Renovatie

Renovatie

Welke rechten heeft u wanneer u besluit uw huurhuis te renoveren?

Bij een renovatie geïnitieerd door jouw werkgever dien je meestal toestemming te geven. Indien de woning onbewoonbaar geworden is door de verbouwing en je hierdoor moet verhuizen, dan zou je een verhuiskostenvergoeding kunnen krijgen. Als gevolg van de renovatie van het huurhuis zou de huur ook kunnen stijgen.

Het renovatieplan

De verhuurder moet alvorens er begonnen wordt aan de renovatie de plannen voor deze met je delen. Dit wordt ook wel het renovatieplan genoemd. Dit voorstel dient redelijk en schriftelijk te zijn. De redelijkheid van het renovatieplan is afhankelijk van een aantal factoren. Hierbij kun je denken aan de verlaging van de huur als gevolg van de overlast, de bewoonbaarheid van de woning tijdens de renovatie, welke dingen gerenoveerd zullen worden, de hoeveelheid verhuiskosten vergoeding die je zal krijgen, de stijging van de huur als gevolg van de renovatie en de duur van de renovatie.

Wanneer je het eens bent met de renovatie

Je moet schriftelijk laten weten dat je het eens bent met de renovatie. Normaliter zal de verhuurder je een overeenkomst sturen die je dan kan ondertekenen.

De renovatie van een aantal woningen

Indien de verhuurder meer dan tien woningen wil renoveren, moet ten minste 70 procent van de huurders akkoord gaan met de renovatie. Je zal bericht krijgen wat betreft het akkoord. Indien minder dan deze 70 procent akkoord gaat met de renovatie, dan kan de verhuurder alsnog zijn gelijk krijgen via de rechter. Indien het renovatieplan volgens de rechter onredelijk is, dan dient de verhuurder de renovatieplannen aan te passen en nogmaals de huurders om toestemming verzoeken.

De renovatievergoeding

Als gevolg van de renovatie kan je een aantal ongemakken krijgen, zoals het bijvoorbeeld niet kunnen gebruiken van het sanitair. Door de verhuurder kan er dan een vergoeding worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk verlagen van de huur. Hierdoor hoef je dus minder huur te betalen omdat je overlast ervaart. Indien je geen vergoeding of verlaging van de huur aangeboden krijgt van de verhuurder, dan kun je dit aankaarten bij de verhuurder alvorens je akkoord gaat met het renovatieplan.

Vergoeding

Wanneer de overlast onverwacht is, kun je met terugwerkende kracht ook nog een vergoeding vragen. Hiervoor is het raadzaam om contact op te nemen met een jurist alvorens je naar jouw verhuurder stapt. Indien je moet verhuizen als gevolg van de renovatie, dan kun je recht hebben op een verhuiskosten vergoeding.

Wanneer u het oneens bent met de renovatie

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je het oneens bent met de renovatie. Indien dit het geval is dien je dit schriftelijk aan uw verhuurder mede te delen. Dit kun je doen middels een brief of een door jouw verhuurder verschaft formulier. Indien jouw verhuurder alsnog wil overgaan tot renovatie en de verhuurder wil minder dan tien woningen renoveren, dan dient hij naar de rechter te stappen om de renovatie voort te kunnen zetten. De verhuurder moet de rechter dan overtuigen dat de renovatie niet onredelijk is. Dit moet hij doen aan de hand van het renovatieplan. Indien de rechter van mening is dat het renovatieplan niet onredelijk is, dan moet je akkoord gaan met de renovatie.

Renovatie van meer dan tien woningen

Indien de verhuurder meer dan tien woningen wil renoveren, moet ten minste 70 procent van de huurders akkoord gaan met de renovatie. Je zult bericht krijgen wat betreft het akkoord. Indien minder dan deze 70 procent akkoord gaat met de renovatie, dan kan de verhuurder alsnog zijn gelijk krijgen via de rechter. Indien het renovatieplan volgens de rechter onredelijk is, dan dient de verhuurder de renovatieplannen aan te passen en nogmaals de huurders om toestemming verzoeken.

Meer dan 70 procent

Wanneer meer dan 70 procent van de huurders akkoord gaat met de renovatie, dan kan de verhuurder deze starten. Je kunt proberen dit te voorkomen door een procedure bij de rechter te starten. Je moet dit dan wel doen binnen een termijn van acht weken nadat je vernomen hebt dat meer dan 70 procent van de huurders akkoord gegaan is met de renovatie.

Je kunt onze juristen raadplegen voor meer informatie wat betreft deze procedure bij de rechter. Indien de rechter van mening is dat je verzoek onredelijk is, dan dien je mee te werken aan de renovatie. Dit kan als gevolg hebben dat je je huurwoning leeg dient te halen. Indien de rechter van mening is dat jouw verzoek niet onredelijk is, dan mag de verhuurder niet overgaan tot renoveren en moet hij de huurders een nieuw renovatieplan geven.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

renovatie

Veel gelezen artikelen

Bel nu