Rechten verhuurder

Rechten verhuurder

Huurbescherming van de huurder is een belangrijke waarborg binnen het Nederlandse huurrecht. Daarentegen heeft de verhuurder ook zeker rechten jegens de huurder. Daarbij volgen vijf van de belangrijkste rechten die de verhuurder heeft.

De huurbetaling door de huurder dient tijdig te zijn

De hurende partij heeft natuurlijk de verplichting om huur te betalen voor zijn woonruimte. Deze zekerheid staat vast, maar de verhuurder heeft zekere vrijheid in de bepaling wanneer en op welke manier hij deze betaling door de huurder wil verkrijgen. Daarbij moet worden vermeld dat het niet eens is vereist dat er geld wordt betaald, de betaling mag namelijk ook in natura plaatsvinden.

Betaling in natura

Denk dan aan bepaalde werkzaamheden die de huurder voor de verhuurder verricht, in ruil daarvoor verkrijgt hij dan de woonruimte. Slechts vereist in een dergelijk geval is dat de werkzaamheden wel zodanig bepaalbaar dienen te zijn, dat daadwerkelijk sprake is van huur. Dit is van groot belang, wil duidelijk zijn dat sprake is van een huurovereenkomst in plaats van een andere juridische verhouding tussen de partijen.

Betaling in geld

Het komt vaker voor dat men de huur in geld betaald. In deze blog wordt verder alleen hier naar gekeken.De verhuurder mag dan dus aan de huurder laten weten wanneer hij van jou verwacht dat jij het overeengekomen geldbedrag naar hem overmaakt. Denk er daarbij aan dat je dit ook in de tussen jullie geldende huurovereenkomst zet. Dit is zowel juridisch als persoonlijk handig voor beide partijen, aangezien hierdoor duidelijkheid ontstaat.

Financiële problemen

Het geval dat de huurder het financieel gezien niet breed heeft, kan zich voordoen. Het blijft dan toch zijn eigen verantwoordelijkheid om altijd binnen de afgesproken termijn aan de betaling te voldoen. Zelfs het geval van overmacht staat daar niet aan in de weg. In de gevallen dat de huurder niet tijdig of in zijn geheel niet betaalt, staat voor de verhuurder de weg open om mogelijk schadevergoeding te eisen wegens deze wanprestatie.

Huurovereenkomst opzeggen

Men kan soms ook de geldende huurovereenkomst in zijn geheel opzeggen. De verhuurder kan op grond van deze ontbinding de huurder uit de woning zetten. Wees er daarbij wel op bedacht dat dit een vergaande maatregel is, dit kan dus niet zomaar. Bij de beoordeling van een verzoek daartoe hangt het af van de omstandigheden van het geval. Doorgaans is het zo dat rechters een verzoek tot ontbinding en uitzetting goedkeuren na een termijn van drie maanden van achterstallige huurbetalingen.

De huurder dient zich juist te gedragen jegens de verhuurder

Zorgverplichting

Dit spreekt enigszins voor zich binnen een sociaal klimaat. De huurder gedraagt zich normaal tegen zijn verhuurder. Dit noemt men de zogenaamde ‘zorgverplichting’. De huurder dient zich dan correct te gedragen tegenover de gehuurde woonruimte en tegen zijn buren. Klachten van buren over de huurder door bijvoorbeeld blijvende (geluids-)overlast, stelt een verplichting op voor de verhuurder om daar onderzoek naar te doen om er een einde aan te kunnen maken.

Huurder weigert mee te werken

Het kan dan het nadelige geval zijn dat de huurder weigert mee te werken en dus geen gehoor geeft aan de oproepen om de overlast te beëindigen. Deze blijvende overlast en weigering om mee te werken aan het beëindigen ervan, kan resulteren in de mogelijkheid tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Het bepalen van de bestemming van de huurwoning

Woonruimte als woning

De verhuurder geniet de vrijheid om binnen de huurovereenkomst de bestemming van deze gehuurde zaak zelf te mogen bepalen. Voor nu ligt de nadruk op de huur van reguliere woningen. Dan is het doorgaans zo dat de huurder slechts de woonruimte mag gebruiken als een woning. Deze mag hier dus geen bedrijf voeren.

Aard van het contract

In het geval dat een dergelijke bepaling ontbreekt in de huurovereenkomst, dan zal er worden gekeken naar de aard van dit contract om te achterhalen wat de bedoeling was. Richtpunten zijn dan de inrichting van de verhuurde woonruimte en daarbij ook wat partijen wederzijds van elkaar mochten verwachten in de omstandigheden van het geval.

Onderlinge contact

Uit het onderlinge contact kan bijvoorbeeld zijn gebleken wat de bestemming van de ruimte volgens de verhuurder behoorde te zijn. De uiteindelijke bepaling van de bestemming van de ruimte, in het geval dat een dergelijke bepaling ontbreekt in het contract, volgt dus uit de ruimte zelf en ook naar de relevante omstandigheden omtrent de huur.

Verzoek indienen bij verhuurder

In het geval dat de afspraak is gemaakt dat de ruimte wordt gebruikt als woonruimte, maar de huurder eigenlijk ook zijn bedrijf vanuit de woning wil voeren, kan deze daartoe een verzoek bij de verhuurder indienen.

Overtreding

Als dit verzoek niet wordt geaccepteerd, maar de huurder toch dit bedrijf gaat voeren, is hij dus in overtreding. Deze overtreding heeft het risico op ontbinding van de overeenkomst tot gevolg. In het geval van schade aan de ruimte bestaat er zelfs de mogelijkheid tot een schadevergoeding. Dit kan voortkomen uit het voeren van bedrijf waarin specifieke apparatuur moet worden gebruikt die niet thuishoort in een woonruimte, maar bijvoorbeeld in een fabriekshal of een garage.

Goed- of afkeuren van wijzigingen aan de gehuurde woning

Wijzigingen aan woonruimte

Het spreekt voor zich dat de huurder niet zomaar wijzigingen aan de woonruimte mag toebrengen indien hij niet tevreden is met de huidige situaties. Een overduidelijk voorbeeld is dat hij dus niet zomaar een muur mag slopen ten behoeve van extra woonruimte. Er is voor elke verandering van de ruimte dus toestemming van de verhuurder vereist.

In dezelfde staat opleveren

Er geldt namelijk de plicht voor de huurder om bij de oplevering van de woning, deze in dezelfde staat aan de verhuurder over te dragen zoals deze was ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst. Een uitzondering daarop zijn eenvoudige wijzigingen die kunnen worden teruggedraaid zonder dat daarbij onredelijke kosten komen kijken. De verhuurder dient dergelijke wijzigingen te dulden van de huurder.

Voorwaarden aan verlenen van toestemming

Als verhuurder heb je ook de mogelijkheid bij het verlenen van toestemming hier bepaalde voorwaarden aan te verbinden. De verhuurder kan dan bijvoorbeeld de toestemming tot een verbouwing verlenen, mits de huurder alle kosten op zich zal dragen.

Aanvullende vereisten

Daarbij kan de verhuurder ook nog aanvullende vereisten stellen, zoals eisen omtrent de kwaliteit van de gedane wijzigingen. Daardoor komt het risico altijd bij de huurder te liggen, dat is fijn voor de verhuurder. Een andere, veel voorkomende voorwaarde door de verhuurder is dat een bepaalde wijziging is toegestaan, mits deze bij het einde van de huurtermijn weer wordt verwijderd door de huurder.

Aansprakelijkheid voor anderen van de huurder

Het uitgangspunt is dat de huurder te allen tijde verantwoordelijk wordt gehouden voor gedane schade aan de huurwoning ten tijde dat de huurder hier verbleef. Zoals bovenstaande wijzigingen in de woonruimte, of andere vormen van schade (bijvoorbeeld verval of sloop) kunnen aan de huurder worden voorgelegd.

Uitzonderingen

Dit uitgangspunt is dus helder van aard, maar er zijn ook nog uitzonderingen die de huurder in nog meer situaties verantwoordelijk houdt voor de kosten. Een voorbeeld hiervan is gedane schade door een ander dan de huurder, maar deze persoon stond wel in relatie stond tot de huurder. Dit valt ook onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Het uitgangspunt blijft dat ten tijde van de huur, de huurder verantwoordelijk is voor de woning. Dus is hij aansprakelijk voor alle gedane schade ten tijde van de huur.

Juridische hulp

Bij al deze problemen kan het handig zijn om een advocaat gespecialiseerd in huurrecht in te schakelen. Neem snel contact op met een huurrecht advocaat!

Contact opnemen

Als je het contactformulier invult, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op. Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Direct juridische hulp?

Vul het contactformulier in, dan neemt een gespecialiseerde advocaat gauw contact met je op.

Zelf bellen kan natuurlijk ook, wij zijn bereikbaar via 085 – 5000 202.

Deel dit artikel:

Rechten verhuurder

Veel gelezen artikelen

Bel nu