Rechtsverwerking

Rechtsverwerking

Volgens de wet moeten partijen, in hun verhoudingen in het rechtsverkeer, zich redelijk en billijk gedragen. Dit kan ertoe leiden dat een van de partijen een recht verliest of niet meer kan gebruiken dat hem eerder wel toekwam. Het niet meer een beroep kunnen doen op dat recht noemen we rechtsverwerking.

Redelijk en billijk gedrag

Rechtsverwerking hoort bij het redelijke en billijke gedrag. Soms is het namelijk op basis van de omstandigheden niet meer redelijk of billijk dat iemand een bepaald recht heeft. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een situatie dat een schuldeiser het idee wekt dat hij afziet van zijn recht tot nakoming.

Van nakoming afzien

Wanneer de schuldenaar redelijkerwijs erop mocht vertrouwen dat de schuldeiser van nakoming afziet, is het niet meer redelijk en billijk als de schuldeiser daarna toch weer teruggrijpt op zijn recht tot nakoming.

Onredelijk nadeel

Een ander voorbeeld van rechtsverwerking is wanneer een schuldenaar onredelijk nadeel ervaart als de schuldeiser gebruik maakt van zijn recht.

Beoordeling

Rechtsverwerking wordt niet snel toegekend door de rechter. De wet schrijft voor dat rechtsverwerking alleen mogelijk is wanneer het gebruik van het recht in de omstandigheden zorgt voor een onaanvaardbaar resultaat. Dit zorgt voor een hoge drempel.

Schuldeiser moet gedraging verrichten

Uit eerder gewezen rechtspraak blijkt dat de schuldeiser eerst zelf een gedraging moet hebben verricht voordat de schuldenaar een beroep kan doen op rechtsverwerking. Bijvoorbeeld dus in de situatie hierboven beschreven, waarin de schuldeiser zelf aangaf dat hij afziet van zijn recht tot nakoming.

Vordering onderbouwen

Een ander voorbeeld vanuit recente rechtspraak is dat rechtsverwerking mogelijk is wanneer een schuldeiser stelt een vordering te hebben op de schuldenaar, maar deze vordering vervolgens niet kan onderbouwen met bewijsstukken. Dit terwijl hier meerdere keren door schuldenaar om is gevraagd.

Schuldeiser lange tijd niet gehandeld

Blijkens een recente conclusie van de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad kan er ook sprake zijn van rechtsverwerking als de schuldeiser te lang zelf niets heeft gedaan. In de rechtspraak is echter nog geen voorbeeld te vinden dat een beroep op rechtsverwerking slaagt doordat de schuldeiser te lang niets heeft gedaan. Eventueel kan dan wel sprake zijn van verjaring. Ook dan verliest de schuldeiser zijn recht dat hij eerst wel had.

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Rechtsverwerking

Veel gelezen artikelen

Bel nu