Binnen welk rechtsgebied zoek je een advocaat?

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende rechtsgebieden waarbinnen jouw juridische probleem zou kunnen vallen. Voor elk rechtsgebied hebben wij meerdere advocaten in ons netwerk, die hierin gespecialiseerd zijn. Onder elk verschillend rechtsgebied hebben we enkele, veel voorkomende, voorbeelden van juridische problemen of zaken geplaatst. Klik op de rechtsgebieden of onderwerpen voor een uitgebreide uitleg.


Uitgelichte rechtsgebieden


Personen- en Familierecht

Personen- en familierecht is het onderdeel van het civiel recht dat zich bezighoudt met geboorte, afstamming, huwelijk, echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen werkgever en werknemer. Binnen het arbeidsrecht gaat het om regels over bijvoorbeeld het Loon, de Arbeidsovereenkomst, Opzegtermijnen en de regels omtrent Ontslag.

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Je kunt een ander verwijten dat hij of zij jou schade heeft toegebracht, maar je kunt uiteraard ook zelf aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.

Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor een de rechten die je als bedenker van een "werk" hebt. Bent u uitvinder, ontwerper, ontwikkelaar of auteur? Dan kan jouw werk beschermt zijn/worden op basis van een intellectueel eigendomsrecht.

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht gaat over het stelsel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, pensioen, ziekte of werkloosheid toch een inkomen hebben.

Andere rechtsgebieden


Vastgoed en Bouwrecht

Deze beide rechtsgebieden hebben te maken met de grond en alles wat daarop wordt gebouwd. Het kan hier gaan om bouw, projectontwikkeling, financiering en aan- en verkoop van vastgoed.

Huurrecht

Het huurrecht betreft het samenstel van regels op het gebied van huur. Dit geldt zowel voor zakelijke huur (bedrijfspanden) als particuliere huur (huizen of kamers), maar ook de huur van auto of een boot.

ICT-recht

Het ICT recht regelt de juridische aspecten voor alles wat te maken heeft met ICT. Het gaat hierbij om de bescherming van intellectuele eigendommen, maar ook om de bescherming van persoonsgegevens (privacy-wetgeving).

Strafrecht

Het strafrecht gaat over welke gedragingen strafbaar zijn en welke straf daarvoor gegeven kan worden. Hieronder enkele onderwerpen die binnen het strafrecht aan de orde kunnen komen.

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Het gaat over subsidies, vergunningen, bestemmingsplannen, ontheffingen, uitkeringen, belastingen, etc. Maar ook hoe je tegen overheidsbesluiten in bezwaar of beroep kunt gaan.

Belastingrecht

Onder het rechtsgebied belastingrecht wordt het geheel van regels over de heffing en invordering van belastingen verstaan. Bij het belastingrecht kan het bijvoorbeeld gaan om fraudezaken of een procedure tegen de belastingdienst.

Insolventierecht

Het insolventierecht gaat over alle regels die gelden op het moment dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon (bijv. een B.V.) failliet dreigt te gaan of failliet gaat, surseance van betaling heeft verkregen of is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling.

Civiel recht (Overig)

Civiel recht is een zeer breed rechtsgebied, dat ook wel burgerlijk recht of privaatrecht wordt genoemd. Veel van de hier genoemde rechtsgebieden vallen onder het civiele recht, maar niet alle onderwerpen vallen binnen één rechtsgebied. Vandaar dat civiel recht apart wordt vermeld.

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van bestuursrecht en gaat grofweg om alle regels die betrekking hebben op de toelating, het verblijf en de verwijdering van iemand die niet de Nederlandse nationaliteit bezit.

Letselschaderecht

Letselschade is de lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die iemand ondervindt als hij of zij bij een ongeval betrokken is. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of klussen of om de gevolgen van een medische fout. Ook de gevolgen van mishandeling vallen onder letselschade.

Bel nu