Rechtsgebieden


Binnen welk rechtsgebied zoek je een advocaat?

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende rechtsgebieden waarbinnen jouw juridische probleem zou kunnen vallen. Voor elk rechtsgebied hebben wij meerdere advocaten in ons netwerk, die hierin gespecialiseerd zijn. Onder elk verschillend rechtsgebied hebben we enkele, veel voorkomende, voorbeelden van juridische problemen of zaken geplaatst. Klik op de rechtsgebieden of onderwerpen voor een uitgebreide uitleg.


Uitgelichte rechtsgebieden


Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen werkgever en werknemer. Binnen het arbeidsrecht gaat het om regels over bijvoorbeeld het Loon, de Arbeidsovereenkomst, Opzegtermijnen en de regels omtrent Ontslag.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht, onderdeel van het privaatrecht, heeft betrekking op alle regels die verband houden met het uitoefenen van een bedrijf (of onderneming). Denk hierbij aan het kiezen van een rechtsvorm en afspraken over samenwerking met andere bedrijven.

Personen- en Familierecht

Personen- en familierecht is het onderdeel van het civiel recht dat zich bezighoudt met geboorte, afstamming, huwelijk, echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Je kunt een ander verwijten dat hij of zij jou schade heeft toegebracht, maar je kunt uiteraard ook zelf aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.

Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor een de rechten die je als bedenker van een "werk" hebt. Bent u uitvinder, ontwerper, ontwikkelaar of auteur? Dan kan jouw werk beschermt zijn/worden op basis van een intellectueel eigendomsrecht.

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Het gaat over subsidies, vergunningen, bestemmingsplannen, ontheffingen, uitkeringen, belastingen, etc. Maar ook hoe je tegen overheidsbesluiten in bezwaar of beroep kunt gaan.

Andere rechtsgebieden


Belastingrecht

Onder het rechtsgebied belastingrecht wordt het geheel van regels over de heffing en invordering van belastingen verstaan. Bij het belastingrecht kan het bijvoorbeeld gaan om fraudezaken of een procedure tegen de belastingdienst.

Civiel recht (Overig)

Civiel recht is een zeer breed rechtsgebied, dat ook wel burgerlijk recht of privaatrecht wordt genoemd. Veel van de hier genoemde rechtsgebieden vallen onder het civiele recht, maar niet alle onderwerpen vallen binnen één rechtsgebied. Vandaar dat civiel recht apart wordt vermeld.

Huurrecht

Het huurrecht betreft het samenstel van regels op het gebied van huur. Dit geldt zowel voor zakelijke huur (bedrijfspanden) als particuliere huur (huizen of kamers), maar ook de huur van auto of een boot.

ICT-recht

Het ICT recht regelt de juridische aspecten voor alles wat te maken heeft met ICT. Het gaat hierbij om de bescherming van intellectuele eigendommen, maar ook om de bescherming van persoonsgegevens (privacy-wetgeving).

Insolventierecht

Het insolventierecht gaat over alle regels die gelden op het moment dat een natuurlijk persoon of een rechtspersoon (bijv. een B.V.) failliet dreigt te gaan of failliet gaat, surseance van betaling heeft verkregen of is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling.

Letselschaderecht

Letselschade is de lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die iemand ondervindt als hij of zij bij een ongeval betrokken is. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of klussen of om de gevolgen van een medische fout. Ook de gevolgen van mishandeling vallen onder letselschade.

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht gaat over het stelsel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, pensioen, ziekte of werkloosheid toch een inkomen hebben.

Strafrecht

Het strafrecht gaat over welke gedragingen strafbaar zijn en welke straf daarvoor gegeven kan worden. Hieronder enkele onderwerpen die binnen het strafrecht aan de orde kunnen komen.

Vastgoed en Bouwrecht

Deze beide rechtsgebieden hebben te maken met de grond en alles wat daarop wordt gebouwd. Het kan hier gaan om bouw, projectontwikkeling, financiering en aan- en verkoop van vastgoed.

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van bestuursrecht en gaat grofweg om alle regels die betrekking hebben op de toelating, het verblijf en de verwijdering van iemand die niet de Nederlandse nationaliteit bezit.

Wat vinden klanten van ons:

Dennis uit Amsterdam

Geplaatst op: 7 nov 2018

Beoordeling: 10

Pluspunten:

Ik ben echt blij met lawspot ten eerste omdat ik zeer vriendelijk te woord be gestaan, en met het probleem dat ik had ben ik gelijk geholpen had zelf niet verwacht dat ze zo snel waren het overrompelde me eigenlijk een beetje had namelijk wel eerder iets ingevuld en toen kreeg ik wel een advocaat aan de lijn maar die was me alleen maar aan het de’motiveren bij LAW spot zochten ze meteen naar een advocaat die echt interesse had , ik vind dat deze mensen goed bezig zijn ik wens ze heel veel succes en ik gun het ze van harte (ga zo door)

Verbeterpunten:

Dat zou ik niet zo gauw weten omdat het bij mij allemaal goed is gegaan (Pieter topper)

weareBRIDGE uit Utrecht

Geplaatst op: 4 sep 2018

Beoordeling: 8

Pluspunten:

Klantvriendelijk Adequate opvolging Kennis van zaken

Verbeterpunten:

Explicieter zijn in de expertise van de aangeboden kantoren (in ons geval niet met 100% zekerheid te zeggen of er specifiek ervaring is m.b.t. verenigingen/stichtingen)