicatie leidt tot schadeplichtigheid. De betekenis van reputatieschade is dat er sprake moet zijn van schade die is ontstaan uit een onrechtmatige publicatie, laster of smaad. Sommige stukken kunnen of moeten soms zelfs rechtmatig bekritiserend zijn. Voorbeelden van reputatieschade zijn bijvoorbeeld een krantenartikel over het handelen van een minister. De minister kan hierdoor beledigd zijn of zelf in zijn reputatie geschaad, maar afhankelijk van de inhoud kan het artikel kritisch en rechtmatig zijn. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval.

Wanneer onrechtmatig?

Een publicatie is onrechtmatig indien er voldaan wordt aan de eisen van een onrechtmatige daad. Er moet dan sprake zijn van:

  • Een onrechtmatige daad;
  • Die toe te rekenen is aan de dader;
  • Er moet schade zijn ontstaan;
  • Deze schade moet door de onrechtmatige daad ontstaan zijn.

Vrijheid van meningsuiting

In het geval van een onrechtmatige publicatie is deze beoordeling wel iets lastiger. Er moet namelijk rekening gehouden worden met de vrijheid van meningsuiting tegenover het belang van degene over wie gepubliceerd wordt.

Voorkomen van reputatieschade

Als de benadeelde al doorheeft dat er reputatieschade dreigt te ontstaan, kan hij proberen de schade te voorkomen bij de rechter. Vaak is er in zo’n zaak een spoedeisend belang. De rechter zal dan oordelen in kort geding. Hierin kan de benadeelde eisen dat de handeling wordt verboden op straffe van een dwangsom. Op deze manier kan de reputatieschade worden tegengehouden.

Inbreuk reeds gestart

Daarnaast kan het ook zo zijn dat de inbreuk al is gestart en dat er dus al reputatieschade is geleden. Denk aan een boek dat al in de winkel ligt. Via een kort geding is het ook nu mogelijk om de handeling te verbieden. Het boek wordt dan uit de handel gehaald.

Schadevergoeding

Indien er sprake is van reputatieschade als gevolg van een onrechtmatige publicatie, laster of smaad noemen we de schadevergoeding die hier op volgt vaak smartengeld. De reputatieschade vergoeding is een vergoeding voor de geleden schade. Soms is het heel moeilijk om de hoogte van de schadevergoeding van de reputatieschade vast te stellen. De schade is namelijk in veel gevallen niet geleden aan materialistische zaken. Reputatieschade betreft voornamelijk immateriële schade.

Beoordeling door de rechter

De rechter beoordeelt dan het schadebedrag naar billijkheid. Hierbij kijkt hij naar de omstandigheden van het geval. De hoogte van de schadevergoeding hangt bijvoorbeeld af van de bekendheid van degene over wie de publicatie gaat, het bereik van de publicatie en de ernst van de beschuldiging. De rechter kan bij de beoordeling van de schadevergoeding gebruik maken van de Smartengeldgids. Hierin staan eerder toegewezen schadevergoedingen.

Materiële schade

In sommige gevallen kan er naast immateriële schade tevens sprake zijn van materiële schade indien er sprake is van reputatieschades. Denk bijvoorbeeld aan kosten die de schade herstellen of juist proberen te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld PR- en marketingkosten. Ook deze materiële schade komt in aanmerking voor vergoeding.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Reputatieschade advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde verbintenissenrecht advocaten staan je graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. Je vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar je ook woont, bij ons vind je een advocaat bij jou in de buurt die specialist is in reputatieschade zaken.

Veelgestelde vragen reputatieschade

Wat betekent reputatieschade?

Schade die een persoon heeft geleden doordat hij in zijn eer of goede naam is aangetast, heet ook wel reputatieschade. Dit kan op verschillende manieren ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan valse beschuldigingen, lasterlijke uitlatingen of kritische publicaties.

Wat is imagoschade?

Imagoschade is een ander woord voor reputatieschade. Het gaat bij dit soort schade om immateriële schade; de schade is immers niet direct in geld uit te drukken.

Wanneer komt reputatieschade voor vergoeding in aanmerking?

Het moet gaan om een onrechtmatige publicatie, smaad of laster. De gedraging moet dus onrechtmatig zijn. Een rechtmatige publicatie kan evenwel reputatieschade opleveren maar niet voor vergoeding in aanmerking komen vanwege het ontbreken van onrechtmatigheid. Voor het beoordelen van de eventuele onrechtmatigheid kijkt de rechter naar de omstandigheden van het geval.

Is roddelen strafbaar?

Roddelen kan in sommige gevallen strafbaar zijn. Dit is het geval als het pesten, zowel online als in het echte leven, discriminerend of bedreigend wordt. Tevens zijn smaad en laster strafbaar. Dit soort zaken worden door de politie heel serieus genomen.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Reputatieschade

Veel gelezen artikelen

Bel nu