Rechtszaak

Rechtszaak

Een proces bij de rechtbank, ook wel een rechtszaak genoemd, kan aardig in de papieren lopen. U moet betalen voor een advocaat en deurwaarder, maar ook voor de rechtbank zelf. Deze kosten kunt u voor een deel vergoed krijgen.

Kosten van de advocaat in een rechtszaak

Wanneer u bijgestaan wordt door een advocaat betaalt u een vast uurtarief. Indien u een laag inkomen en weinig spaargeld heeft, kunnen de kosten van de advocaat vergoed worden. U betaalt dan nog wel een eigen bijdrage, maar deze zal een stuk lager uitvallen dan het tarief van de advocaat.

Raad voor de Rechtsbijstand

In gevallen waarbij de kosten van de advocaat vergoed zijn, zal er na de rechtszaak een resultaatsbeoordeling plaatsvinden, waarbij de Raad voor de Rechtsbijstand vaststelt op welk bedrag u recht heeft. Als u na de rechtszaak een groot bedrag krijgt, wordt de subsidie ingetrokken en bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van uw advocaat. Maak van tevoren goede afspraken over de prijs, ook over wanneer u de subsidie ontvangt.

Kosten van de deurwaarder

Alleen de deurwaarder mag bepaalde taken uitvoeren die horen bij een rechtszaak, zoals het betekenen van de dagvaarding aan de tegenpartij. De kosten van de deurwaarder moeten betaald worden door de opdrachtgevende partij, de eiser in de rechtszaak.

U hoeft de kosten van de deurwaarder niet te betalen wanneer de kosten van de advocaat vergoed worden. Wanneer de deurwaarder extra kosten moet maken kan hij deze bij u in rekening brengen.

Proceskosten bij de rechtbank

U betaalt griffierechten wanneer uw zaak bij het indienen van uw zaak bij de rechter. De griffierechten zijn de kosten van het proces. Het is gebruikelijk dat u de griffierechten aan uw advocaat betaalt, die er vervolgens voor zorgt dat deze bij de rechtbank terecht komen.

De griffierechten kunnen lager uitvallen wanneer u subsidie krijgt voor de kosten van uw advocaat. De advocaat kan dit aanvragen.

Wanneer u geen advocaat nodig heeft maar wel een laag inkomen, dan kunt u met een verklaring van inkomen uw griffierechten laten verlagen.

De kosten van een extra procedure

Het kan voorkomen dat als gevolg van schade die snel opgelost moet worden of wanneer u snel duidelijkheid nodig heeft, waardoor u niet op een uitspraak van de rechtbank kunt wachten.

Kort geding of voorlopige voorziening

In een kort geding of met een voorlopige voorziening kunt u de rechter dan vragen om een voorlopige uitspraak te doen. Tot er in de hoofdzaak een uitspraak gedaan is, neemt de rechter een beslissing van tijdelijke aard.

Een dergelijke kortgedingprocedure of voorlopige voorziening is een procedure naast de hoofdzaak. Door de advocaat wordt een tweede toevoeging aangevraagd, waardoor u voor een tweede keer een eigen bijdrage en griffierechten moet betalen.

Kostenveroordeling

Beide partijen maken bij een rechtszaak kosten. Bij de rechter kunt u vragen om veroordeling in de kosten, waarbij de rechter kan bepalen dat de partij die de zaak wint een vergoeding moet krijgen van de partij die de zaak verliest. De winnaar krijgt dus vergoeding van de proceskosten, de verliezer betaalt deze vergoeding.

Waar is de vergoeding voor?

Deze vergoeding bestaat uit de kosten van het proces en de kosten van buiten het gerecht, waaronder de kosten die gemaakt zijn voor het bewijs. De vergoeding hoeft niet gelijk te zijn aan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Dit kan gebeuren wanneer de rechter van mening is dat niet alle kosten gemaakt hoefden te worden of wanneer de advocaat per uur betaald wordt.

De rechter hoeft niet altijd een kostenveroordeling te geven. Bijvoorbeeld bij familierechtzaken wordt er geen kostenveroordeling gegeven.

De overige kosten van een rechtszaak

In beginsel geldt in het Nederlandse recht dat degene die iets eist, die moet bewijzen (‘wie eist, bewijst’). Wanneer u dus bijvoorbeeld schade heeft opgelopen, moet u bewijzen dat u die schade daadwerkelijk opgelopen heeft en dat deze schade veroorzaakt is door de tegenpartij. Dit kan door bijvoorbeeld facturen te laten zien.

Uw gelijk kan moeilijk te bewijzen zijn, waardoor u in enkele gevallen een deskundige onderzoek moet laten doen. Hiervoor moet u zelf betalen, net als vergoedingen voor getuigen en de kosten van een tolk.

De kosten van het opvragen van gegevens moet u ook zelf betalen indien deze geld kosten. Een voorbeeld hiervan is een uittreksel bij een gemeente.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

rechtszaak

Veel gelezen artikelen

Bel nu