Reclassering

Reclassering

De reclassering is een instantie die individuen begeleidt die in aanraking met justitie of politie zijn gekomen doordat zij (vermoedelijk) een strafbaar feit hebben gepleegd. Het is een organisatie die betrokken kan zijn vanaf het moment dat de verdachte aangehouden wordt door de politie en totdat deze persoon terugkeert in de maatschappij nadat een eventuele gevangenisstraf is uitgezeten.

Reclasseringsinstellingen

Wij kennen in Nederland drie typen reclasseringsinstellingen:

  • Reclassering Leger des Heils
  • Stichting verslavingsreclassering GGZ Nederland
  • Stichting reclassering Nederland

Taken

Gedurende het strafproces vervult de reclassering diverse taken:

  • Het regelen omtrent vroeghulpbezoek
  • Het regelen omtrent trainingen
  • Het adviseren van de Nederlandse strafrechter
  • Het regelen van het uitvoeren van taakstraffen die onderdeel uitmaken van eventuele reïntegratieprogramma’s

Vroeghulpbezoek

Onder meer houdt de reclassering zich bezig met het verzorgen van vroeghulpbezoek. Een medewerker kan vlak na de arrestatie op bezoek komen op de locatie waar de persoon in verzekering is gesteld. Vervolgens kan de reclassering afspraken gaan maken met betrekking tot uw begeleiding.

Persoonlijke omstandigheden

Het kan zijn dat persoonlijke omstandigheden (denk aan werk, school of een gezinssituatie) aanleiding geven om aan te dringen bij de rechter-commissaris tot het opheffen van de voorlopige hechtenis.

Voorlichtingsrapport

Ook worden diagnoses vastgesteld door de reclassering. Hierbij kijken ze naar de kans dat het vertoonde gedrag herhaalt. Vervolgens zal de reclassering proberen de persoonlijke omstandigheden, het gedrag en de beschikbare gegevens omtrent het (vermoedelijk gepleegde) feit zo goed en helder mogelijk in kaart te brengen. Dit wordt neergelegd in een voorlichtingsrapport.

Maatregelrapport

Daarnaast kan de reclassering een maatregelrapport geven uitbrengen of een strafadvies uitbrengen wanneer verslavings- of psychische problematiek een rol spelen

Trainingen van de reclassering

Door de reclassering wordt op bijna alle leefgebieden trainingen aangeboden. Een voorbeeld hiervan zijn trainingen gericht op het beperken van de herhalingskans of trainingen rondom sociaal aanvaardbaar gedrag.

Bemiddelen

Verder bemiddelt de reclassering zodat verdachten die psychische problemen hebben, eventueel opgenomen worden en zorgen ze ervoor dat voldoende ambulante hulp beschikbaar is. Bovendien houdt de reclassering ook in de gaten of de beperkingen van vrijheden van daders en verdachten niet te schrijnend wordt. Dit gebeurt zowel fysiek als elektronisch.

Nazorg

Tenslotte ziet de reclassering ook op het verzorgen van nazorg. Hierbij kan u denken aan het vinden van een woning of een baan na het uitzitten van de straf. Dit heet resocialiseren.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Reclassering

Veel gelezen artikelen

Bel nu